Radioaktivitet Radioaktivitet perspektivering

kapriole.dk

Radioaktivitet Radioaktivitet perspektivering

Radioaktivitet perspektivering

Kontrol af svejsninger

Bruges til sporestoffer i

naturen

Til sporestoffer i

mennesker

Til Kræftbehandlinger

Kr ftbehandlinger

Radioaktivitet perspektivering

Bestråling Bestr ling af fødevarer f devarer

I Danmark er det dog

kun tilladt at bestråle bestr le

krydderier

Til sterilisering

Til fusion og fission, som

vi skal se nærmere n rmere på p

efterfølgende.

efterf lgende.

2

Similar magazines