Kast & skud - Odder Håndbold

odderhaandbold.dk

Kast & skud - Odder Håndbold

Dansk Håndbold Forbund håndboldskole 2008

Satsningsområde ’skud og kast’

Øv. 6 - kaste & gribe - modtagelse og aflevering i bevægelse

Spillerne arbejder i tremandsgrupper i trekantformation. Afstand mellem spillerne tilpasses

spillernes kunnen – VIGTIGT at afstanden mellem spillerne ikke er årsag til kaste/gribe fejl eller

manglende tempo/timing i stempelbevægelsen.

Spillerne modtager bolden i en fremadrettet bevægelse mod den spiller, de modtager afleveringen

fra. Når bolden gribes bliver spilleren stående på det hensigtsmæssige ben i ca. et sekund inden der

afleveres videre til næste spiller. Det hensigtsmæssige ben er oftest venstre ben for højrehåndet og

omvendt for venstrehåndet.

Vær opmærksom på, at spillerne modtager bolden i fart samt at der sker en rotation i spillernes

hofter ved aflevering.

7

Similar magazines