Spildevand i det åbne land - Sønderborg Kommune

sonderborgkommune.dk

Spildevand i det åbne land - Sønderborg Kommune

Anlægstype

Opfylder renseklasse

10

Nedsivningsanlæg

SOP

OP

SO

O

Biologisk

minirenseanlæg

Afhængig

af typegodkendelse

Biologisk

sandfilter

(SOP) (5)

(OP)

SO

O

Beplantet

filteranlæg

(SOP) (5)

(OP)

SO

O

Samletank

SOP

OP

SO

O

Udledning til Jorden Vandløb (6) Vandløb (6) Vandløb (6) Ingen

udledning

Arealkrav

Anvendes ved høj

grundvandsstand

Pileanlæg

SOP

OP

SO

O

Ingen

udledning

20 –

50 m 2 5 m 2 25 m 2 25 m 2 5 m 3 15 –

400 m 2

Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Anvendes på lerjord Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Vandafledningsafgift

Afstandskrav

Vandindvindingsanlæg

med drikkevandkvalitet

som forsyner hhv. 10

eller flere ejendomme,

2-9 ejendomme eller 1

enkelt ejendom

Vandindvindingsanlæg

uden drikkevandskvalitet

Vandløb, sø, hav, dræn,

grøft eller mose

0,50

kr./m 3

300 m (1)

1,30- 1,40

kr./ m 3

50 m

30 m

15 m

1,60

kr./ m 3

50 m

30 m

15 m

1,60

kr./ m 3

50 m

30 m

15 m

0

kr. / m 3(7)

50 m

30 m

15 m

0

kr./ m 3 (7) )

50 m

30 m

15 m

150 (1) 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m

25 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Beskyttet natur 100 m (3) 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m (2)

Skel, vej 5 m 2 m 5 m 5 m 2 m 5 m

Beboelse og andre

bygninger

5 m

Funderingsregler

5 m 5 m (4)

Funde

ringsregler

5 m (4)

Nedsivningsanlæg 50 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Træer og anden

bevoksning

Skråning over

250 promille

3 – 6 m - - 3 – 6 m - -

25 m - 25 m 25 m - 25 m

More magazines by this user
Similar magazines