Fiskeri i Odense Fjord - Hvor, hvornår og hvordan?

webfd.fd.dk

Fiskeri i Odense Fjord - Hvor, hvornår og hvordan?

Fiskeri i Odense Fjord – hvor, hvornår og hvordan?

Adskillige vandløb udmunder i Odense Fjord. Flere af dem er vigtige gyde- og opvækstpladser

for havørred. Der er i gennem de sidste 25 år gjort en stor indsats fra samfundets side for at

forbedre levevilkårene for disse fisk og andre vandløbsdyr. Det gælder fx. bedre rensning af

spildevandet fra byerne, mere miljøvenlig vedligeholdelse af vandløbene og sikring af passage

forbi tidligere spærringer. Men alt dette er nyttesløst, hvis alt for mange havørreder bliver

fanget, når de vandrer mellem vandløbene og fjorden.

Derfor er der indført regler, der begrænser fiskeriet i fjorden. Den er inddelt i zoner med hver

sit sæt regler for fiskeriet. Reglerne gælder frem til 31. december 2005.

Zoner

Alt fiskeri forbudt hele året (undtaget erhversfiskeri og bierhvervsfiskeri med

ovenvandsruser i august-november, se “særlige fiskeredskaber”).

En halvcirkel med radius 500 m (+ et 100 m langt og 500 m bredt bælte) ved

udløbet af Lunde Å, Odense Å, Vejrup Å og Geels Å. Desuden Odense Kanal

500 m til hver side af udløbet af Stavis Å, samt området vest for linjen Romsø Odde

– Bågø Land ved udløbet af Fjordmarkens kanaler.

Alt fiskeri forbudt fra 16. september til og med 15. januar

(undtaget erhversfiskeri og bierhvervsfiskeri med ovenvandsruser i augustnovember,

se “særlige fiskeredskaber”).

En halvcirkel med radius 500 m (+ et 100 m langt og 500 m bredt bælte) ved

udløbet af Krags Å.

Fiskeri med nedgarn forbudt hele året.

Fiskeri med stang forbudt fra 1. oktober til udgangen af februar.

Fiskeri med ruseredskaber ★ tilladt (se “særlige fiskeredskaber”).

● Ruser og bundgarn skal være sænket 30 cm under den til enhver tid

værende vandoverflade i månederne marts, april, maj.

● Ørreder der fanges i tiden 1. oktober til udgangen af februar skal altid

genudsættes.

Odense Å fra Kertemindevej til udløbet, hele Odense Gl. Kanal (v. Fynsværket),

og Odense Inderfjord vest for linjen Viggelsø-Skydetårnet nord for Seden og ud

til Klintebjerg.

● Alt fiskeri undtagen med ruseredskaber ★ og skrubbegarn ★★

(se “særlige fiskeredskaber”) forbudt fra 1. oktober til udgangen af februar.

● Ruser og bundgarn skal være sænket 30 cm under den til enhver tid

værende vandoverflade i månederne marts, april, maj.

● Ørreder der fanges i tiden 1. oktober til udgangen af februar skal altid

genudsættes.

Odense Inderfjord syd for sejlrenden til Lindøværftet, hele Seden Strand

øst for linjen fra sydspidsen af Viggelsø til Skydetårnet nord for Seden By.

For hele Odense Fjord og Odense Å gælder naturligvis fiskerilovens generelle bestemmelser, fx.

at nedgarn skal sættes mindst 100 m fra kysten (incl. havnemoler, høfder og andre bygværker).

umby umby umby

umby umby

Otterup

Otterup Otterup Otterup Otterup Otterup Otterup Otterup

Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Å

Å

Stige Stige Stige Stige Stige Stige Stige

Stige

nderup derup

Odense Odense Odense Odense Odense Odense Odense Odense Odense Odense Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal

Kanal Kanal Kanal Kanal Kanal

Odense Odense Odense

Odense Odense Odense

Romsø

Romsø

Fjordmarken

Fjordmarken

Vigsnæs

Vigsnæs

Leammer

Leammer

Lystbådehavn

Lystbådehavn Kyholm

Kyholm Enebærodde

Enebærodde

Bågø Bågø

Bågø BågøAfløb

fra Fjordmarken

Firtalsstrand

Firtalsstrand

Egense Egense Dyb Dyb Dyb Dyb Dyb Dyb Dyb

Dyb

Klintebjerg

Klintebjerg

Tornø

Tornø

Ølund

Ølund

Dørholm Dørholm Dørholm

Dørholm Dørholm Dørholm

Gersø

Dørholm

Gersø

Dørholm

Gersø

Dørholm

Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø

Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø Gersø

Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Lumby Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Inddæmmede Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand

Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø

Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø Vigelsø

Stavis Å

Lammesø

Lammesø

Bullerup

Bullerup

Odense Odense Odense Fjord Fjord Fjord Fjord Fjord Fjord Fjord Fjord Fjord

Fjord Fjord Fjord Fjord Fjord Fjord Fjord

Roholm Roholm Roholm

Roholm Roholm

Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Dræby Fed Fed Fed Fed Fed Fed Fed Fed

Fed Fed Fed Fed Fed

0 1

Kilometer

Særlige fiskeredskaber (se tegninger)

2

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Lindøværftet

Skoven

Skoven

Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet

Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet Gabet

Lodshuse Lodshuse Lodshuse Lodshuse Lodshuse Lodshuse Lodshuse

Lodshuse

Flintholm

Flintholm Flintholm Flintholm

Munkebo Munkebo Munkebo Munkebo

Munkebo

Kertinge Kertinge Kertinge Kertinge Kertinge Kertinge Kertinge

Kertinge Kertinge Kertinge Kertinge Kertinge Kertinge

Nor

Nor

Dalby Dalby Dalby Dalby Dalby Bugt

Bugt

Mesinge

Mesinge Mesinge

For at forhindre bifangst af havørreder, både opgangsfisk og unge ørred på 15-20 cm,

er der fastsat regler om “særlige fiskeredskaber”:

Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte- Kerte-

minde

minde minde minde minde minde minde minde minde minde minde minde minde

★ Ovenvandsruser (pæleruser eller bundgarn) skal i månederne august, september,

oktober og november have lukket fangarmen (sys på raden) i den side, der vender væk

fra hovedstrømmen.

★★ Skrubbegarn skal indrettes således:

1. Garnet skal være bundsat ved brug af bøjer. Det må ikke være opspændt

mellem eller ved pæle.

2. Maskemålet skal være 130 mm målt som helmaske (dvs. mellem 3 knuder) –

65 mm som halvmaske (2 knuder).

3. Overliget i garnet skal være monteret med flydeline nr. 1 (flådafstand 55 cm)

4. Garnet må højest have en højde på 1,2 m (strakt mål = 8½ helmaske).

Vil du vide mere?

Seden Seden Strand

Strand

Geels Å

Krags Å

Odense Å

Vejrup Å

Baggrunden for denne pjece er ”Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn”

(Fiskeridirektoratets bekendtgørelse nr. 736 af 2. august 2000).

Er du i tvivl? Så ring til Fiskeriinspektorat Syd, tlf. 75 94 44 00.

Dalby

Dalby

More magazines by this user
Similar magazines