MFI'er

kgl.moent.dk

MFI'er

måneder efter, hvis virksomheden ikke er børsnoteret. Fristerne er på linje

med Erhvervsstyrelsens frister for at indsende regnskaber.

Hvilke oplysninger og hvilken værdiansættelse

Som udgangspunkt skal indberettes periodens primo- og ultimobeholdning

samt bevægelser. Disse dækker over nettotransaktioner og ændringer i beholdninger

som følge af valutakursreguleringer, kursreguleringer og andre

værdireguleringer.

Både beholdninger, transaktioner og værdireguleringer skal indberettes opgjort

til regnskabsmæssig værdi. I de få tilfælde, hvor et andet opgørelsesprincip

er påkrævet, er det specificeret i vejledningen til det konkrete skema.

Indberetningssystem

Oplysningerne skal indberettes via FIONA Online, der også anvendes til

indberetning af MFI-statistikken. Systemet er et webbaseret selvbetjeningssystem,

der giver adgang til at indberette data, kommunikere med Nationalbanken

via en beskedcentral og se fejllister for indberetningerne. I FIONA

Online kan medarbejderne i Nationalbanken se nøjagtigt det samme skærmbillede

af en indberetning, som virksomheden.

FIONA Online ligger på Nationalbankens ekstranet. Sikkerheden i indberetningssystemet

bygger på fire elementer.

Det er kun muligt at logge på Nationalbankens ekstranet, når man er

verificeret som bruger, dvs. er oprettet med adgang af Nationalbanken.

To-faktor-identifikation og godkendelse, der betyder, at man ved login

til Nationalbankens ekstranet benytter to identifikationsinformationer

ud over brugernavn. Den ene er en adgangskode efter eget valg, den

anden er en nøglekode, fx et fysisk kort. Det betyder, at man som bruger

både skal "vide noget" og "have noget". For danske brugere kan

login enten være NemID eller en kombination af tilsendte koder på

SMS og e-mail. For udenlandske brugere kan login som udgangspunkt

kun være en kombination af tilsendte koder på SMS og e-mail.

FIONA Online åbnes på Nationalbankens ekstranet, hvor brugeren efter

login får adgang til indberetningen. Det kræver, at virksomheden på

brugerens pc installerer Microsoft Silverlight, der er et gratis program.

Brugeren kan kun hente og gemme data tilhørende den virksomhed,

som brugerens kombinerede login-nøgle giver adgang til.

Endelig vil al kommunikation mellem brugeren og Nationalbanken være

krypteret i webbrowseren efter SSL-standarden.

Lovgrundlag

Grundlaget for at indsamle statistik er lov om Danmarks Nationalbank,

§ 14 a. Indsamlingen af oplysninger sker som udgangspunkt alene til Danmarks

Nationalbank egen brug, men kan med henvisning til den nævnte lov-

Side 2 af 50

More magazines by this user
Similar magazines