KUNST OMKRING TROLDEN - Vejen Kunstmuseum

vejenkunstmuseum.dk

KUNST OMKRING TROLDEN - Vejen Kunstmuseum

F or oven ses en af Bente Skj øttgaards

prøvefelter til kosporsrelieffet.

F or neden er gengivet et udvalg af

Arne Bangs karakteriske vaser.

8 KOT NR. 1, 19 ÅRGANG

endelige udgaver af URSULA MUNCH-PETERSENs

H ærvej srelief, der beskrives andetsteds her i bladet.

Den sidste præsentation kommer til at handle om

BENTE SKJØTTGAARDs keramiske relief, der er

nedfældet ved rastepladsen ved det fredede stykke

Hærvej nord for Bække. Det er besluttet, at indvielsen

fi nder sted lørdag den 9. april – nærmere omtale

følger i dagspressen og på museets hjemmeside.

Den moderne form -

billedhuggeren og keramikeren Arne Bang

Den 28. maj åbner på museet en udstilling om

en kunstner af samme type som Niels Hansen

Jacobsen – én, der starter som billedhugger og

ender med at blive helt grebet af keramikken.

Med base i Fensmark satte Arne Bang (1901-

1983) sig for at udvikle en stentøjsproduktion

af høj kvalitet til overkommelige penge. Produktionen

var omfattende, og hans rene, klare

former er nu populære samlerobjekter. Hans

skål med rifl et mønster og de forenklede former

er blevet en del af begrebet Scandinavian Modern.

Udstillingen bliver museets bidrag til Trekantområdets

designfokus hen over sommeren med bl.a.

Biennale for Kunsthå ndværk og Design på Koldinghus.

Udstillingen tager afsæt i museets rige keramiksamling og suppleres

med indlån fra samlere, handlende og private hjem. Skulle der

være læsere med særlig kendskab til kunstnerens virke eller nogle af

tidens Arne Bang samlere, må de meget gerne kontakte museet.■

More magazines by this user
Similar magazines