17.10.2018 Views

Grazat 03 2017

Tema: Fremtid

Tema: Fremtid

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KFUM-SPEJDERNE GRAZAT <strong>03</strong> <strong>2017</strong><br />

<strong>Grazat</strong><br />

MEDLEMSBLAD FOR<br />

BÆVERE & ULVE<br />

spejdernet.dk/grazat<br />

HVAD MON<br />

VI SPISER I<br />

FREMTIDEN?<br />

En verden<br />

UNDER JORDEN<br />

TEMA<br />

Fremtid<br />

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK


Bladet udgives af<br />

KFUM-Spejderne i Danmark<br />

Wagnersvej 33<br />

2450 København SV<br />

Tlf: 70 10 26 66<br />

<strong>Grazat</strong>@kfumspejderne.dk<br />

VIND!<br />

<strong>Grazat</strong> mug<br />

på side 15<br />

ISSN: 2246-1574<br />

Oplag: 9.000<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Anna Prai,<br />

kommunikationskonsulent<br />

Redaktører<br />

Christina Kjergaard<br />

Sofie Ann Lyngø Pallesen<br />

Skribenter<br />

Christina Kjergaard<br />

Sofie Ann Lyngø Pallesen<br />

Natasha Landerloos<br />

Anja Søndergård<br />

Jette Bürgel Nielsen<br />

Forsideillustration<br />

Juliane Holmstrøm<br />

Fotos<br />

Fremtidens spejderlejr af Christina<br />

Kjergaard<br />

Illustrationer<br />

Juliane Holmstrøm<br />

Kryds og tværs: freepik.com / flaticon.com<br />

KÆRE<br />

VOKSNE<br />

Dette nummer af <strong>Grazat</strong> handler om<br />

Fremtiden. Der kan ske mange ting i fremtiden<br />

og nogle af dem er ikke lige rare, men det er<br />

stadig vigtigt at få talt om dem.<br />

Vi håber, at I vil sætte jer ned og tage en snak<br />

med børnene om, hvad fremtiden er og hvad<br />

fremtiden kan bringe. Måske ligger den ikke så<br />

langt væk, som man skulle tro.<br />

Som altid har vi her i <strong>Grazat</strong>-redaktionen<br />

børnebrillerne på. Derfor er artiklerne ikke<br />

altid lige alvorlige, men forhåbentlig er de<br />

sjove og lærerige.<br />

Hilsen redaktionen<br />

Design<br />

KFUM-Spejderne Kommunikation<br />

Juliane Holmstrøm<br />

Tryk<br />

PR Offset, Fredericia<br />

Artikler og andet indhold må citeres/<br />

gengives når kildeangivelse »KFUM<br />

Spejderne i Danmark-<strong>Grazat</strong>« er angivet<br />

sammen med nr. og årgang. Dette nummer<br />

og de gamle numre kan læses online på<br />

spejdernet.dk/grazat<br />

Idéer og kommentarer<br />

kan sendes til<br />

grazat@kfumspejderne.dk<br />

02<br />

INDHOLD<br />

De forudså fremtiden <strong>03</strong><br />

En verden under jorden 04<br />

Spejder før og nu 06<br />

Fremtidens luft 07<br />

Hvor skal vi bo? 08<br />

Vox Pop 10<br />

Fremtidens spejderlejr 11<br />

Hvad spiser vi om 30 år? 12<br />

Spådomme om fremtiden 14<br />

Kryds & tværs 15<br />

Klip ud: Lav din egen robot 16


De forudså<br />

FREMTIDEN<br />

NOGLE GANGE BLIVER FREMTIDEN FORUDSAGT I FORTIDEN.<br />

GRAZAT GIVER DIG HER TRE EKSEMPLER PÅ TING, DER BLEV<br />

FORUDSAGT FØR DERES TID.<br />

Filmen ”Back to the future” fra 1985 havde<br />

scener, hvor personerne snakkede<br />

med hinanden over videoopkald. I dag<br />

snakker vi med hinanden gennem Skype<br />

og FaceTime, som er videoopkald.<br />

Videnskabsmanden<br />

Nikola Tesla forudså<br />

allerede i 1909, at man ville blive<br />

i stand til at sende trådløse<br />

beskeder. I dag kan vi, takket<br />

være mobiltelefoner og wi-fi,<br />

snakke og skrive til hinanden<br />

trådløst.<br />

Forfatteren Jules Verne skrev i 1865 bogen ”Fra jorden<br />

til månen”. Heri bliver en raket skudt ud af en kanon<br />

og landede på månen. Dermed forudså han menneskets<br />

evne til at lande på månen 104 år før sin tid.<br />

AF SOFIE ANN<br />

LYNGØ PALLESEN<br />

<strong>03</strong>


AF SOFIE ANN<br />

LYNGØ PALLESEN<br />

En verden<br />

UNDER JORDEN<br />

FREMTIDENS VERDEN RYKKER NED<br />

UNDER JORDEN. FØLG MED DERNED<br />

OG SE, HVAD DER GEMMER SIG<br />

UNDER OVERFLADEN.<br />

HUSE UNDER<br />

JORDEN<br />

Rundt omkring i verden er man<br />

begyndt at bygge huse under<br />

jorden. I Virginia, USA, ligger<br />

Crystal City, som er en delvis<br />

undergrundsby med forretninger,<br />

restauranter, en station<br />

og kontorer. I Kina er de ved at<br />

lægge sidste hånd på et rigtigt<br />

fint hotel, som ligger 19 etager<br />

nedad - i et stenbrud. I Mexico<br />

har de planer om at lave et<br />

”højhus”, der skal være 300<br />

meter nede i jorden. Den<br />

skal ligne en omvendt pyramide,<br />

når det er færdigt.<br />

Her skal der være både<br />

kontorer og museer.<br />

Og i Singapore drømmer<br />

de også om at lave en lille<br />

by i undergrunden, med<br />

plads til både storcentre,<br />

transport, cykelstier og<br />

skoler. Kan du forestille dig<br />

at gå i skole under jorden?<br />

04


UNDERJORDISKE<br />

TRAFIKTUNNELLER<br />

Det ser ud til, at biler også snart ryger ned<br />

under jorden. For i USA bor der en rig mand,<br />

ved navn Elon Musk, som har planer om at<br />

lave underjordiske trafiktunneller. Han blev<br />

nemlig træt af de mange trafikpropper, når han<br />

skulle til og fra sit arbejde. Så nu er han gået i<br />

gang med at øve sig i at grave tunneller med en<br />

kæmpe tunnelboremaskine. Så måske engang<br />

i fremtiden kan det være, at du kører på en<br />

motorvej, der strækker sig gennem Danmarks<br />

undergrund.<br />

BEDRE FOR KLIMAET<br />

Så hvorfor bygger vi mere og mere under jorden?<br />

Det kan der være mange grunde til. En af dem<br />

kan være for at hjælpe klimaet og luftkvaliteten. I<br />

Odense har man f. eks. gjort det ved at flytte noget<br />

af deres bytrafik under jorden. Så har de mere<br />

plads til en smuk park og et rart byliv for borgerne.<br />

En anden grund kan være for at spare penge.<br />

Temperaturen under jorden er nemlig mere stabil<br />

end over jorden. Det betyder, at det kan blive<br />

nemmere for lande med svingende<br />

temperaturer at nedkøle deres huse. 05


AF NATASHA LANDERLOOS<br />

SPEJDER<br />

FØR...<br />

& NU<br />

HAR DU OGSÅ OVERVEJET, HVORDAN SPEJDERNE<br />

HAR UDVIKLET SIG DE SIDSTE MANGE ÅR? FÅ GODE<br />

EKSEMPLER PÅ TING, DER HAR ÆNDRET SIG<br />

KFUM-Spejderne har udviklet sig<br />

rigtig meget gennem årene. På<br />

det seneste har vi for eksempel<br />

arbejdet meget sammen med<br />

andre spejderkorps. F.eks. har<br />

vi købt en ø sammen og vi har<br />

været på Spejdernes Lejr i både<br />

2012 og <strong>2017</strong>. Dette er noget<br />

helt nyt, for før i tiden havde de<br />

forskellige korps hver deres egen<br />

store sommerlejr.<br />

Vi bruger også den nye teknologi.<br />

Spejderne har for eksempel<br />

udviklet en app til mobiltelefonen<br />

Woop hedder den. Med den<br />

kan man lave eller være med<br />

på forskellige løb. I gamle dage<br />

havde vi ikke noget, der hed app,<br />

gps eller mobiltelefoner. Derfor<br />

skulle vi på et papir sætte prikker,<br />

hvor posterne lå, og bruge kort<br />

og kompas til at finde dem.<br />

Disse nye tider gør måske spejderarbejdet<br />

en del nemmere end<br />

i gamle dage, men det gør det i<br />

hvert fald lige så sjovt. Vi møder<br />

også mange flere spejdere nu,<br />

hvor vi arbejder sammen med<br />

alle korps i Danmark.<br />

GSP fungerer ved, at der er mange<br />

satellitter, der flyver i baner<br />

rundt om jorden - og så en masse<br />

jordstationer, der styrer satellitterne.<br />

Ud fra de signaler, vi får fra<br />

satellitterne, kan vi fastslå vores<br />

position på jorden.<br />

OPGAVE<br />

Tal om, hvordan vi bruger<br />

GPS på forskellige måder<br />

i hverdagen.<br />

06


AF ANJA SØNDERGÅRD<br />

L<br />

FREMTIDENS<br />

U F<br />

T<br />

HVORDAN SER VERDENS MILJØ UD I<br />

FREMTIDEN? EGENTLIG KAN INGEN VIDE<br />

DET, MEN FORSKERE HAR ET DYSTERT<br />

BUD PÅ DET.<br />

Der bliver talt meget om global opvarmning,<br />

som allerede sker og synes svær at<br />

stoppe helt.<br />

Vi er her på jorden omringet af atmosfæren<br />

- altså luften omkring os. Den består<br />

mest af kvælstof og ilt og en mængde<br />

CO 2 , også kaldet kuldioxid. Det er en<br />

luftart, som man hverken kan se eller<br />

lugte, men det er den, der er med til at<br />

opvarme atmosfæren.<br />

For meget CO 2 i luften i dag betyder<br />

noget for vores planet og alle dyre- og<br />

plantearter i fremtiden. Isen på polerne<br />

vil smelte, hvilket får havet til at stige.<br />

Derfor kan land helt ude ved kysterne<br />

være væk i fremtiden. En istid kan også<br />

komme igen, hvis det kolde smeltevand<br />

ødelægger varmen, som havet fører med<br />

sig rundt i verden. I fremtiden vil der<br />

måske komme flere hedebølger, skybrud<br />

og mere tørke.<br />

Vi mennesker skaber kuldioxid på mange<br />

måder. Det gør vi faktisk bare ved at<br />

ånde, men også når vi brænder kul og<br />

olie af for at få energi til strøm, varme,<br />

køre biler og til at lave alle mulige ting på<br />

fabrikker.<br />

De mange gasser i luften betyder kort<br />

sagt, at både solens varme og energi har<br />

svært ved at komme ud af jordens atmosfære,<br />

fordi det ikke kan trænge igennem<br />

alle gasserne. Derfor er der mere energi<br />

i vores atmosfære, som kan betyde flere<br />

naturkatastrofer som oversvømmelser<br />

og orkaner.<br />

Heldigvis prøver verdens ledere at beslutte<br />

gode ting for miljøet, der forhåbentligt<br />

kan bremse en dyster udvikling.<br />

Tænker du på, hvad du kan gøre for at<br />

hjælpe? Det handler rigtig meget om<br />

kun at bruge den vand, strøm og anden<br />

energi, der er absolut nødvendig for dig<br />

og din familie. Genbrug gerne plastic,<br />

flasker og metal, undgå giftige stoffer i<br />

vandet og i jorden. Så er du godt på vej.<br />

07


HVOR<br />

SKAL<br />

AF NATASHA LANDERLOOS<br />

VI<br />

BO?<br />

HAR DU ALTID HAFT EN DRØM AT REJSE<br />

TIL MÅNEN ELLER BO PÅ MARS?<br />

Som du også kan læse på siden om fremtidens luft her i bladet,<br />

kommer vi mennesker til at sprede mere af luftarten CO 2 ud i vores<br />

atmosfære. Det gør, at vi om mange år måske ikke har mulighed<br />

for at bo på jorden mere, da den er for farlig for mennesker at bo<br />

på. Allerede nu ser vi tegn på det. Oversvømmelser, hedebølger,<br />

skovbrande og isbjerge, der smelter. Derfor kan vi måske blive<br />

nødt til at flytte til Mars en dag.


Og der er da allerede forskere og opfindere<br />

i fuld gang med at forberede rejsen. De bygger<br />

på en raket, der skal få os helt derud, og<br />

laver specielle huse til den første koloni, der<br />

skal overleve på en helt anderledes planet.<br />

Det kunne også være sjovt bare at tage på<br />

ferie på Mars. Så kunne vi få lov til at opleve,<br />

hvordan det ville være at bo der, inden det<br />

blev en virkelighed. Det tager bare mere<br />

end to år at rejse til Mars. Men selvfølgelig<br />

- for 500 år siden, da mennesket sejlede<br />

rundt for at opdage andre lande på Jorden,<br />

kunne søfolkene også være på rejse i flere år<br />

i deres træskibe.<br />

Hvad skulle vi lave på Mars? Der er jo fundet<br />

tegn på, at der har været vand engang.<br />

Måske kan vi bore ned til en vandkilde og så<br />

bygge et vandland.<br />

Lad os håbe, der er lang tid til, før vi skal<br />

flytte til en anden planet. Ferie på Månen<br />

eller Mars må da godt være snart. Men du<br />

må hellere til at spare op.<br />

9


AF CHRISTINA KJERGAARD<br />

VOX<br />

POP<br />

Emilie, 9 år, ulv<br />

Jeg tror, at vi i fremtiden kommer<br />

til at lave det samme som<br />

nu. Jeg vil ikke tage mobil med<br />

på spejderlejren.<br />

GRAZAT HAR VÆRET<br />

PÅ BESØG HOS BÜLOW<br />

GRUPPE PÅ SPEJDERNES<br />

LEJR <strong>2017</strong>. HER SPURG-<br />

TE VI FEM SPEJDERE OM,<br />

HVORDAN DE TROR, DET<br />

BLIVER AT VÆRE SPEJDER I<br />

FREMTIDEN.<br />

Mikkel, 9 år, ulv<br />

Jeg tror, at vi kommer til at bo i<br />

små huse på spejderlejrene, fordi<br />

det er nemmere. Vi kommer til at<br />

tage vindmøller med på lejrene.<br />

Alma, 7 år, bæver<br />

Jeg tror, at vi kommer til at<br />

bruge telefonen til spejder i<br />

fremtiden.<br />

Saxe, 9 år, ulv<br />

Vi kommer til at bruge<br />

kompas, fordi det at være<br />

spejder handler om at være<br />

i naturen og være simple.<br />

10<br />

Elias, 9 år, ulv<br />

Jeg tror, at vi kommer til at lave<br />

flere aktiviteter i fremtiden. Vi<br />

kommer til at bygge flere ting<br />

på lejrpladsen. Helst i træ.


Fremtidens<br />

SPEJDERLEJR<br />

GRAZAT HAR VÆRET EN TUR PÅ SPEJDERNES LEJR <strong>2017</strong> OG<br />

KIGGE PÅ HVORDAN DEN MODERNE LEJRPLADS SER UD. DET<br />

KAN SIGE NOGET OM, HVORDAN SPEJDERLEJRE BLIVER I<br />

FREMTIDEN. DU KAN OGSÅ FÅ INSPIRATION TIL FREMTIDIGE<br />

PROJEKTER I GRUPPEN.<br />

TELTE I HØJDEN<br />

I fremtiden kan det være, at vandet<br />

stiger, det regner hele tiden eller at<br />

der ikke er så meget plads på lejren.<br />

Derfor kan det være smart at bygge<br />

teltene op i højden. Så er det næsten<br />

som at bo på hotel - men bare<br />

på en spejderlejr.<br />

STORE TÅRNE<br />

En ting, som du kommer til at se<br />

mere af i fremtiden, er tårne. Tårne<br />

er gode til at se sig langt omkring og<br />

holde vagt i. De er specielt gode, hvis<br />

nu der kommer oversvømmelser, så<br />

undgår du at stå i vand til knæene.<br />

Du kan måske endda have tørre fødder,<br />

hvis der er tag på dit tårn.<br />

SOLCELLER<br />

Det kan være, at din gruppe allerede<br />

har det. Ellers skal I overveje at skaffe<br />

det. Der var mange spejdergrupper,<br />

der havde taget solceller med.<br />

De bruger solens stråler til at skabe<br />

strøm med, og de er smarte til at oplade<br />

mobiler eller andet elektronik,<br />

hvis du har det med.<br />

11


HVAD<br />

S<br />

P i<br />

Se R<br />

V<br />

I<br />

O M<br />

3 0<br />

Å R ?<br />

VI SKAL VIST TIL AT VÆNNE OS TIL TANKEN<br />

OM INSEKTBØFFER OG TANGSALAT TIL<br />

AFTENSMADEN. FREMTIDENS MAD BLIVER<br />

IKKE HELT, SOM VI KENDER DEN.<br />

12


AF ANJA SØNDERGÅRD<br />

PRUTTEGASSER<br />

KUNSTIGT KØD<br />

Man kunne jo indføre kødløse dage derhjemme.<br />

Det er der mange familier, der allerede gør.<br />

Men hvis vi stadig skal have kød på bordet i<br />

fremtiden, skal vi tænke i helt nye baner.<br />

Der er der et hollandsk universitet, der har<br />

gjort. De laver kød på et laboratorium. Man<br />

tager bare muskelceller fra en ko og ud fra det,<br />

kan de lave tonsvis af kød.<br />

I dag er vi over syv milliarder mennesker på<br />

jorden. Det er virkelig, virkelig mange.<br />

Verdens befolkning ser ud til at vokse til 9,6<br />

milliarder i år 2050, men til den tid kan vi lave<br />

langt mindre mad, fordi vi ikke har nok kornmarker<br />

og køer og den slags. Det vil jo betyde,<br />

at der så ikke er mad nok til alle.<br />

Mennesker spiser i forvejen rigtig meget kød.<br />

Men det er faktisk ikke det bedste for vores<br />

planet. Hvorfor? Fordi de dyr, vi spiser, først<br />

har spist en masse korn. De skal også drikke en<br />

masse frisk vand. Og når dyrene fordøjer maden,<br />

prutter de. Det er gasser, der ikke er gode<br />

for vores luft. Og så skal vi køre med dyrene,<br />

inden de slagtes, efter de er slagtet og når de<br />

til sidst skal hen til i butikken og hjem til os. Al<br />

den aktivitet varmer jorden endnu mere op.<br />

HAVGRISE<br />

Et firma i Spanien har måske også fundet en løsning<br />

på, at vi ikke har nok jord til at dyrke korn og<br />

avle grise. De vil flytte landbruget ud på havet. Der<br />

er jo meget mere plads.<br />

13


AF ANJA SØNDERGÅRD<br />

Spådomme om<br />

FREMTIDEN<br />

INGEN KAN MED SIKKERHED VIDE,<br />

HVAD DER VIL SKE I FREMTIDEN, MEN<br />

ALLE KAN GÆTTE PÅ NOGET...<br />

I FREMTIDEN KAN MENNESKER FLYVE<br />

OG TELEPORTERE…<br />

Drømmer du om at suse en tur over<br />

storbyens hustage eller komme flyvende<br />

i skole. Måske kan du opfinde en en<br />

smart lille motor til at have på ryggen og<br />

nogle propeller på hovedet?<br />

I FREMTIDEN VIL HIMLEN VÆRE<br />

RØD I STEDET FOR BLÅ…<br />

Er himlen i virkeligheden blå eller er<br />

det bare, hvad vores øjne ser? Måske<br />

vil et stort udbrud fra en vulkan give<br />

mange nye stoffer i vores atmosfære<br />

og gøre himlen rød og havet gult.<br />

14<br />

I FREMTIDEN BOR HALVDELEN<br />

AF JORDENS BEFOLKNING PÅ EN<br />

ANDEN PLANET…<br />

Hvis vi bliver så mange mennesker<br />

på jorden, at vi ikke kan være her, vil<br />

vi få brug for mindst en anden klode<br />

at bo på.<br />

I FREMTIDEN VIL VI MENNESKER DRIKKE<br />

SALTVAND I STEDET FOR FERSKVAND…<br />

Hvis vi løber tør for ferskvand, altså det,<br />

der kommer ud fra hanen, skal vi måske<br />

finde flere metoder til at rense det saltvand<br />

fra havet, som vi mennesker jo ikke kan<br />

drikke. Vi kan godt rense det allerede i dag,<br />

men ikke så meget af gangen.<br />

HVAD TROR DU, AT DER<br />

VIL SKE I FREMTIDEN?<br />

Det kan jo være, at vi<br />

udvikler os til at kunne helt<br />

utrolige nye ting!<br />

I FREMTIDEN VENDER EN SLAGS<br />

DINOSAURER TILBAGE TIL JORDEN…<br />

Hvis vores klode bliver alt for varm af<br />

alt det, vi går og laver, vender dinoerne<br />

måske tilbage - eller en anden slags<br />

dyr, som kan leve under ekstreme<br />

vejrforhold.


Kryds & tværs<br />

JETTE BÜRGEL NIELSEN<br />

UR-<br />

REJSE<br />

÷ S<br />

LEJR<br />

ØDE-<br />

LAGT<br />

1<br />

SKAL<br />

YDERVÆGGE<br />

5<br />

FØR V<br />

2<br />

VIND!<br />

<strong>Grazat</strong> mug<br />

LÆ<br />

FØRSTE<br />

BOGSTAV<br />

BRÆNDE<br />

SVAGT<br />

TÆPPE<br />

TO HÆTTER<br />

6<br />

4<br />

I DETTE<br />

ØJEBLIK<br />

IKKE<br />

JEG<br />

3<br />

TO<br />

ENS<br />

Find løsningen ved at skrive<br />

bogstaverne, som er mærket<br />

1-8 i felternes nederste venstre<br />

hjørne. Send løsningen til<br />

krydsord@kfumspejderne.dk<br />

senest den 4. november <strong>2017</strong><br />

og skriv dit navn, din adresse<br />

og din alder – Så er du med i<br />

konkurrencen om et sejt <strong>Grazat</strong>mug!<br />

DRIK<br />

8<br />

JORD-<br />

LAG<br />

FLOD I<br />

ITALIEN<br />

Vinder af <strong>Grazat</strong>-kryds i sidste<br />

nummer: Frida Berg Larsen.<br />

Frida er 9 år og bor i Asaa.<br />

Kodeordet var SOVEPOSER.<br />

Tak for alle svarene<br />

NEJ % J<br />

JEG<br />

SPEJDER<br />

7<br />

STIRRE<br />

LØSNINGEN KAN DU SE I NÆSTE NUMMER.<br />

15


Det næste<br />

nummer af<br />

<strong>Grazat</strong> handler<br />

om Nørd!<br />

Klip ud<br />

Du skal bruge:<br />

- saks<br />

- snor<br />

- lukkeklips i metal<br />

- evt. hullemaskine<br />

Lav din helt egen rum<br />

robotsprællemand. Klip den ud.<br />

Få eventuelt nogen til at hjælpe<br />

dig med at sætte delene sammen<br />

med lukkeklips og snor.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!