Grazat nr. 3, 2019

kfumspejderne

I dette nummer af Grazat kan du læse om, hvordan du kan gøre en grøn forskel for miljøet. Lær f.eks. hvordan du laver et insekthotel eller en bordskåner af genbrug!

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK GRAZAT 03 2019

Grazat

MEDLEMSBLAD FOR

BÆVERE & ULVE

TAG MÆRKET

HÅB TIL HANDLING

OG BLIV EN GRØN

HELT

TEMA

GRØN HELT


VIND!

Se side 16

Bladet udgives af

KFUM-Spejderne i Danmark

Wagnersvej 33

2450 København SV

Tlf: 70 10 26 66

Grazat@kfumspejderne.dk

ISSN: 2246-1574

Oplag: 8.200

Ansvarshavende redaktør

Lisette Lykke Leth-Andersen,

kommunikationskonsulent

KÆRE

VOKSNE

Denne udgave af Grazat handler om, hvordan man kan blive en

grøn helt og beskytte miljøet. Du vil blandt andet kunne læse

om, hvorvidt insekter er det nye sushi, få opskriften på cookies

med buffalo-orme og møde spejdere fra Uganda, der genbruger

kapsler og stofrester til bordskånere.

Som altid er bladet skrevet til de mindste læsere - dog kan en lille

grøn helt godt have brug for forbilleder, da børn ofte kopierer

deres forældre, og måske du også kan lære noget nyt. Flere af

aktiviteterne i dette nummer af Grazat er hentet fra hæftet ‘Håb

til handling’, som stammer fra et projekt af samme navn, der

er et et partnerskab mellem KFUM-Spejderne, Grøn Kirke og

Folkekirkens Nødhjælp målrettet unge mennesker. Vi håber, at

også de unge spejdere vil blive inspirerede til

at blive grønne helte. God fornøjelse!

Hilsen redaktionen

Redaktører

Christina Kjergaard

Sofie Ann Lyngø Pallesen

Sær-tema om Håb til handling

Mathilde Korning Andersen

Forside illustration

Juliane Holmstrøm

INDHOLD

Grafisk design

Grafikken v.

Anne-Marie Krogh

Tryk

PR Offset, Fredericia

Artikler og andet indhold må citeres/

gengives, når kildeangivelse »KFUM

Spejderne i Danmark - Grazat« er angivet

sammen med nr. og årgang.

Arkiv for Grazat kan også læses online på

yumpu.com

Hvis jeres gruppe ikke har fået rette antal

Grazat-blade, kan ekstra bestilles på

55nord.dk

Skriv i søgefeltet - GRAZAT, nyeste.

Levering og blade er gratis.

Idéer og kommentarer

kan sendes til

grazat@kfumspejderne.dk

2

Tag mærket 'Håb til handling', og bliv en grøn helt 3

Igen og igen og igen ... 4

Sådan genbruger spejdere i Uganda 5

Lav din egen bordskåner af genbrug 6

Fem sjove måder at genbruge tis 8

Fra affald til kunst 10

Er insekter det nye sushi? 11

Kan du gætte, hvem jeg er? 12

Bag cookies med buffalo-orme 13

Lav din egen insekthytte 14

Lav et vindhejseværk 15

Kryds og tværs 16


TAG MÆRKET HÅB TIL HANDLING OG BLIV EN

Gron helt

DENNE UDGAVE AF GRAZAT HANDLER OM, HVORDAN DU KAN

BLIVE EN GRØN HELT. AT VÆRE GRØN BETYDER, AT MAN PASSER

PÅ MILJØET. MILJØET ER VERDEN OMKRING OS, OG HANDLER

OM BÅDE JORDEN, LUFTEN OG VANDET.

Fra aff ald til kunst

Bordskåner ud af

gamle kapsler

Buff alo-orme cookies

S. 10

S. 6

S. 13

Insekthytte

S. 14

Vindhejseværk

S. 15

Det er både sjovt og vigtigt at være en grøn helt!

Læs mere om projektet ‘Håb til handling’ og find hele

aktivitetshæftet på spejdernet.dk/haab

3


Igen og igen og igen ...

UPCYKLING

NÅR DU VOKSER FRA DIT TØJ, SKER DER SÅ DET SAMME MED TØJET, SOM DEN

MAKRELDÅSE DU SMIDER UD? SVARET ER NEJ, FOR DER ER NEMLIG FORSKEL PÅ

GENBRUG OG GENANVENDELSE. LÆS HER OM FORSKELLEN PÅ GENBRUG OG

GENANVENDELSE!

GENBRUG

Det er genbrug, når en genstand

bliver brugt til det samme

formål igen. Det kan for

eksempel være, når du ikke

længere kan passe dit tøj, og

derfor giver det videre til en,

der er mindre end dig.

VIDSTE DU, AT …

der skal

bruges to

makreldåser til at

lave en ringeklokke

til en cykel.

GENANVENDELSE

Det er genanvendelse, når en

genstand bliver genanvendt

til et nyt formål. Det kan

være makreldåser, der bliver

smeltet om til en cykel eller

plastikflasker, der bliver lavet

til soveposefyld, fleecetrøjer

eller legetøj.

Der bliver brugt meget energi

og mange ressourcer til at

producere de ting, vi omgiver

os med i hverdagen. Når

tingene bliver brugt igen, skal

der ikke laves nyt, og når vi

genanvender ting, bliver det

til nyt i stedet for at blive til affald.

Og danskerne har aldrig

haft mere fokus på genbrug

og genanvendelse end i disse

år. Her kan man spare penge,

og så er det godt for miljøet.

VIDSTE DU AT …

en glasflaske kan

bruges op til 35 gange,

før den er for slidt.

Soveposefyldet fra den sovepose,

du sover i på sommerlejren, kan

være lavet af gamle plastikflasker.

VIDSTE DU, AT …

1 kg

grøntsagsaffald kan

blive til 33 timers lys i

en pære.


Sådan

På billedet ses en

vandtank lavet af gamle

plastikflasker. Vandtanken

kan bruges til at

opbevare regnvand. Så

i perioder, hvor det ikke

regner, kan de bruge

vandet fra tanken til at

vande afgrøder.

genbruger

spejdere i

Uganda

I UGANDA LIGGER DER MEGET SKRALD PÅ GADERNE.

SPEJDERE I UGANDA INDSAMLER OG GENBRUGER

MATERIALERNE OG LAVER VANDTANKE, BORDSKÅNERE

OG ARMBÅND. VI HAR SPURGT DORA, DISSAN OG

ARNOLD, DER ER SPEJDERE I UGANDA, OM HVORDAN DE

GENBRUGER, OG HVAD DE SYNES OM AT GENBRUGE.

HVORDAN

GENBRUGER

I SKRALD TIL

SPEJDER?

Arnold, spejder i Uganda

Jeg har det godt med at

genbruge, fordi jeg derved

beskytter klimaet. Hvis vi

ikke beskytter klimaet, vil vi

ikke længere have planter.

HVAD SYNES

I OM AT

GENBRUGE?

Dissan, spejder i Uganda

Det gør mig glad at genbruge,

fordi det er godt for miljøet og

jorden. Der er færre plastikflasker,

der ligger og flyder i gaderne,

fordi vi i stedet bruger

dem til at bygge vandtanke

med.

Dora, spejder i Uganda

Til spejder laver vi bordskånere

og armbånd ud af skrald, der

ellers ville blive smidt ud. Vi aftaler

med lokale restauranter, at

vi kan afhente kapsler hos dem.

På samme måde tager vi forbi

lokale skræddere og henter

stofrester, som ellers var blevet

til affald.

De penge, vi tjener på at lave

bordskånere og armbånd, bruger

vi til vores skolegang eller

nye sko, hvis vi har brug for det.

5


Lav din egen

bordskåner af

genbrug

Tidsforbrug:

60-90 minutter

Materialer:

Kapsler fra sodavands- og ølflasker,

stofrester (gerne i forskellige

farver), nål, sytråd, lineal og

saks.

SÅ MANGE KAPSLER SKAL DU BRUGE:

· 7 stk. til en bordskåner på 8,5 x 7,5 cm

· 19 stk. til en bordskåner på 14 x 12,5 cm

· 61 stk. til en bordskåner på 25 x 22,5 cm

Find en masse kapsler fra gamle flasker, og

rens dem med vand og sæbe. Læg herefter

kapslerne til tørre på et viskestykke.

Mens kapslerne tørrer, skal du klippe runde

cirkler af gamle stofrester. Stykkerne skal

have en diameter på 6 cm. Når kapslerne er

helt tørre, kan du begynde at sy stofstykkerne

omkring dem.

Tråd nålen, og sy stoffet rundt i

kanten, så du til sidst kan trække

i tråden, så stofstykket trækkes

sammen. Få eventuelt en voksen til

at vise dig, hvordan du syr.

6


Derefter skal du sætte kapslen ind i stofstykket, og

når den sidder der, skal du stramme tråden, således

at kapslen bliver omsluttet af stofstykket.

Man strammer hårdt og hæfter til sidst med en

knude bagpå.

Fortsæt med endnu en kapsel, indtil du har nok

kapsler med stof på til at lave en bordskåner.

Når du har kapsler nok, syr du kapslerne sammen til

selve bordskåneren. Tråd nålen igen, og tag tråden

igennem stoffet ved en kant på den første kapsel.

Herefter tager du kapsel nummer to og kører tråden

igennem kanten på denne. Fortsæt med tråden

frem og tilbage mellem de to kapsler, indtil de sidder

stramt fast til hinanden. Herefter fortsætter du med

den tredje kapsel, som skal placeres imellem de to

forrige og syr dem sammen. Fortsæt indtil din bordskåner

er færdig.

Aktiviteten er hentet fra aktivitetshæftet Håb til handling.

7


MANGE TING KAN

GENBRUGES ELLER

GENANVENDES.

SELV TIS ER BLEVET

GENBRUGT GENNEM

TIDEN OG BLIVER DET

MÅSKE ENDNU MERE I

NÆR FREMTID! GRAZAT

HAR FUNDET FEM

MÅDER, TIS KAN GØRE

NYTTE PÅ.

8


1. USYNLIGT BLÆK

I Romerriget for over to tusind år siden, brugte

romerne tis som usynligt blæk til at skrive

hemmelige beskeder i officielle dokumenter .

Det var kun de allerøverste og rigeste i samfundet,

der kendte denne metode, og derfor

kun dem, der kunne læse hemmelighederne.

Man kunne se de hemmelige beskeder, hvis

man varmede papiret op.

3. VÆSKE TIL ASTRONAUTER

I mange år har astronauter drukket

deres eget tis, når de har været i rummet.

Men det er i de seneste år blevet

muligt at lave vand ud af tis. Det sker

ved en proces, hvor stoffer som salt,

sukker, virus, proteiner, bakterier

mm. adskilles fra vandet.

2. SUPERGØDNING

Tis er også rigtig godt til at gøde grøntsager og

blomster, så de vokser endnu hurtigere. Faktisk

kan grøntsager og blomster blive op til fire gange

større, hvis man bruger tis som gødning. Det er fordi,

tis indeholder gode næringsstoffer som nitrogen,

phosfat og kalium, som planterne godt kan lide. Så

hvis du skal gro en kæmpe tomat eller solsikke, skal

du måske lige på toilettet først. Tis er dog så stærk en

sag, at det skal fortyndes med vand - én del tis skal

fortyndes med 20 dele vand.

4. STRØM PÅ TIS

I Nigeria har nogle teenagere udviklet

en måde, hvorpå man kan lave

strøm med tis via en såkaldt tisdrevet

generator. Her kan én liter tis blive til

seks timers strøm. Det virker ved, at

hydrogen udskilles fra tisset. Hydrogenet

bliver renset og herefter brugt

til at drive en lille generator.

5. TIS SOM BRÆNDSTOF

Måske kan biler i fremtiden køre på

tis! Forskere arbejder nemlig på,

hvordan man kan bruge det som

brændstof.

9


Fra affald

til kunst

AFFALD ER IKKE BARE AFFALD. TINGENE KAN FÅ NYT LIV VED AT BLIVE

GENBRUGT ELLER GENANVENDT. EN MÅDE AT GENBRUGE AFFALD PÅ, ER

VED AT LAVE KUNST. LÆS HER, HVORDAN DU GØR.

SÅDAN GØR DU

Find nogle venner, spejderkammerater

eller familie, du kan samle affald

sammen med. Du kan også høre din

spejderleder, om I kan gøre det på

et møde - måske samtidig med, at I

tager mærket Håb til handling.

Medbring nogle spande eller poser til

at samle affaldet i. Med noget god lim

kan I efterfølgende lave affaldet om

til kunstværker. Kun fantasien sætter

grænser.

Bagefter kan I lave en udstilling med

affaldskunsten for familie og venner.

Husk efter udstillingen at skille kunsten

ad og sortér affaldet, så det kan

blive genanvendt igen.

10

Aktiviteten er hentet fra aktivitetshæftet Håb til handling.


ER

INSEKTER

DET NYE

SUSHI?

DET TOG DANSKERNE 20

ÅR, FØR SUSHI BLEV EN

DEL AF MADEN HJEMME

PÅ SPISEBORDENE. MÅSKE

VIL VI I FREMTIDEN SE

FLERE INSEKTER PÅ

TALLERKENERNE. GRAZAT

HAR FUNDET TRE GODE

GRUNDE TIL, AT INSEKTER

ER DET NYE SUSHI.

HVAD ER

DRIVHUSGASSER?

Drivhusgasser er luftarter, der holder

på jordens varme og skaber det man

kalder drivhuseffekt. De ligger sig i et tykt

tæppe rundt om jorden, så solens stråler

har svært ved at komme igennem. Drivhusgasserne

kommer blandt andet

fra intensivt landbrug med mange

køer.

1

Klima

Insekter er gode for klimaet, da

de kræver mindre plads, foder og

vand til produktionen end f.eks.

kødprodukton, og dermed udleder

langt mindre drivhusgasser. Se selv i

figuren, hvor stor forskellen er på at

producere oksekød sammenlignet

med fårekyllinger.

2 3

Dyrevelfærd

Det er nemt at efterligne insekter nes

leveforhold fra naturen. Insekterne

har ikke noget imod at bo tæt - det gør

de også i naturen.

Sundhed

Insekter indeholder mange næringsstoffer,

der er gode for vores krop.

Faktisk indeholder Insekter mange af

de næringsstoffer, man typisk finder i

kød, fisk og rugbrød - på én gang.

Kilde: Buggingdenmark.dk Vand Foder Co 2

11


QUIZ

HVOR GODT KENDER DU DE SPISELIGE INSEKTER, OG VED DU,

HVAD DE SMAGER AF? FIND UD AF DET, VED AT SVARE PÅ DISSE

SPØRGSMÅL. SVARENE FINDER DU NEDERST PÅ SIDEN.

1. Jeg tager meget smag

fra de krydderurter,

krydderier eller grønt

der tilsættes i retten.

Min smag kan sammenlignes

med, hvad

man kalder den femte

grundsmag - umami.

Jeg kan bruges i salater,

burritos eller som

snacks. Det er meget

udbredt at spise mig i

Mexico. Her spises jeg

stegt sammen nachos

og guacamole.

2. Min smag kan sammenlignes

med smagen

af flæske svær. Jeg kan

steges med salt eller sukker.

Og kan blandt andet

bruges som suppetopping,

i boller, med svampe

eller i cookies.

Græshoppe

Fårekylling

Melorm

Buffaloorm

3. Jeg smager lidt af

appelsin. Jeg kan spises

levende, for eksempel på

en pandekage.

Græshoppe

Fårekylling

Melorm

Orangemyre

4. Jeg er faktisk ikke en

orm, men en bille. Min

smag er neutral, men kan

minde lidt om nødder. Jeg

kan steges i salt eller bages

ind i forskellige bagværk.

Jeg er god i mange retter,

men kan for eksempel

bruges som suppetopping,

med grøntsager eller

i cookies.

Græshoppe

Fårekylling

Græshoppe

Melorm

Fårekylling

Buffaloorm

Myre

Melorm

12

Rigtige svar: Spg. 1) Græshoppe. Spg. 2) Melorm. Spg. 3) Orangemyren. Spg. 4) Buffalo-orm.


Bag Cookies med

Buffalo-orme

HAR DU NOGENSINDE SMAGT COOKIES MED BUFFALO-ORME? HVIS IKKE, SÅ

HAR GRAZAT DEN BEDSTE OPSKRIFT LIGE HER. DISSE COOKIES KAN LAVES PÅ

BÅLET. SÅ HØR DIN LEDER, OM I IKKE SKAL PRØVE DET TIL NÆSTE MØDE.

INGREDIENSER

100 g blødt plantesmør

1 dl sukker

1,5 dl brun farin

1 æg

1 tsk. vaniljesukker

½ tsk. natron

½ tsk. salt

2,5 dl hvedemel

70 g mørk chokolade

50 g døde buffalo-orme

TIP

Prøv at tilføje hvid

chokolade, rosiner

eller nødder til dine

cookies.

SÅDAN GØR I

Mos plantesmør og sukker hårdt sammen med

en gaffel. Tilsæt æg og brun farin, og mos det i

dejen med gaflen. Bland hvedemel og de tørre

ingredienser sammen, og rør det i dejen.

Hak chokoladen groft, og tilsæt det dejen sammen

med buffalo-ormene.

Lav et godt glødebål, og stil en rist over bålet.

Form kugler med en diameter på 2-3 cm. Placer

en pande på risten, og læg bagepapir med

cookiedej-kugler på panden. Placer gryden på

hovedet oven på panden. Nu har du en ovn (se

billede).

Bag dine cookies i cirka 3-5 minutter på hver

side, vend med en paletkniv undervejs. Hold

godt øje med dem.

Opskriften er fra kogebogen “Bæredygtigt-bålmad-basta” af Rikke Sørensen.

13


LAV DIN EGEN

Insekthytte

UDOVER AT INSEKTER ER GODE AT SPISE, ER DE OGSÅ VIGTIGE

FOR JORDEN, DYRENE OG PLANTERNE. MANGE INSEKTER ER

TRUEDE. DERFOR KAN MAN BYGGE ET LILLE HUS TIL DEM, SÅ DE

HAR ET STED AT VÆRE. HER KAN INSEKTERNE FÅ ALT, HVAD DE

HAR BRUG FOR AF MAD, VAND OG GODE GEMMESTEDER.

MATERIALER

• Tynde grene eller bambuspinde ca. 15-20 cm

• Snor

SÅDAN GØR DU

Find et bundt tynde grene eller bambuspinde på ca. 15-20 cm.

Bind grenene sammen med en snor og lav et råbåndsknob eller en knude.

Nu er hytten færdig og klar med en masse gode gemmesteder til forskellige

insekter. Læg insekthytterne på jorden derhjemme eller ved spejderhuset.

Husk lige at spørge din spejderleder om lov først.

14


LAV DIT EGET

VINDHEJSEVÆRK

ALTERNATIV ENERGI ER ENERGI, SOM VI ALDRIG LØBER TØR

FOR. HER BRUGES NATURENS KRÆFTER TIL AT LAVE ENERGI.

DET KAN FOR EKSEMPEL VÆRE VIND (VINDMØLLER), VAND

(BØLGEKRAFT) ELLER SOL (SOLCELLER). PRØV AT LAVE DIT

EGET VIND-HEJSEVÆRK, HVOR ENERGIEN TIL AT KUNNE DREJE

HEJSEVÆRKET RUNDT, KOMMER FRA VINDEN.

Tidsforbrug:

Omkring 30 minutter

Materialer:

En flaske i plast

Grillspyd af træ

Et stykke karton

Tape

Sytråd

SÅDAN GØR DU

Tag en plastikflaske, og stik hul i bunden og i låget, så en lille

træpind (grillspyd af træ) kan komme igennem og dreje frit.

I stedet for flasken kan du også bruge andet affald. Du kan f.eks.

tape nogle stykker pap sammen til et hus eller en mølle.

Lav dernæst en vindmølle af et stykke karton, og tape den fast til

træpinden.

Bind en snor/sytråd fast til modsatte ende af træpinden, og når

vindmøllen drejer rundt, kan ting hejses op, ved at træpinden

drejer rundt.

Hvis I er flere, der laver et vind-hejseværk, kan I konkurrere om,

hvor mange kilo I kan hejse op ad gangen eller hvem der er hurtigst

til at få hejst en lille sten op.

Aktiviteten er hentet fra aktivitetshæftet Håb til handling.

15


Næste udgave af

Grazat handler om

VERDENS

KONTINENTER

Kryds

& tværs

JETTE BÜRGEL NIELSEN

Iderig

Pigenavn Før J

Morse:

Miljø

Første

bogstav

Sy

5

Bålet 4. tone i

durskalaen

Evig

÷ g

Morse:

Efter K

Pigenavn

Før

G

Morse:

÷ E

Efter

A

Morse:

4

VIND!

Grazat mug

1. tone i

durskalaen

2

Vandhuller

Metal

Find løsningen ved at skrive

bogstaverne ned, som er mærket

1-7 i cellernes højre nederste

hjørne.

Antik

Mand der

skal giftes

Pep

Sur

Før B

Forholdsord

Morse:

Før V

1 6

1

Send løsningen til

krydsord@kfumspejderne.dk

senest d. 20. oktober 2019. Husk at

skrive dit navn, din adresse og din

alder - så er du med i konkurrencen

om et sejt GRAZAT-mug!

80

LØSNINGEN KAN DU SE I

NÆSTE NUMMER.

7

Biord

3

Løsningen på Grazat-kryds i

sidste nummer var: Frikvarter

Vinder af et mug er:

William Fischer,

William er 8 år gammel og

havde gættet, at kodeordet var

"Frikvarter".

Tak for alle svarene!

16

More magazines by this user
Similar magazines