06.04.2024 Views

1&2-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Havanaiser’n<br />

Medlemsbladet til NBHK – 15. årgang 1&2-<strong>2024</strong><br />

«Knerten»


Innholdsfortegnelse<br />

Styrets sammensetning s. 2<br />

Redaktørens hjørne s. 3<br />

Lederen har ordet s. 4<br />

Presentasjoner s. 5<br />

Dogweb og helse s. 10<br />

Det er lov å sørge s. 11<br />

Hvorfor spiser hunder gress s. 13<br />

Styrets sammensetning<br />

Elisabeth Bolsgård<br />

Christin Å. Duesund<br />

Gunn-Anita Fjukmoen<br />

Siren Næs<br />

Line Sørensen<br />

Anne M. K. Tørresvold<br />

Leder<br />

Nestleder<br />

Styremedlem<br />

Styremedlem<br />

Styremedlem<br />

Varamedlem<br />

Allergi s. 14<br />

Årsmøtet s. 18<br />

Rasespesialen <strong>2024</strong> s. 19<br />

Presentasjon av dommer s. 20<br />

Klubbens hjemmesideadresse:<br />

www.nbhk.info<br />

E-post til styret:<br />

nbhk@nbhk.info<br />

The Havanese Club of Ireland s. 21<br />

Reisebrev fra Irland s. 27<br />

Regler for mestvinner s. 30<br />

Mestvinnerlistene s. 31<br />

Gruppe- og BIS-plasseringer s. 33<br />

Matadorhannens forbannelse s. 34<br />

Fra ASU s. 40<br />

Hundens butikk s. 42<br />

Oppdretterlisten s. 43<br />

Postadresse:<br />

Norsk Bichon Havanais Klubb<br />

v/Elisabeth Bolsgård<br />

Vestre Olsvikvei 40<br />

6019 Ålesund<br />

E-post vedrørende hjemmesiden:<br />

webmaster@nbhk.info<br />

Forsidebilde:<br />

C.I.B-V. NORD UCH NVET CH KBHVV-22<br />

NORDVV-23 NVV-23 NJUBVV-23<br />

(VIVV-23) Knerten<br />

Eier: Lene-Katrin Rasmussen<br />

E-post til Havanaiser’n:<br />

medlemsblad@nbhk.info<br />

Frist for manus og bilder til neste<br />

nummer av bladet: 1. juli <strong>2024</strong><br />

2


Redaktørens hjørne<br />

I påvente av at noen skal melde seg til redaktørjobben, skal jeg vikariere<br />

litt. Det er store sko som skal fylles etter vår eminente redaktør Frøydis,<br />

som ga fra seg stafettpinnen like før årsskiftet. Tusen takk for flott innsats<br />

gjennom flere år, Frøydis!<br />

Det er både givende og utfordrende å lage et medlemsblad—man skal<br />

hele tiden tenke på at innholdet skal være interessant for de aller fleste av<br />

vår medlemmer. Det er mange av dere som har flotte historier og opplevelser<br />

som jeg er sikker på at andre ville likt å lese. Og ikke minst gode råd<br />

og tips! Har du lest en artikkel andre burde få med seg? Har du oppskrifter<br />

på hundesnop? Driver du med en aktivitet sammen med hunden din? Har<br />

du lyst til å dele? Vi tar imot alt :) Send til medlemsblad@nbhk.info.<br />

Og har du lyst til å prøve deg som gjesteredaktør? Eller kanskje bli vår nye<br />

faste redaktør og lurer på hva oppgaven innebærer? Send en henvendelse<br />

til leder@nbhk.info.<br />

På forhånd takk!<br />

Vikarierende redaktør,<br />

Siren<br />

3


Lederen har ordet<br />

Endelig er våren her etter en hard snøfylte<br />

vinter. På dagens morgentur nøt vi<br />

fuglesang og snøklokker.<br />

Sesongen for hundeaktiviteter har begynt<br />

og det meldes om stor interesse.<br />

Med varmen kommer flåtten. I fjor testet<br />

vi ut oppladbare ultralydbrikker, som festes<br />

på halsbåndet. Ufarlig og giftfritt.<br />

Dette funket godt på våre fire. De fikk<br />

ikke flere flått enn da de fikk tabletter.<br />

I fjor fikk vi også merke hvor kamuflert et<br />

hoggormbitt kan være. Vi går ofte i skogen<br />

på turvei, noen ganger springer de<br />

løs. En dag slikker den ene hunden<br />

på poten, den var rød og hoven med<br />

puss. Jeg ser et lite kutt og et merke. Hos<br />

veterinær får vi antibiotika og beskjed<br />

om å rense x 2.<br />

Om kvelden ser jeg nok et merke, men<br />

jeg vet at ved hoggormbitt er det 0,3 til<br />

0,5 mm mellom merkene. Her er det<br />

over 1 cm. Først flere dager senere når<br />

hevelsen har gått ned, ser jeg at det nå er<br />

0.5 mm mellom merkene.<br />

Veterinær gav nå kortison, men mente<br />

det kunne være tørrbitt, men en voksen<br />

orm regulerer giftutslipp. Vår hadde nok<br />

fått i seg gift, i etterkant fikk hun en rekke<br />

infeksjoner da hun fikk nedsatt immunforsvar.<br />

Huggormbitt kan ubehandlet gi organsvikt,<br />

bl.a. nyresvikt. Så sjekk hunden etter<br />

tur. Vår hund viste ingen tegn på ubehag,<br />

hverken pep eller haltet, bare slikket på<br />

labben.<br />

Finner du to parallelle merker, oppsøk<br />

veterinær selv om avstanden er større<br />

enn de oppgitte mm. Det er lettere å se<br />

om du væter området rundt et eventuelt<br />

bitt.<br />

Styret har siden nyttår hatt flere møter<br />

hvor vi har behandlet aktuelle saker.<br />

Styret har også jevnlig og god kontakt<br />

med avlsrådet.<br />

Nå forbereder vi årsmøtet og årets rasespesial.<br />

Årets spesial holdes innendørs i<br />

hall i Bergen.<br />

Vi har mottatt mange fine gavepremier,<br />

men tar gjerne imot flere.<br />

Hovedsponsor er som vanlig Royal Canin.<br />

Vi håper på å treffe mange av våre medlemmer<br />

denne siste helgen i mai.<br />

Ønsker dere alle en fin vår med mange<br />

hyggelige hundeaktiviteter.<br />

Mvh<br />

Elisabeth Bolsgård<br />

Leder<br />

4


Presentasjon av styret<br />

Leder Elisabeth Bolsgård<br />

Jeg heter Elisabeth Bolsgård, er fra Fredrikstad, men bor i<br />

Ålesund. Vi fikk vår første havanais i 2007. Før det hadde<br />

vi en bichon frisé fra 1998 . Med den var vi på våre første<br />

utstillinger.<br />

har hatt mange fine stunder rundt ringen med hundevenner.<br />

Jeg har Kennel Cubana Star sammen med min mann Rolf.<br />

Vi har ca. 1 kull pr år. Jeg er veldig opptatt av helse og raseetisk<br />

avl.<br />

Vi har 4 tisper hjemme og 2 tisper og 3 hanner på fôr. Vi<br />

reiser rundt på utstillinger i inn- og utland og har mye glede<br />

av det<br />

Jeg har sittet i styret i flere perioder siden klubbens opprinnelse,<br />

først som vara fra 2010, og deretter som styremedlem<br />

siden 2014, og nå sitter jeg som leder på 7. året. I tillegg<br />

har jeg vært med å arrangere alle rasespesialene fra<br />

2016. Det har blitt en del, siden klubben fikk flere ekstra<br />

storcert under covid.<br />

Dette har vært arbeidskrevende, hyggelig og lærerikt og vi<br />

Nestleder Christin Å Duesund<br />

Fikk min første hund i 1983, type stor hund, og<br />

har siden hatt flere hunderaser av forskjellige<br />

størrelser og typer.<br />

Bor på Askøy utenfor Bergen. Her bor jeg sammen<br />

med mine havanaiser, min malteser, flatcoated<br />

retriever og storpuddel, samt et varierende<br />

antall 2-beinte.<br />

Fikk min første Havanais i 2016.<br />

Har tidligere trent lydighet, godkjenning Norske<br />

redningshunder og utstilling av forskjellige<br />

raser.<br />

Har også hatt diverse roller i organisasjoner,<br />

det være seg både i og utenfor hundeverden.<br />

Nå sitter jeg som nestleder i NBHK, og vara i<br />

Ringpersonellforeningen, ettersom jeg også er<br />

autorisert ringsekretær.<br />

5


Styremedlem Gunn-Anita Fjukmoen<br />

Jeg er ei engasjert dame på 49 år, bosatt på Østlandet med mann, 3 barn, 4<br />

havanaiser og 3 katter. I 2016 fikk jeg min første havanais og har ikke angret<br />

ett sekund på det valget, I 2021 så kennel Supergunda dagens lys, og jeg<br />

har siden det hatt 2 kull på den eldste tispa mi. Havanaisen er en fantastisk<br />

hund som i tillegg til å være en super kosehund og turkompis, kan brukes til<br />

andre hundesporter da de har god arbeidskapasitet. Selv har jeg drevet litt<br />

med hverdagslydighet, RL og utstilling. Siden begynnelsen av 2000-tallet<br />

har jeg sammenhengende vært en del av styret i forskjellige frivillige organisasjoner<br />

– gjerne flere på samme tid. Mai 2021 var jeg med på å stifte Odal Hundeklubb, og<br />

01.01.2022 ble vi tatt opp av NKK og kunne begynne å avholde offisielle konkurranser/prøver. Dette<br />

syns jeg er veldig stas og stortrives som leder av Odal Hundeklubb. Jeg føler meg beæret av å bli spurt<br />

og senere bli valgt inn i styret til NBHK i 2023, et velsmurt maskineri som har tatt meg godt imot. Jeg<br />

gleder meg til veien videre i klubben og den jobben vi gjør og skal gjøre i fremtiden for å bevare rasen<br />

frisk og rasetypisk slik som vi alle elsker den.<br />

Styremedlem Siren Næs<br />

Jeg bor i Bergen og har hatt havanais siden 2005. Jeg skulle ikke drive<br />

med utstilling, men ble fort bitt av basillen, og jeg har det veldig kjekt<br />

på utstillingsturer i inn– og utland med min mor og gode venner.<br />

Jeg har vært engasjert i klubbarbeid siden klubben ble etablert, og har<br />

sittet i styret i flere perioder siden klubbens opprinnelse, og jeg var<br />

medlemsbladets første redaktør. I de senere årene har jeg vikariert<br />

som redaktør innimellom og som webmaster.<br />

Styremedlem Line sørensen<br />

Jeg bor i Indre Østfold sammen med en flokk havanaiser og en katt.<br />

Min første havanais fikk jeg i 2012 og har drevet et lite oppdrett siden<br />

2018. Vi har testet mange ulike aktiviteter – lydighet, rallylydighet,<br />

agility med mer, men nå går tiden mest med til gåturer,<br />

bobilturer, kos, utstilling og naturlig nok en god del pelsstell<br />

Varamedlem Anne Marie Klepp Tørresvold<br />

Jeg er 41 år, er gift, har to barn . Vi ble kjent med rasen i 2013 , da min<br />

søster fikk seg en bichon havanais. Og i 2019 fikk vi endelig vår egen. Vi<br />

bor i Trøndelag, i Inderøy Kommune. Her bor vi med tre hunder; en gammel<br />

cavalier og to havanaiser på småbruket vårt. Jeg har trent agility<br />

tidligere, men det er lagt på hylla nå. Nå er det utstilling som har blitt<br />

interessen og vi lurer på og melde oss på et kurs i rallylydighet.<br />

6


Presentasjon av Avls– og sunnhetsutvalget (ASU)<br />

Leder Berit Holm Isebakke<br />

Mitt hundehold strekker seg faktisk til 49 år nå, og første valpekull hadde jeg for<br />

over 38 år siden. Min første egne hund kjøpte jeg som 18-åring, det ble en newfoundlandshund.<br />

Utstilling og lydighetstrening ble en del av hverdagen, som<br />

igjen førte til oppdrett som en naturlig del av mitt hundehold.<br />

Schæfer var den første rasen jeg hadde kull på. Det var i året 1986. Via utstilling<br />

forelsket jeg meg i en ny rase, leonberger. Jeg bodde noen år i Sør-Frankrike,<br />

hvor jeg stilte ut leonbergere. Dette fortsatte jeg med når jeg kom tilbake til Norge<br />

i 2005. Har også valpekull på denne rasen. Under mitt opphold i Frankrike,<br />

kom jeg så over en ny rase, landseere. Jeg fortsatte med utstilling av landseere<br />

når vi kom tilbake til Norge. Grand danois, har også vært en del av vår kennel.<br />

For 17 år siden ble jeg introdusert for bichon havanais, som siden har vært min rase for utstilling og<br />

oppdrett. Vi har også gjennom mange år importert flere havanais fra utlandet. Dette for å få nye avlslinjer<br />

inn i Norge, og holde innavlsgraden nede. Landene vi har importert fra, er Canada, Nederland,<br />

Tyskland, Belgia, Spania, Polen, Frankrike, Danmark og Sverige.<br />

Vi har per i dag irsk ulvehund, bichon havanais og biewer terrier i vår Kennel. Jeg står som oppdretter<br />

på Norsk Bichon Havanais Klubb sin oppdretterliste, og følger dermed kravene til raseklubben for avl<br />

og oppdrett. Mitt viktigste fokus på mine hunder er: helse, gemytt, sosialisering og rasetypiske hunder.<br />

Jeg har en genuin interesse for genetikk og nedarving av sykdommer på hund. Jeg er for tiden leder i<br />

Avls- og Sunnhetsutvalget i NBHK og har gått NKKs avlarådskurs, i tillegg til NKKs Oppdretterskole. Et av<br />

mine formål er jobbe for å fremme rasens helse.<br />

Medlem Frøydis I. Monsen<br />

Jeg har hatt rasen i 28 år og oppdrett i 25 år og har et lite kvalitetsoppdrett<br />

med max 1 til 2 kull i året. Jeg har importert hunder fra Sverige<br />

og Danmark hvor flere av dem har inngått i vårt oppdrett.<br />

Våre hunder blir alle helseundersøkt før kull og før vi vurderer om de<br />

skal inngå i vårt avlsprogram. Vi er opptatt av å koble typelike hunder i<br />

vårt avlsarbeid. Helse og gemytt inngår selvsagt også i vårt arbeid for<br />

friske og rasetypiske havanaiser.<br />

rasespesialen hele 7 ganger i Norge og 1 gang i Sverige.<br />

I løpet av disse årene er vi stolt over å ha fått frem 47 champions, derav<br />

flere internasjonale og nordiske champions. Uten våre dedikerte<br />

valpekjøpere hadde ikke dette vært mulig. Vi anser oss som heldig<br />

som har så mange flotte hunder og eiere rundt om. Vi har vunnet<br />

Alle våre lekkerbiskener blir først og fremst solgt som familiehunder, og alt annet er en pluss. Jeg er<br />

lykkelig og glad for at de blir ivaretatt som et fullverdig familiemedlem, uansett hva man velger. Jeg er<br />

alltid tilgjengelig for råd og veiledning. Jeg har også i en årrekke bidratt med klubbarbeid i form av både<br />

lederverv, styreverv og nå i Avls- og sunnhetsutvalget.<br />

Har vært redaktør for Havanaiser’n i til sammen 10 år og webmaster like lenge. Jeg har hatt ansvar for<br />

annonser og publisering av spesialer, årsmøter m.m.<br />

7


Leder Lene-Katrin Rasmussen<br />

Presentasjon av Valgkomiteen<br />

Jeg bor i Bergen og jobber som fengselsbetjent.<br />

Jeg er født og oppvokst<br />

med hund, og har hatt bichon frisé og<br />

tibetansk spaniel. Har nå to havanaisgutter,<br />

Knerten på 10 år og Kompis på 7<br />

år. Er i overkant engasjert når det gjelder<br />

utstilling, så det har blitt mye<br />

reising i inn- og utland sammen med<br />

min mor, som også deler den samme<br />

interessen. Har gjennom denne flotte<br />

hobbyen blitt kjent med mange fantastiske<br />

mennesker som også har blitt til<br />

vennskap.<br />

Medlem Evelyn Edvardsen Hopland<br />

Jeg er eier av to flotte havanaisgutter med<br />

navn Alvin og Teodor. Videre består familien<br />

min av en mann, tre voksne barn, en<br />

svigersønn og et barnebarn.<br />

Jeg er bosatt på Bømlo, som er en landfast<br />

øy med ca. 12 000 innbyggere, midt mellom<br />

Bergen og Stavanger. Her driver jeg<br />

min egen nyoppstartede hundesalong<br />

hjemmefra, Pelsfin Hundesalong, hvor jeg<br />

får både utfordret meg og fulgt drømmen<br />

samtidig.<br />

I tillegg arbeider jeg noe i vår lokale barnehage,<br />

og trives godt i hverdagen.<br />

8


Medlem Pernille Ramsøy Dalland<br />

Mitt navn er Pernille og eg er 23 år gammel. Eg<br />

er vokst opp med hund, og har fra eg kan huske,<br />

hatt en stor interesse for hund og hundeutstilling.<br />

Som liten hadde familien flere briarder, men når<br />

eg var 9 år gammel, fikk vi vår første havanais.<br />

Deretter kom det enda flere. Per dags dato har<br />

vi tre havanaisgutter.<br />

Minstemann, Mango, som er 2,5 år, er det eg<br />

som eier. Hundeutstilling er hobbyen min, og<br />

den deler eg sammen med min mor. Vi har reist<br />

rundt heile Norge på utstillinger, og har også<br />

vært i Danmark og Sverige på noen.<br />

Eg har stilt ut hund siden eg var 10 år, og interessen har holdt ved. Over ser dere bilde av<br />

meg og Mango.<br />

Varamedlem Jane Stockmann Aune (også kasserer)<br />

Jeg bor i Aurskog ca 5 mil utenfor Oslo og er gift<br />

med Ketil og mamma til Daniel og Marcus. Vi eier<br />

5 bichon havanais, og 3 av de bor i dag sammen<br />

med oss.<br />

Jeg forelsket meg i bichon havanais rasen for over<br />

10 år siden da vi fikk vår første hund Tara, som<br />

kommer fra en oppdretter i Sverige. I 2017 deltok<br />

vi på vår første utstilling og det var så gøy, så dette<br />

var noe vi fortsatte med. Det å få vite hva en dommer<br />

synes om våre hunder er like spennende hver<br />

gang. Vi har møtt mange hyggelige mennesker<br />

gjennom utstilling og fått mange nye venner. Hundene<br />

og utstilling har blitt vår hobby. I 2017 fikk<br />

ble oppdretter navnet Silkehavana kennel godkjent,<br />

og vi fikk vårt første valpekull i 2018. Til daglig<br />

jobber jeg med regnskap i Aurskog-Høland kommune, en jobb jeg trives godt med. Det var<br />

derfor lett å si ja når jeg ble spurt om å være kasserer for raseklubben. Jeg er varamedlem i<br />

valgkomiteen og jeg har også vært varamedlem og styremedlem i styret.<br />

9


Dogweb og helse<br />

Dogweb er et verktøy som er til stor<br />

nytte for oppdrettere. Her registreres<br />

øyelysinger og undersøkelser av patella<br />

(kneskålen)samt enkelte diagnostiske<br />

lidelser og nedarvbare «egenskaper»,<br />

f.eks. bærer av korthårsgen.<br />

Ikke alle veterinærer har tilgang til Veterinærportalen<br />

for så å registrere i dogweb,<br />

som er NKKs database. Dette er noe<br />

de må søke om tilgang til. Når de så har<br />

fått tilgang, kan de registrere chippene til<br />

valpekull og legge inn arvelige kliniske<br />

sykdommer og eventuelt andre ting.<br />

Fra en oppdretters ståsted hadde det<br />

vært ønskelig med et bredere register av<br />

opplysninger, eksempelvis om hunden<br />

var bærer av korthårsgen, sjokoladegen,<br />

operert for ulike typer lidelser, eksempelvis<br />

cherry eye, short ulna og patellaluksasjon,<br />

om den hadde hatt tannregulering<br />

eller trukket tenner pga. feil tannstilling,<br />

og en hel del andre ting. Dette er<br />

imidlertid noe hver enkelt av oss hundeeiere<br />

kan spørre veterinæren om å legge<br />

inn, så kanskje det kommer på plass.<br />

Noe vi alle kan gjøre selv, er å legge inn<br />

opplysninger på vår egen bruker på dogweb,<br />

datoen for når våre kjære firbente<br />

venner døde. Da logger du deg på «Min<br />

side» og registrerer opplysningene der.<br />

også flott om raseklubbens Avls– og<br />

sunnhetsutvalg (ASU) blir underrettet,<br />

siden de har sin egen oversikt.<br />

Underrett gjerne også ASU om andre ting<br />

du mener kan være av nyttig info om din<br />

hund. ASU er direkte underlagt styret i<br />

Norsk Bichon Havanais Klubb (NBHK), og<br />

har selvsagt taushetsplikt.<br />

På Facebookgruppen Bichon Havanais i<br />

Norge (en privat drevet gruppe som for<br />

øvrig ikke er tilknyttet NBHK) ser vi—med<br />

stor glede—at havanaisen ofte oppnår<br />

høy alder. Har du en havanais som er<br />

(ble) 13 år eller eldre? Send oss bilde<br />

(helst av trykkerikvalitet) av den samt<br />

stamtavlenavn og kallenavn.<br />

Adresse: medlemsblad@nbhk.info<br />

Adresse til ASU: berit.asu@nbhk.info<br />

Har du flyttet eller bare endret postnummer?<br />

Har du byttet jobb og<br />

derfor endret e-postpostadresse?<br />

Husk å oppdatere all info på «Min<br />

side», hvis ikke går du glipp av trykte<br />

medlemsblad i postkassen eller<br />

info som sendes ut på e-post<br />

Hvis en hund dør av sykdom i ung alder ,<br />

er det viktig at oppdretteren av hunden<br />

får informasjon om dette. Dernest er det<br />

10


Det er lov å sørge når<br />

hunden dør<br />

Mange føler skam over å bli lei seg for at<br />

hunden deres dør, og de har ingen steder<br />

å ta sorgen, siden omgivelsene ikke forstår<br />

det. Derfor har universitetet i Aalborg<br />

i Danmark opprettet en hotline for<br />

de som sørger over å ha mistet kjæledyret<br />

sitt.<br />

Svært mange kjenner på stor sorg over å<br />

miste et høyt elsket kjæledyr, men de<br />

undertrykker sorgen og snakker ikke om<br />

det, siden de er skamfulle over å føle<br />

som de gjør. Det er imidlertid en helt naturlig<br />

reaksjon, for hunden oppfyller<br />

mange behov, sier en av pådriverne bak<br />

den nye hotlinen, psykolog Tia Hansen<br />

fra Aalborg Universitet.<br />

Hotlinen er bemannet av psykologistudenter<br />

på siste del av studiet og er<br />

åpen for alle som trenger noen å snakke<br />

med om det å ha mistet et kjæledyr.<br />

–Det kommer som et sjokk på mange at<br />

de reagerer så voldsomt, og de tror ikke<br />

at det er normalt å bli så påvirket. De blir<br />

nedtrykte og hører fortsatt at hunden<br />

kommer tassende over gulvet. Hunden<br />

lever videre i underbevisstheten, men<br />

ofte undertrykkes følelsene, for vi har<br />

noen kulturelle normer som sier at det<br />

ikke er ok å sørge over et kjæledyr. Det<br />

stammer fra den måten vi hadde familiedyr<br />

på for ikke så forferdelig lenge siden,<br />

mener Tia Hansen. –Men det har jo endret<br />

seg, så de fleste av oss har hunden i<br />

stuen og i sofaen, og de blir en del av familien.<br />

Så det er klart at vår tilknytning<br />

blir annerledes. Vi har imidlertid noen<br />

kulturelle forventninger til hvordan vi<br />

forbinder oss til dyr rent kulturelt sett, og<br />

forventer at vi reagerer med fornuft i en<br />

situasjon som ikke kaller på fornuften,<br />

sier Tia Hansen.<br />

Skyldfølelse<br />

–I sorgen føler mange også skyld. Amerikanske<br />

undersøkelser viser at henimot 50<br />

prosent føler skyld over at de fikk hunden<br />

avlivet, også selv om det var nødvendig.<br />

Var det riktig tidspunkt? Og kunne<br />

man gjort mer? Det er noen av spørsmålene<br />

man stiller seg selv, forklarer Tia<br />

Hansen.<br />

–Vi er vant til at vi lever så lenge vi overhodet<br />

kan, og det ligger oss veldig fjernt<br />

å bestemme over liv og død. Vi ønsker<br />

ikke å ha den makten. Vi føler det er moralsk<br />

feil, selv om vi vet innerst inne at<br />

det var det eneste rette å gjøre.<br />

Konstant faktor<br />

Ofte er hunden en konstant faktor i ens<br />

liv. Ens liv forandrer seg. Man blir kanskje<br />

skilt, får ny jobb eller barna flytter hjemmefra.<br />

–Hunden blir en konstant på tvers av alle<br />

forandringene, og man mister på en måte<br />

sitt livsvitne når den dør. Du kan jo<br />

bare skaffe en ny, sier kanskje velmenende<br />

mennesker i nær krets. Det sårer<br />

11


ganske mange, siden de underkjenner<br />

hundens betydning og egenskaper. For<br />

enhver hund er et unikt individ, og når<br />

man lever så tett med sine kjæledyr, vet<br />

man at de har sin egen unike personlighet.<br />

Man knytter seg til et konkret individ,<br />

og det er det dyret man savner. En<br />

ny hund blir aldri en erstatning, sier Tia<br />

Hansen.<br />

Folk som ringer hotlinen, forteller at de<br />

har prøvd å ta seg sammen i lang tid.<br />

–Det er en barriere for mange. De blir<br />

lettet over å oppdage at reaksjonen deres<br />

er helt normal, og at det ikke er noe i<br />

veien med dem fordi de sørger. Også<br />

mange veterinærer har fattet interesse<br />

for hotlinen. Å håndtere folks følelser<br />

står ikke på studieplanen.<br />

–Det er et problem at de ikke vet hvordan<br />

de skal forholde seg. Det blir jo en<br />

betydelig del av mange veterinærers<br />

hverdag å forholde seg til folk som er<br />

svært lei seg. Det er en belastning å oppleve<br />

andre menneskers sorg og å være<br />

empatisk hele tiden. Og mange veterinærer<br />

har ikke tenkt at det skulle være en<br />

del av hverdagen at de også trenger å ta<br />

vare på seg selv.<br />

Center for Menneske-Dyr-Psykologi ved<br />

universitetet i Aalborg har målt sorgintensiteten<br />

hos folk som har mistet en<br />

person og et kjæledyr. Foreløpige resultater<br />

viser ingen signifikant forskjell.<br />

–Det er likevel overaskende, men harmonerer<br />

svært godt med en undersøkelse<br />

fra USA hvor man har spurt et stort antall<br />

mennesker hvem de betror seg til når<br />

livet butter imot. Nummer én var partneren<br />

deres, men nummer to var kjæledyret<br />

deres, foran foreldre, søsken eller<br />

venner. Det sier litt om hva dyret representerer<br />

– og alt det mister man jo når<br />

det dør, sier Tia Hansen.<br />

En annen amerikansk undersøkelse har<br />

vist at knapt fire prosent utvikler det vi<br />

kjenner som forlenget sorglidelse, hvor<br />

personers funksjonsnivå fortsatt er redusert<br />

seks måneder etter dødsfallet.<br />

–Kjæledyret man har mistet, opptar tankene<br />

i en slik grad at man ikke kan fungere<br />

på samme nivå som før. Tankene vil<br />

ikke slippe, og symptomene ligner en depresjon.<br />

Så det er helt klart noe vi skal ta<br />

på alvor.<br />

Ingen forskjell i sorgintensitet<br />

Artikkelen er fritt oversatt og bearbeidet, og har<br />

stått på trykk i Dansk Veterinær Tidsskrift.<br />

12


Hvorfor spiser hunden<br />

gress?<br />

Mange hunder spiser gress fra tid til annen,<br />

ganske enkelt fordi de kan, og det<br />

anses som helt normalt at de gjør det.<br />

Det trenger ikke å være forbundet med<br />

at de har problemer.<br />

Noen mener at hunder «gresser» fordi<br />

det mangler noe i fôret de spiser, men<br />

også hunder som har et velbalansert<br />

kosthold, kan finne på å spise gress. Dersom<br />

man er i tvil om hvorvidt maten deres<br />

dekker behovet, kan man snakke med<br />

veterinæren om det, og få kostholdet<br />

vurdert og sjekke om hunden får i seg alt<br />

den trenger.<br />

Litt gress er altså ikke noe man som hundeeier<br />

nødvendigvis trenger å bekymre<br />

seg over, men spiser hunden gress i store<br />

mengder, kan det i noen tilfeller føre til<br />

dårlig mage.<br />

Hunder kan også spise gress før de skal<br />

kaste opp, og det sies at inntak av gress<br />

kan fremprovosere hundens oppkastrefleks.<br />

Det betyr simpelthen at hunden<br />

kan få seg selv til å kaste opp dersom det<br />

er nødvendig.<br />

At hunden spiser gress en gang i blant og<br />

kaster opp trenger ikke å utløse bekymring.<br />

Det kan skyldes at hunden har spist<br />

noe som ikke var bra, og når det er kastet<br />

opp, så er problemet mange ganger løst.<br />

Oppkast kan imidlertid også være tegn<br />

på sykdom, og hyppig oppkast eller gjentatte<br />

forsøk på å kaste opp bør alltid tas<br />

på alvor, og man bør i slike tilfeller oppsøke<br />

veterinær.<br />

Kilde: Internett<br />

13


Allergi<br />

Aller først skal det slås fast at dersom<br />

man har hundeallergi, så skal man ikke<br />

forvente at man vil kunne leve med en<br />

havanais uten å reagere allergisk. Man<br />

skal være 100 prosent sikker på at man<br />

vil utsette seg selv eller andre i familien<br />

for allergiske reaksjoner, før en familie<br />

med hundeallergi anskaffer seg hund.<br />

Det hender fra tid til annen at en oppdretter<br />

må ta valpen tilbake, og det er<br />

hjerteskjærende, ikke minst dersom det<br />

er små barn inne i bildet.<br />

Nye tester hjelper allergikere<br />

I de senere årene er det kommet bedre<br />

metoder for å vurdere ulike typer hundeallergi.<br />

Det svenske firmaet Allergenius<br />

fremstiller tester til hunder og mennesker,<br />

som gir et mer detaljert innblikk i<br />

årsakene til allergi. Testene er utviklet på<br />

bakgrunn av forskning ved Karolinska Institutet<br />

i Sverige.<br />

Mer enn én typehundeallergi<br />

Det er ikke bare én ting ved hunden som<br />

fremprovoserer allergiske reaksjoner.<br />

Ifølge Allergenius er det især seks såkalte<br />

hundeallergener: can f 1, Can f 2, can f 3,<br />

Can f 4, hannhundurin (som inneholder<br />

Can f 5) og Can f 6 (Can f er en forkortelse<br />

for den latinske betegnelsen for hund,<br />

Canis familiaris), og mens den klassiske<br />

prikktesten består av en blanding av forskjellige<br />

allergener, tester Allergenius<br />

hvert allergen for seg.<br />

Allergenius’ test av mennesker analyserer<br />

i hvor stor grad en person reagerer på<br />

hver av de seks ovenstående hundeallergenene.<br />

Testen av hunder analyserer i<br />

hvor stor grad et bestemt individ utskiller<br />

hvert allergen. Så hvis en test f.eks. viser<br />

at man primært er allergisk overfor Can f<br />

6-allergenet, så vil man sannsynligvis<br />

kunne leve fint med en hund med omvendt<br />

allergiprofil, altså en hund som utskiller<br />

meget lave mengder Can f 6-<br />

allergenet.<br />

De «heldige» allergikerne<br />

Allergenius tester kun hunder for fire av<br />

de seks allergenene. Det syldes at Can f 2<br />

kun utskilles fra hundens spytt, og Can f 5<br />

kun finnes i hannhundurin. Derfor kan en<br />

Can f 2-allergiker ganske enkelt trene<br />

hunden til ikke å slikke, og en Can f 5-<br />

allergiker kan uten problemer leve sammen<br />

med en tispe.<br />

Den allergivennlige hunden<br />

Det er ennå ingen studier som har kunnet<br />

påvise at noen raser generelt skulle<br />

være mer allergivennlige enn andre. Studier<br />

har til gjengjeld påvist at det er like<br />

stor—eller også større—forskjell mellom<br />

individer innenfor den samme rasen som<br />

mellom forskjellige raser. Forskningsgrunnlaget<br />

er fortsatt svært begrenset,<br />

og forhåpentlig vil fremtidig forskning gi<br />

oss lang bedre viten om hundeallergener<br />

og hvordan allergi kan unngås.<br />

Kilde: www.allergenius/se<br />

https://www.astma-allergi.dk<br />

14


Allergisk? Slik reagerer<br />

kroppen mot allergener<br />

Lider du av allergi eller overfølsomhet?<br />

Det innebærer at immunforsvaret ditt<br />

overreagerer mot ufarlige stoffer i omgivelsene.<br />

Slike du normalt burde tåle. I<br />

denne artikkelen får du et innblikk i hva<br />

slags stoffer som forårsaker allergi og<br />

hvorfor kroppen reagerer som den gjør.<br />

Allergi er i dag den vanligste kroniske<br />

sykdommen hos barn og unge i Sverige.<br />

Nesten 40 prosent av befolkningen anser<br />

at de har allergiske besvær. Siden 80-<br />

tallet har antallet allergikere blitt doblet,<br />

og alt tyder på at utviklingen vil fortsette<br />

på samme måte. Én teori rundt dette<br />

økende antallet allergikere er at livsstilen<br />

er endret. Kanskje har den økte hygieniske<br />

standarden fremskyndet utviklingen<br />

av allergier? Hva innebærer det å lide av<br />

allergi, og hva skjer i kroppen?<br />

Stoffer som forårsaker allergi<br />

Stoffene som forårsaker allergiske årsaker,<br />

kalles allergener. Det er spesielle<br />

molekyler som finnes på eller i en<br />

«allergikilde», f.eks. katt, bjørk, peanøtter.<br />

Ulike kilder har mange allergifremkallende<br />

stoffer. I fisk reagerer vi i<br />

prinsippet bare mot ett allergen, mens<br />

en katt har åtte, en hund har seks, og i<br />

mugg finnes det over 100 kjente allergener.<br />

Antistoffene forsvarer oss<br />

Immunsystemet er vårt forsvar mot organismer<br />

som finnes i luften, maten og i<br />

miljøet. Når kroppen ikke klarer å forsvare<br />

seg mot disse organismene, danner<br />

den antistoffer, såkalte IgE. Allergi som<br />

gir symptomer via immunglobulin E, er<br />

den vanligste allergitypen og kalles for<br />

IgE-mediert allergi eller atopisk allergi.<br />

Når du utsettes for et allergen, er det<br />

altså en risiko for at immunsystemet begynner<br />

å produsere IgE-antistoffer mot<br />

det. Antistoffene forflytter seg via blodet<br />

og fester seg i hovedsak på mastceller og<br />

basofiler, som er to celletyper som forårsaker<br />

allergiske symptomer. De finnes<br />

fremst i nesen, øynene, lungene og i mage-tarmkanalen.<br />

Basofiler finnes hovedsakelig<br />

i blodet. Antistoffene som re bundet<br />

til mastceller og basofiler, venter på<br />

«sitt» spesielle allergen. Når det dukker<br />

opp, sender antistoffene signaler som<br />

frigjør stoffer, f.eks. histamin, som forårsaker<br />

de allergiske symptomene.<br />

Den allergiske reaksjonen<br />

Ofte forbinder vi allergi med høysnue,<br />

som gir nysing, rennende øyne og nese.<br />

Det kan hende at allergiske symptomer<br />

forsvinner i en periode i livet, men det<br />

betyr ikke at besværet er borte for alltid.<br />

I den akutte allergiske fasen som kan<br />

oppstå noen minutter etter at du støtte<br />

på et allergen, og du begynner å hoste,<br />

nyse og kanskje klø.<br />

15


Det kan også ta flere timer før symptomene<br />

viser seg, og når de først har oppstått,<br />

varer de kanskje i flere dager. En<br />

slik reaksjon kalles for senfasereaksjon.<br />

Årsaken til at dette skjer, skyldes en annen<br />

type immunceller, T-celler. De rekruttere<br />

ikke mastceller og basofiler,<br />

men andre celler 8eksempelvis eosinofiler),<br />

for å sette i gang en allergisk reaksjonen.<br />

Denne prosessen tar lengre tid<br />

siden T-cellene reagerer langsommere.<br />

Senfasereaksjonen leder til allergisymptomer<br />

som på kan minne om symptomene<br />

i den akutte fasen, blant annet allergirelatert<br />

astma.<br />

Forskjellen på hunde– og katteallergi<br />

Hundeallergi skiller seg fra katteallergi<br />

når det kommer til hvor mange allergener<br />

man reagerer mot. Når det gjelder<br />

katteallergi, er over 90 prosent allergiske<br />

mot ett dominerende allergen som<br />

heter Fel d 1. Derfor kan både diagnose<br />

og immunterapi begrenses til<br />

akkurat det allergenet. Hundeallergi<br />

er mer innviklet og det finnes i dag<br />

seks velkjente vanlig forekommende<br />

hundeallergener som hundeallergikere<br />

reagerer ulikt på. Disse allergenene<br />

utsondres i ulike mengder, i<br />

form av flass, spytt og urin. Hundeallergenene<br />

vi kjenner til, kommer fra<br />

tre ulike proteinfamilier:<br />

Can f 6<br />

Albumin: Can f 3<br />

Kallikrein: Can f 5<br />

Hvilke allergener reagerer vi på?<br />

Om lag 50–70 prosent av hundeallergikere<br />

reagerer mot Can f 1, 40–70 prosent<br />

mot Can f 5 og ytterligere 40 prosent mot<br />

Can f 6. De øvrige tre hundeallergenene<br />

er ikke like vanlige, men kan spille en viktig<br />

rolle hos en del personer. Det finnes<br />

hundeallergikere som bare reagerer mot<br />

ett av de seks allergenene.<br />

Can f 1 og f 2 finnes i hundens spytt og<br />

flass.<br />

Can f 3 kommer fra albuminfamilien og<br />

finnes i prinsippet hos alle pelsdyr.<br />

Can f 4 finnes også i hundens spytt og<br />

flass.<br />

Can f 5 finnes bare hos ukastrerte hannhunder.<br />

Lipokalin: Can f 1, Can f 2, Can f 4 og<br />

16


Can f 6 ble oppdaget i 2010, hovedsakelig<br />

på grunn av likheten med Fel d 4 hos katt<br />

og hestens hovedallergen Equ c 1.<br />

Can f 4, hannhundsurin (som inneholder<br />

Can f 5), samt Can f 6.<br />

Allergenius®Human Allergiprofiltest –<br />

hvilke hundeallergener tåler du ikke?<br />

Er du allergisk og vil vite hvilket eller hvilke<br />

av hundens seks vanligste allergener<br />

du er sensibilisert mot? Det kan du gjøre<br />

med en enkel blodprøve.<br />

Om du er sensibilisert (og dermed allerede<br />

har, eller er i faresonen for å utvikle<br />

allergisymptomer) mot et allergen, har<br />

du IgE-antistoffer som kjenner igjen akkurat<br />

det allergenet. Med allergiprofiltesten<br />

kan du få svar på mot hvilke av de<br />

seks mest vanlige hundeallergenene du<br />

har større eller mindre mengder av disse<br />

antistoffene.<br />

Akkurat som hunder utsondrer ulike allergener<br />

i varierende mengde, reagerer<br />

også allergikere ulikt på disse allergenene.<br />

Noen tåler man bedre enn andre.<br />

Kanskje har du truffet på en hund som du<br />

har kunnet omgås med, til tross for at du<br />

er allergiker? Det kan være at den hunden<br />

da har en allergenprofil som er omvendt<br />

av din egen allergiprofil. Det vil si<br />

at det du reagerer mot, finnes bare i en<br />

liten mengde hos akkurat den hunden,<br />

og vice versa.<br />

Vil du lese mer om dette? Da kan du gå<br />

til www.allergenius.se. Her finner du informasjon<br />

om de ulike testene og også<br />

andre produkter de har.<br />

Innholdet i artikkelen er oversatt og<br />

redaksjonen tar forbehold om feil.<br />

Visste du at mennesker og<br />

hunder har omtrent samme<br />

antall gener, ca. 20 000. Våre<br />

gener er fordelt på 23 kromosomer,<br />

mens hos hunder er<br />

de fordelt på 39 kromosomer.<br />

Allergiprofiltesten viser nettopp din profil<br />

av IeG-antistoffer mot hundens seks vanligste<br />

allergener: Can f 1, Can f 2, Can f 3,<br />

17


Årsmøtet blir avholdt lørdag 25.05.24 i<br />

forbindelse med NKK Bergen og årets<br />

rasespesial helgen 25–26.05.24.<br />

Adresse for dagen er: Ljoshallen,<br />

Ekravegen 43, Arna<br />

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,<br />

må være styret i hende 6 uker før møtedato,<br />

altså senest 12.04.24.<br />

Saker sendes til: leder@nbhk.info<br />

Verv som er på valg<br />

Revisjon:<br />

Revisor 2 år<br />

Vararevisor (suppleringsvalg) 1 år<br />

Valgkomiteen:<br />

Medlem 2 år<br />

Varamedlem 1 år<br />

Forslag på kandidater må være valgkomiteen<br />

i hende 6 uker før møtedato, altså<br />

senest 12.04.24.<br />

Alle kandidater må være forespurt og<br />

takket ja til vervet.<br />

Forslag sendes til:<br />

valgkomiteen@nbhk.info<br />

Styret:<br />

Leder 2 år<br />

Nestleder (suppleringsvalg) 2 år<br />

Styremedlem 2 år<br />

Styremedlem 2 år<br />

Styremedlem (suppleringsvalg) 1 år<br />

Varamedlem1 år<br />

Varamedlem 1 år<br />

Valgkomiteen jobber aktivt med å finne<br />

kandidater som ønsker å stille til de ulike<br />

vervene i styret. Vi er så heldige at noen<br />

av de som innehar verv i nåværende styre,<br />

har takket ja til å stille som kandidater<br />

til andre verv, dette er forklaringen på<br />

hvorfor det er verv som er på suppleringsvalg.<br />

18


Velkommen til rasespesialen <strong>2024</strong><br />

i Bergen<br />

Utstillingen avholdes søndag 26. mai, i tilknytning til NKK Bergen, hvor<br />

havanaisen stiller lørdag 25. mai. Denne helgen har du altså mulighet for<br />

to store cert.<br />

Dommer på spesialen:<br />

Gunilla Albrigtsen, Sverige.<br />

Pris ordinær påmelding:<br />

Voksen 390.-, halv pris for 3. hund<br />

(ikke valp). Valp 290.-<br />

Ved påmelding utsatt frist øker prisen med kr 100.<br />

Det er åpnet for påmelding.<br />

Utstillingskomiteen blir veldig glad om noen vil gi gavepremier, så ta<br />

kontakt med Elisabeth på 413 21 911 eller på e-post: leder@nbhk.info<br />

Adresse for utstillingen: Ljoshall, Ekravegen 43, Arna.<br />

Årsmøtet vil bli avholdt i samme lokaler lørdag 25. mai.<br />

Klokkeslett kommer i innkallingen.<br />

19


Av helsemessige årsaker måtte vi erstatte den opprinnelige dommere, Petru Muntean.<br />

Når vi skal invitere dommere til å dømme spesialen vår, er det visse hensyn å<br />

ta—dommeren skal helst ikke ha dømt rasen vår i Norge på noen år, siden vi selvsagt<br />

ønsker så mange påmeldte som mulig, og ingen skal føle at noen allerede har<br />

tatt seieren på forskudd.<br />

Vi var så heldige at flotte Gunilla Albrigtsen fra Sverige var ledig denne datoen, og<br />

hun ville veldig gjerne komme til Bergen og dømme. Albrigtsen har—så vidt vi har<br />

funnet ut—ikke dømt havanais på en stor utstilling i Norge siden 2019, så vi gleder<br />

oss stort til å få vist frem rasen vår igjen for henne.<br />

Presentasjon av dommer Gunilla Albrigtsen<br />

Har tibetansk terrier sedan 1987 och uppfödning sedan 1992. Jag har med mer och<br />

mindre framgång ställt ut lite varstans i Europa och tycker det är fantastiskt trevligt<br />

att träffa rasfränder men också andra trevliga «hundmänniskor» från olika raser på<br />

olika delar av Europa. Domare blev jag 2010 och jag är auktoriserad på bara de raser<br />

jag verkligen tycker om. Jag hade äran att få döma havanaiser 2015 i Rogaland<br />

och minns jag hade många fina hundar där. Är hedrad och ser fram mot att snart få<br />

döma er härliga ras igen!<br />

Hoppas vi ses!<br />

20


The Havanese Club of Ireland<br />

First Championship Show<br />

Saturday the 3rd of February <strong>2024</strong> marked<br />

an historical event for the Havanese<br />

breed in Ireland with the breed club holding<br />

its first championship show. It was a<br />

tremendous honour for me to be invited<br />

to judge on this special occasion, and it<br />

was a privilege so to do. There were 21<br />

dogs entered but a few were complimentary<br />

from Olivia Carty-Parge, who is<br />

the Secretary of the club, as she couldn’t<br />

show because she was heavily involved<br />

in the organisation and running of the<br />

show, and a very enjoyable show it was.<br />

There were great bags of gifts for the exhibitors,<br />

including gifts donated by the<br />

Norsk Bichon Havanais Klubb, whose two<br />

representatives Christin Duesund and<br />

Berit Isebakke had come to the show,<br />

and with whom I enjoyed a chat after<br />

judging when everybody had a piece of<br />

the delicious celebration cake and a glass<br />

of bubbly.<br />

The day had an interesting little<br />

‘complication’ in that the breed championship<br />

show was held under the<br />

auspices of the Irish Kennel Club and<br />

thus I had to judge it according to the FCI<br />

Breed Standard, but later in the day in<br />

the other half of the hall I was due to<br />

judge BIS at the North of Ireland Pekingese<br />

Club’s Toy Breeds Open Show held<br />

under the auspices of the UK Kennel Club<br />

and thus the Havanese BOB sent forward<br />

for that would have to be judged to the<br />

UK Breed Standard!<br />

I had done a considerable amount of<br />

‘homework’ trying to digest the FCI<br />

Breed Standard, but I found it deficient in<br />

two crucial areas: the forequarter angulation<br />

was not described, nor was there<br />

any description of how far apart the eyes<br />

21


should be set. Furthermore, history is an<br />

important part in the development of<br />

breeds and the FCI standard clearly says<br />

that the breed originated in Europe<br />

(some sources claiming that it was derived<br />

from the Bichon of Tenerife) and was<br />

traded early into<br />

Cuba by ocean navigating Italian [and<br />

presumably also Spanish] ship captains.<br />

Unfortunately, political events in Cuba<br />

led to the total disappearance of the old<br />

blood lines there, except a few dogs were<br />

smuggled out to the USA where their<br />

descendants survived. So perhaps I could<br />

be justified in seeing if the American<br />

Breed Standard could fill in the blanks<br />

missing from the FCI Standard.<br />

As for forequarter angulation, the AKC<br />

Standard says layback of shoulder should<br />

be moderate and the upper arm should<br />

be short, and this gives the Havanese a<br />

unique, characteristic ‘springy’ gait. This<br />

seems to fit in with the FCI gait description<br />

of ‘elastic’, lively, light footed. The<br />

UK Standard also requires ‘springy’ steps,<br />

but somewhat differently it requires the<br />

shoulders to be well laid! Unfortunately,<br />

none of the three breed standards<br />

describes eye placement and I could only<br />

deduce that if the expression was soft,<br />

gentle and kind, then the eyes must have<br />

been in the right place.<br />

Apart from those differences there was<br />

agreement that Havanese are sturdy<br />

dogs, slightly longer from point of shoul-<br />

Bilde lånt fra Havanese Fanciers Of Canada<br />

22


der to point of buttocks than height at<br />

the withers (a 4:3 ratio), with the muzzle<br />

length (tip of nose to stop) equal to the<br />

length of the back skull (between stop<br />

and occipital protuberance). The happy,<br />

friendly temperament; the soft, light, silky<br />

(once known as the Havana Silk Dog),<br />

wavy, abundant coat standing off the body<br />

slightly; and the structure to provide<br />

the unique gait are essential to breed<br />

type. So, I did end up with a good mental<br />

picture of what the breed should be like.<br />

I thought<br />

the severe<br />

faults<br />

listed in<br />

the FCI<br />

standard<br />

were<br />

somewhat<br />

on the<br />

‘heavy’<br />

side such<br />

as body<br />

too long<br />

or too short, in other words expecting it<br />

to be precisely in a 4:3 ratio from point<br />

of shoulder to point of buttocks in every<br />

dog is unrealistic; coat not abundant is<br />

also unrealistic especially in young dogs<br />

just out of puppy; and surely partially<br />

depigmented eye rims is a minor aesthetic<br />

fault and not a functional one.<br />

Some general observations – I thought<br />

the quality of the entry was excellent.<br />

Construction and angulation were correctly<br />

moderate; heads were acceptable;<br />

some eyes were a little on the small side;<br />

some muzzles were slightly shorter than<br />

the length of the back skull but were of<br />

correct strength neither snipey nor<br />

coarse; elongated feet and small tight<br />

toes were all good; and all the exhibits<br />

had correct full pigment on the nose and<br />

eye rims; toplines mostly OK; interestingly<br />

the high tail carriage is such that<br />

the tip of a tail does not touch the back<br />

but the<br />

hair growing<br />

on<br />

it does,<br />

and<br />

most<br />

had the<br />

correct<br />

curve in<br />

the tail<br />

that allowed<br />

this to<br />

happen.<br />

Movement was elastic and springy although<br />

some moved too close behind.<br />

However, I would like to see the dogs<br />

carrying more weight - although without<br />

exception they had medium strength bone<br />

their thinness in body condition over<br />

the ribs was near borderline for not<br />

being sturdy.<br />

BIS, BVIS, GSD was Connollly’s veteran<br />

23


dog Multi Ch Arbens Epic Swag of Los<br />

Perritos. At 10½ years old this black &<br />

white parti dog stood out for his overall<br />

quality, possessing the essential breed<br />

points. He has perfect body with 4:3<br />

length to height and equal body depth to<br />

leg length proportions. He is sturdy and<br />

was in relatively hard muscular condition.<br />

His head proportions are correct,<br />

his topline straight with the required<br />

slight arch over the loin, and his tail was<br />

carried high over the back in the correct<br />

shape of the curve like the top of a bishop’s<br />

staff. His hindquarter movement<br />

was the best of the entry being straight<br />

and true and he excelled moving with<br />

elastic springiness in profile. To top it all<br />

he had an abundant coat of the correct<br />

soft texture, correctly standing off the<br />

body slightly. He is the correct size, and<br />

his overall balance was exceptional. He<br />

portrayed a complete picture. He was<br />

not entered in the Toy Breeds Open<br />

Show as Havanese were the last breed in<br />

the ring there and his owner told me<br />

they had to leave after the Club Show to<br />

attend an evening birthday party.<br />

RBIS RGSD was the winner of the champion<br />

dog class Frear’s Ch Ballymourne<br />

Mattony’s Magic. An attractive grey dog<br />

with light tan feet, must have started off<br />

as a black & tan with the black going progressively<br />

grey. This dog’s outstanding<br />

virtue was his true balanced head giving<br />

a most beautiful soft, gentle expression –<br />

I would say the best head in this entry.<br />

He became 3 years old two days before<br />

the show and his coat has not yet fully<br />

matured, consequently it made him look<br />

a little long in body, but this was not the<br />

case, and his body proportions were<br />

good on examination. He moved with the<br />

correct springy action. He tended to<br />

stand with his hind feet tucked underneath<br />

his body which exaggerated his<br />

arch over the loin and pushed his tail lower,<br />

but I watched him in the Toy Breed<br />

Open Show where he stood much better<br />

winning BOB under the Toy judge who<br />

was a Havanese breed specialist (Mrs<br />

Susanna Thorne – Dyffrynsands), which<br />

confirmed my opinion of him and delighted<br />

me. I was pleased to make him<br />

RBIS at the Toy show.<br />

BGS was Gibson’s Flordecuba Defying<br />

Gravity. There were only two bitches present<br />

both in Open Bitch, but I thought<br />

both were worthy enough of high honours.<br />

This one is a light creamy gold<br />

whose outstanding virtue is her sturdi-<br />

24


ness, the best in the entry today, even<br />

though she is very feminine. She has a<br />

good head, is of the correct body proportions,<br />

has an excellent correct topline,<br />

a good spring of rib and a short wellmuscled<br />

slightly arched loin.<br />

Her tail was a little too flat and she was a<br />

little reluctant moving on the first out<br />

and back. I feel sure that if her head hair<br />

was brushed to the side or slightly shortened<br />

so that it does not cover her eyes,<br />

which is allowed in the breed standard,<br />

she would go better, which she eventually<br />

did on the go around to show me her<br />

excellent true movement, both ways and<br />

in profile.<br />

RGSB was Keane’s Ballymourne Nancy’s<br />

A Little Frank another light gold, she has<br />

a good head with correct large almondshaped<br />

eyes which were of good dark<br />

colour for a light-coloured bitch. She has<br />

the correct moderate angulation front<br />

and rear. She is a shade long in body but<br />

has the correct equal proportions of body<br />

depth and leg length. I would prefer a<br />

higher set and carriage of tail. Her profile<br />

movement was good, her front true and<br />

straight, but she was slightly close behind.<br />

Open Dog (2, 0). (Figures in brackets are<br />

entered, absent). 1 Blair’s Follyglen Antonio<br />

Acapella. Black & White. Has a good<br />

head with a soft expression. Good moderate<br />

front angulation, but slightly straight<br />

behind. He has a good sturdy body with<br />

the correct equal proportion of body<br />

depth to leg length, but his overall shape<br />

is slightly long. Good tail set and correct<br />

curved shape. Moved with breed typical<br />

elastic springy action. His coat is not yet<br />

fully abundant, but time is on his side as<br />

he is just a few months over two years<br />

old. 2. Tarff’s Immeleon Artimis at Havredemer<br />

red and white of slightly bigger<br />

build than 1 with an abundant coat. Head<br />

25


has a correct stop, and he has good black<br />

pigmentation of the nose and eye rims.<br />

Would prefer slightly more layback of<br />

shoulder. Has correct body proportions<br />

but his shape on the move was spoilt by<br />

dropping his tail, frustrating for his owner<br />

as he didn’t drop it in the Toy Show<br />

with a different handler.<br />

Champion Dog (3,1). 1. Frear’s Ch Ballymourne<br />

Mattony’s Magic RGSD RBIS as<br />

above. 2 Tarff’s Gb Bel Ch Newpark<br />

Dream Lover. Black & White. Another<br />

male of bigger build but within the<br />

height tolerance. Good head although<br />

flatter in stop than 1. Slightly upright in<br />

shoulder so the moderate neck did not<br />

transition as smoothly into the back as I<br />

would prefer. Correct good spring of rib,<br />

rear angulation correctly moderate. Correct<br />

body proportions under an<br />

abundant heavy coat. Movement not as<br />

elastic as 1. He was just two weeks short<br />

of being 8 years old, so was too young<br />

for an FCI Veteran Class, but he was eligible<br />

for UKKC Veteran which is for dogs<br />

over 7 years of age and I was pleased to<br />

make him Best Veteran in Show at the<br />

Toy Open Show.<br />

Veteran Dog (2,1. 1 GSD BIS BVIS Multi<br />

Ch Arbens Epic Swag of Los Perritos as<br />

above.<br />

Open B (3,1). 1 GSB Gibson’s Flordecuba<br />

Defying Gravity as above. 2 RGSB Keane’s<br />

Ballymourne Nancy’s A Little Frank as<br />

above.<br />

Neutered Dog (1,0) 1. Parge & Carty-<br />

Parge’s Ch Flordecuba Jacinto. The one<br />

and only dog that the show organisers<br />

felt they could show as it could not compete<br />

for a Green Star as it was castrated<br />

dog, and it was handled by one of the<br />

Norwegian guests. An absolutely delightful<br />

joyful happy 7½ year old black &<br />

tan with a white chest, and a clipped off<br />

coat partly regrown allowing his excellent<br />

shape, construction, correct topline<br />

and elastic springy movement for all to<br />

see. He was a real star.<br />

Litt forklaringer til det irske systemet:<br />

GS: Green Star, tilsvarer vårt cert. GS tildeles alltid beste hannhund (GSD) og beste<br />

tispe (GSB), også om de er champion. RGS, tilsvarende vårt reservecert, tildeles 2. beste<br />

hannhund (RGSD) og tispe (RGSB). I Irland kåres det «Vinner av rasen» og<br />

«Reservevinner av rasen». Det vil si at vinner av rasen kan bli hannhund, og reservevinner<br />

kan også bli hannhund, som på denne utstillingen her. Så her ble det altså ikke<br />

kåret BIR og BIM, slik vi gjør i Norge.<br />

26


Vår tur til Irland og Havanese<br />

Society of Irelands første offisielle<br />

utstilling 3. februar <strong>2024</strong><br />

Vinteren <strong>2024</strong> vedtok styret i Norsk<br />

Bichon Havanais Klubb å donere 6000<br />

kroner til Havanese Society of Ireland,<br />

eller den irske havanaisklubben, slik at de<br />

kunne finansiere og søke om å få<br />

arrangere sin første offisielle utstilling.<br />

Beløpet vi bidro med, skulle dekke lisenser,<br />

dommer og lokaliteter. Havanaisklubben<br />

i Irland er en ung klubb og har<br />

enda ikke opparbeidet seg økonomisk<br />

mulighet til å finansiere utstillinger eller<br />

lignende selv. NBHKs bidrag var derfor<br />

avgjørende.<br />

hadde dermed fått det til slik at det gikk<br />

2 show parallelt; ett offisielt for havanais,<br />

og ett i regi miniatyrene som et uoffisielt<br />

Open Show. Det skal sies at lokasjonen<br />

ble slik ettersom den irske kennelklubben<br />

tar såpass mye for utleie av sine lokaler<br />

at dette var uaktuelt med det budsjettet<br />

som forelå. Den irske kennelklubb har til<br />

orientering en stor hall like utenfor Dublin<br />

i eget eie til bruk for egne arrangement<br />

bl.a.<br />

Vi kom til Irland , og våren, tidlig torsdag.<br />

For Berit som bor øst i Norge, var nok<br />

dette en større overgang enn for meg,<br />

vestlending og snøløse som vi var på det<br />

tidspunkt, mens hun fremdeles bakset i<br />

snøfonnen. Litt overraskende å se påskeliljene<br />

blomstre.<br />

Med dette som bakteppe satte Berit Isebakke<br />

og jeg, Christin Å. Duesund, oss på<br />

Widerøes direktefly til Dublin 1. februar i<br />

år. Må poengtere at vår tur over var<br />

100 % finansiert av egne lommer, uten<br />

klubbstøtte.<br />

Jeg har gjennom flere år hatt jevnlige turer<br />

til Irland, fått gode venner der, og<br />

hatt mange minnerike opplevelser. For<br />

Berit var dette første runde på det som<br />

jeg mistenker blir flere.<br />

Vi dro over på en torsdag – utstillingen<br />

skulle være lørdag i en forstad til Belfast,<br />

Lurgan, Craigavon, Nord-Irland.<br />

Her hadde de leid et lokale sammen med<br />

Miniatyrhundklubben for en grei pris. De<br />

Vi ble en natt i Dublin, Irlands hovedstad.<br />

Siden tiden var knapp og Berit ikke hadde<br />

27


vært her før , så booket jeg oss inn på<br />

Clontarf Castle, et ombygd gammelt<br />

slott/borg like utenfor Dublin. En overnatting<br />

her er i seg selv en opplevelse,<br />

omgitt av historie og gjennomført stil.<br />

Absolutt å anbefale om man ikke ønsker<br />

standardiserte hotellkjeder, men likevel<br />

god service og i overkant standard. Tror<br />

Berit så mye gjennom en kameralinse<br />

med oppdateringer hjem på familiechatten.<br />

Dagen etter dro vi videre til Drogheda, en<br />

by nord for Dublin, hvor vår «vertinne»<br />

for helgen , Olivia, bor med sin mann,<br />

sine hunder og foreldre.<br />

Olivia har i mange år vært en av drivkreftene<br />

innen havanaisrasen i Irland.<br />

Hun jobber aktivt for rasen både internt<br />

og eksternt, blant annet sammen med<br />

sin mor Olive.<br />

Berit, med sin store interesse og kunnskap<br />

innen helse og sunnhet hos rasen<br />

vår, fikk da også virkelig utfolde seg under<br />

lunsjen med Olivia og moren den dagen.<br />

Den gode samtalen om rasens helse<br />

og velferd i fokus gikk lett, og nye innfallsvinkler<br />

basert på forskjellige erfaringer,<br />

ble drøftet. «Totalt sett påfyll, også<br />

med tanke på vårt fokus på rasens helse i<br />

Norge,» for å sitere Berit (for de som ikke<br />

vet det, Berit er leder i NBHKs Avls- og<br />

sunnhetsutvalg).<br />

Lørdag dro vi alle opp til utstillingsområdet,<br />

The Jethro Center, utenfor Belfast.<br />

Klubbens ildsjeler hadde gjort en stor<br />

jobb med dugnad og gavepremier, bordet<br />

fløt over av «gifts». Det var fascinerende<br />

å se, og høre, hvor mange, både<br />

irske og fra England bl.a. som hadde bidratt<br />

med forskjellig. Det var tydelig at<br />

det var viktig for dem at dette ble gjennomført<br />

med suksess.<br />

Jeg traff dem første gang i 2016 på en<br />

utstilling i Dublin. Siden har det blitt<br />

mange turer og sammenkomster med<br />

henne og familien, både i Irland og Norge.<br />

Fantastisk hyggelige og dedikerte<br />

hundeinteresserte mennesker, som også<br />

helt selvfølgelig gledet seg til å treffe Berit!<br />

Mottoet var åpenbart at alle skulle ha en<br />

trivelig dag, noe de virkelig klarte å gjennomføre.<br />

28


Også vi hadde med oss gavepremier,<br />

kofferten full av melkehjerter fra Freia/<br />

Greetings from Norway, sjampo/balsam<br />

gavepremie til beste veteran fra Iv San<br />

Bernard, børster, leker og ikke minst en<br />

stor bunke returnerte Havanaiser’n julenummer.<br />

Disse var populære, spesielt<br />

fordi de inneholdt så mange fine bilder<br />

tatt gjennom året av våre havanaiser.<br />

Selve utstillingen overlater jeg til dommer<br />

Dr. Mike Tempest å beskrive. Hadde<br />

en trivelig prat med ham i etterkant, hvor<br />

han med stor integritet forklarte sine<br />

valg.<br />

gens Neutered / kastrerte hannhund. Dagens<br />

practical joke fra Olivia ... Men Pelé<br />

gikk, han, gammel i gamet som han er.<br />

Vi dro tilbake til Norge søndag. Mettet på<br />

inntrykk og opplevelser. Tror vi begge<br />

kjente på at vi hadde gjort en liten forskjell<br />

sammen med klubben vår. Det var<br />

som dommeren skrev i sin oppsummering,<br />

en historisk dag for havanaisklubben<br />

i Irland . Den hadde vi fått være<br />

med på, og bidratt til – en fin følelse.<br />

Hilsen Berit & Christin<br />

Selv ble jeg sendt inn i ringen med da-<br />

29


Oppdaterte regler per. 19.12.2023 for mestvinnerlisten følger nedenfor.<br />

Husk å sende inn bilder fra BIR/BIM, gruppeplasseringer etc. til May-Britt, som har<br />

oppgaven med å oppdatere mestvinnerlister og resultater.<br />

• De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere gjelder.<br />

• Kun utstillinger og valpeshow arrangert av NKK-tilknyttede klubber gjelder.<br />

• Samtlige resultater hentes fra NKKs Dogweb. Link til resultater sendes til<br />

utstilling@nbhk.info.<br />

• Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittspoengsum.<br />

• Det føres 4 lister; tisper, hanner, valper og veteraner.<br />

• Veteraner skal premieres som Voksen klasse fra 1 til 4 BTK/BHK med likelydende<br />

poengtildelinger. Det er som regel kun BIS finale for Veteraner, og plasseringer<br />

her premieres som BIG plasseringer.<br />

• Valper som blir BIR/BIM eller 2BTK/2BHK, premieres i henhold til tabellen over.<br />

• Valper som får HP, men ikke blir plassert, får 2 poeng.<br />

• Valper som ikke får HP, får 1 poeng.<br />

• Poeng BIG/BIS i forhold til valp: Der det kun er BIS-finale for valp, gjelder samme<br />

regler som for veteran.<br />

Generelle regler:<br />

• Reglene skal være gjeldende i 3 år og kan kun endres ved årsskiftet.<br />

• Kun hunder hvis eier er medlem av Norsk Bichon Havanais Klubb, kan delta.<br />

• For nye medlemmer av Norsk Bichon Havanais Klubb gjelder poengberegningen<br />

fra den dato klubben mottar kontingentbetalingen.<br />

• Medlemmer som blir strøket for manglende kontingentbetaling, mister poengene<br />

for vedkommende år selv om de betaler innen utgangen av året.<br />

• Resultatene sendes inn fortløpende og senest innen utgangen av påfølgende<br />

måned for å være tellende.<br />

30


Siste utstilling for 2023 var ikke avholdt da forrige blad gikk i trykken, så den endelige<br />

mestvinnerlisten 2023 for de voksne så slik ut:<br />

31


Den endelige mestvinnerlisten 2023 for veteraner og valper så slik ut:<br />

32


Gruppe– og BIS-plasseringer i <strong>2024</strong><br />

Valper<br />

Svankällans Dressed For Succes<br />

BIG23 Valp 24.3.24<br />

Eier: Charlotte Solbakken Holthe<br />

Silkehavana’s Linus Flash of Light<br />

BIG2 Valp 10.3.24<br />

Eier: Tone Englund Stumlien<br />

Alistair's Dark Diva BIG3 Valp<br />

11.2.24. Eier: Ellen Lind<br />

Silkehavana’s Linus Flash of Light<br />

BIG3 Valp 3.2.24<br />

Eier: Tone Englund Stumlien<br />

Alistair's Dark Diva BIG4 Valp<br />

7.1.24. Eier: Ellen Lind<br />

Voksne<br />

Minitrix Black and White Guy<br />

BIG3 3.2.24<br />

Eier: Pernille Ramsøy Dalland<br />

33


Matadorhannens<br />

forbannelse<br />

«The Pox of Popular Sire» av Carol Beauchat PhD,<br />

fritt oversatt av Cecilie Schleer<br />

hvert resultere i de mest ensartete typene.<br />

De utvalgte hannene er alle sammen i<br />

større eller mindre grad eksepsjonelle<br />

dyr, men de er ikke utvalgt etter et ensartet<br />

system. De fleste av dem utmerker<br />

Den mest vanlige formaningen fra genetikere<br />

til hundeoppdrettere er: Unngå<br />

«the Popular Sire Syndrome». Samtidig<br />

er oppdretternes råd til hverandre å alltid<br />

bruke det beste på det beste. Dilemmaet<br />

er derfor åpenbart og konsekvensen<br />

forutsigbar – den «beste» hannhunden<br />

er mest ettertraktet, han produserer<br />

flest avkom og blir matadorhann.<br />

Overpopulære hanner<br />

Allerede i forrige århundre skrev William<br />

Haynes (1915) om effekten av den populære<br />

hannhund. Han merket seg at i tre<br />

terrierraser han undersøkte – irsk terrier,<br />

skotsk terrier og fox terrier – var omtrent<br />

40 % av valpene avkom fra kun 20 % av<br />

hannhundene i sine respektive raser. Den<br />

gangen var «popularitet» noe annet enn i<br />

dag – fremtredende hannhunder fra de<br />

nevnte rasene ble far til 5–7 kull hver, et<br />

antall vi i dag ikke rynker på nesen over.<br />

Og overraskende nok trodde Haynes at<br />

de populære hannene faktisk var fordelaktig<br />

for rasene ved at de bidro til bevaring<br />

av ulikheter i type.<br />

«Det kan virke som om dersom omtrent<br />

40 % av valpene hvert år er avkom etter<br />

bare 20 % av hannene, så vil det etter<br />

seg med noen bestemte fysiske egenskaper,<br />

men de utmerker seg ikke med de<br />

samme egenskapene eller i samme grad,<br />

heller ikke, i noen tilfeller, i samme retning.<br />

Her spiller personlige preferanser<br />

inn, idealet til den enkelte oppdretter.<br />

Resultatet er at siden noen få hannhunder,<br />

som ikke selv er lik i type, avler flere<br />

enn gjennomsnittlig antall avkom, endrer<br />

de rasens gjennomsnitt i de påfølgende<br />

generasjonene og introduserer abnorme<br />

mengder varianter. Faktum er dermed at<br />

styrt avl gir til visse utvalgte (men typeulike)<br />

hannhunder en utilbørlig overvekt av<br />

innflytelse som alltid vil føre til at vi får<br />

ujevne typer. Dette synes å være en viktig<br />

faktor i den store variasjonen vi alltid har<br />

sett hos domestiserte raser».<br />

34


Haynes mente at bruken av populære<br />

hanner var en god idé, fordi han trodde<br />

at de var tilstrekkelig ulike til å hindre at<br />

rasen ble for «ensartet». Hvordan gikk så<br />

den populære hannen fra å være en bidragsyter<br />

til kvaliteten på genmaterialet i<br />

1915 til å bli en kilde til problemer som<br />

oppdrettere 100 år senere prøver å<br />

unngå? Hva er dette «syndromet» som<br />

dagens genetikere er så bekymret for?<br />

Dårlig Nytt, Absolutt: DNA<br />

For å forstå problemet må du forstå<br />

grunnleggende genetikk.<br />

Du kjenner muligens til<br />

mutasjoner, som er biter<br />

av DNA som ikke er perfekt<br />

kopiert eller kanskje<br />

skadet på grunn av miljøgifter.<br />

Hvis mutasjonen er<br />

dominant og påvirker noen<br />

av de vitale prosessene,<br />

fjernes den fra genpoolen<br />

ved hjelp av naturlig<br />

utvelgelse fordi individet ikke klarer å<br />

videreføre genene til neste generasjon.<br />

Men mange mutasjoner får ingen negative<br />

effekter fordi de er koblet sammen<br />

med et dominant gen med normal funksjon.<br />

Disse recessive eller unnvikende<br />

mutasjonene er skjult i genomet og kan<br />

gis videre til den neste generasjonen på<br />

samme måte som andre gener, og så<br />

lenge avkommet har en kopi av et normalt<br />

fungerende allel, forblir mutasjonen<br />

skjult. Mutasjonen blir først et problem<br />

når et individ arver to kopier slik at mutasjonsgenet<br />

er homozygot på det lokuset.<br />

Uten minst ett kopi av det normalt fungerende,<br />

umuterte allelet, vil ikke genet<br />

fungere korrekt, og konsekvensene være<br />

alt fra noe helt uproblematisk (f.eks. endret<br />

øyefarge eller litt kortere bein) til katastrofale<br />

(f.eks. blindhet, forstyrrelse i<br />

kritiske biokjemiske funksjoner, kreft<br />

etc.).<br />

Mutasjoner skjer hele tiden. De med<br />

umiddelbare negative konsekvenser fjernes<br />

fra genpoolen ved hjelp av naturlig<br />

seleksjon, mens de recessive, skjulte mutasjonene<br />

forblir i genomet som en genetisk<br />

«byrde». Alle hunder – faktisk alle<br />

organismer – har sin egen unike samling<br />

av skadde alleler som ikke fører til noe<br />

problem så lenge det samtidig finnes en<br />

kopi av en normal allel som kan utføre<br />

jobben genet er satt til.<br />

En stjerne er født<br />

35


La oss se hva som skjer i en populasjon<br />

av rasehunder. Tenk deg at denne samlingen<br />

av søte hunder representerer vår<br />

rase, med den fenotypiske variasjonen<br />

(slik de ser ut) som representerer nyansene<br />

av ulike typer som vil være tydelige<br />

for en oppdretter.<br />

Vi har gitt hver hund en (typografisk) recessiv<br />

mutasjon, en bit skadet DNA som<br />

ikke uttrykkes og ikke har negativ innvirkning<br />

på hunden. Hvis hver enkelt hund i<br />

populasjonen vår får ett kull med valper<br />

dette året, vil frekvensen av disse ulike<br />

allelene i populasjonen bli omtrent lik i<br />

neste generasjon. Men hva skjer dersom<br />

en av disse hundene blir BIS på en stor<br />

utstilling og blir en stjerne? Hvis det er en<br />

tispe, vil hun få et kull med svært ettertraktede<br />

valper, og det vil mest sannsynlig<br />

gå et år til før hun får et nytt kull.<br />

Fido sin mutasjon har på bare én generasjon<br />

gått fra å være sjelden til å bli vanlig,<br />

og nå ligger den på lur i genomet hos dusinvis<br />

av avkommene hans. I denne generasjonen<br />

er ingen noe klokere. De ettertraktede<br />

valpene som er bærer av hannhundens<br />

mutasjoner, vil ikke være noe<br />

annerledes enn de andre som ikke er bærer<br />

av mutasjonen.<br />

Den neste generasjonen …<br />

Men i den neste generasjonen vil vi begynne<br />

å se de første tegnene på trøbbel.<br />

Kanskje det ble foretatt en halvsøskenparring,<br />

eller far-til-datter-parring, og noen<br />

av valpene som produseres, er homozygot<br />

for mutasjonen til Fido. Kanskje<br />

Men hvis vår stjerne er en hann (la oss<br />

kalle ham «Fido»), vil han brukes i avl<br />

mange ganger og produsere titalls valper<br />

på ett år. Fido gir fra seg halvparten av<br />

sine gener, både gode og dårlige, og<br />

mange kopier av hans recessive, skjulte<br />

mutasjoner blir fordelt til valpene hans.<br />

Så lenge Fido sine skadelige mutasjoner<br />

er koblet sammen med et normalt allel<br />

hos valpene hans, vil de ikke uttrykkes<br />

(vises) og får ingen negativ virkning. Men<br />

hvis du visuelt kunne se genpoolen i rasen<br />

i den nye generasjonen, ville du sett<br />

at noe markant har endret seg.<br />

mutasjonen er dødelig og disse valpene<br />

er dødfødt, eller de fødes med en sykdom.<br />

Og oppdretteren er forundret – de<br />

har da aldri hatt dette problemet på linjene<br />

sine, eller i rasen, så kanskje det bare<br />

var uflaks? Ingen aner at dette bare er<br />

toppen av isfjellet.<br />

36


Etter ytterligere en generasjon begynner<br />

problemene for alvor. Bærere fra den<br />

første generasjonen vil gi fra seg mutasjonen<br />

til halvparten av sine avkom, og<br />

halvsøskenparring eller linjeavl tilbake til<br />

hannhunden Fido vil begynne å gi affiserte<br />

avkom. Selv om antallet affiserte valper<br />

fremdeles er relativt lavt, vil antallet<br />

bærer derimot bli ganske betydelig, og<br />

husk at vår ettertraktede hann trolig vil<br />

fortsette å produsere rikelig med valper i<br />

hver generasjon. Du forstår sikkert hvilken<br />

vei dette bærer. Frøene er sådd.<br />

Hvert kull som er produsert fra denne<br />

hannhunden, er én sjanse mindre for<br />

andre potensielle hanner i rasen til å reprodusere<br />

seg, så frekvensen (antallet)<br />

av gener båret av disse ubrukte hannene<br />

vil reduseres i populasjonen. På samme<br />

tid vil utallige tisper fortsette å produsere<br />

valper fra Fido, som dermed vil bli halvsøsken<br />

til andre valper i samme generasjon.<br />

Fristelsen til å få videreført enda litt<br />

mer av den populære hannhundens<br />

stjernekvaliteter, vil mest sannsynlig resultere<br />

i linjeavlsparringer som fører til at<br />

bærer pares med bærer.<br />

kalt inn for å jakte på den defekte DNAbiten<br />

i Fido sitt DNA og utvikler en pålitelig<br />

test. Så vil oppdretterne begynne prosessen<br />

med å fjerne Fido sine en gang så<br />

verdifulle gener fra genpoolen, og med<br />

det fjernes også tispenes genetiske arvemateriale<br />

fra den samme genpoolen.<br />

Den genetiske oppryddingen, som er et<br />

resultat av forsøkene på å fjerne den<br />

uheldige mutasjonen i rasen, vil pågå i<br />

flere generasjoner. Den ultimate skaden<br />

på gen-poolen kan være katastrofal.<br />

Dette skjer igjen og igjen, i rase etter<br />

rase. Selvfølgelig er ikke problemet stakkars<br />

Fido. Skru tiden tilbake. Hvis dommeren<br />

hadde utpekt en annen hannhund<br />

på den skjebnesvangre utstillingen – la<br />

oss si det var Pluto som vant – så hadde<br />

rasens retning blitt annerledes, men konsekvensene<br />

stort sett de samme. Pluto<br />

ville videreført sin genetiske arv til utallige<br />

valper, hvorav halvparten vil ha den<br />

samme ugunstige mutasjonen som vil<br />

følge rasen i noen generasjoner videre.<br />

Houston, vi har et problem<br />

Det er nå oppdretterne begynner å forstå<br />

at det er et problem i rasen. Du trenger<br />

ikke å være en stamtavledetektiv for å<br />

spore den økende populasjonen tilbake<br />

til Fido, vår ettertraktede hann som nå<br />

blir beskyldt for å introdusere disse nye<br />

sykdommene til rasen. Genetikerne blir<br />

37


Oppdretterne vil etter hvert skjønne tegningen<br />

og slå alarm, og jobben med å<br />

identifisere og eliminere den uønskede<br />

mutasjonen kan starte. Genpoolen er nå<br />

ryddet opp i, og neste gang vi får en ny<br />

hannhund som går til topps … Ja, da er<br />

det på an igjen.<br />

Den uheldige arven etter matadorhannen<br />

38<br />

Den virkelig uheldige arven etter matadorhannen<br />

er at de negative genetiske<br />

konsekvensene av hans popularitet ikke<br />

viser seg før etter noen generasjoner, og<br />

da har allerede oppdretterne et betydelig<br />

problem. Det store antall kjente rasespesifikke<br />

sykdommer som skyldes ett enkelt<br />

recessivt gen (175 i år 2013), er bevis på<br />

problemets omfang (enkelte raser lider<br />

av flere recessive genetiske lidelser/<br />

sykdommer).<br />

Det er selvsagt ikke bare de recessive<br />

mutasjonene som spres i stort omfang<br />

fra populære hannhunder. Enhver genetisk<br />

lidelse kan spres i rekordfart, spesielt<br />

hvis det ikke dokumenteres når nye lidelser<br />

dukker opp, og hvis oppdrettere ikke<br />

er ærlig om problemer de kjenner til.<br />

Uønsket aggresjon hos engelsk springer<br />

spaniel, som en gang var den mest populære<br />

familiehunden i USA, synes å være<br />

genetisk og kan spores tilbake til én populær<br />

hannhund fra en fremtredende<br />

kennel (Reisner & Houpt 2005; Duffy<br />

2008). 25 % av berner sennenhunder dør<br />

i gjennomsnitt rundt 8 års alder av histiocytisk<br />

sarkom (Dobson), en dødelig krefttype,<br />

som angivelig stammer fra én enkelt<br />

hund i Sveits, men ble først et problem<br />

da et fremtredende oldebarn i USA<br />

spredte sine dødelige gener på tvers av<br />

genpoolen (Dobson 2013; Moore 1984;<br />

Moore & Rosin 1986). Mange doberman<br />

dør i ung alder av plutselig hjertesvikt<br />

forårsaket av forstørret hjerte, som kan<br />

spores tilbake til 7 populære hannhunder<br />

på 1950-tallet, hvorav 3 døde av hjertesvikt.<br />

Dvergschnauzere har nedsatt motstandsevne<br />

mot mycobacteria avium,<br />

som gir et alvorlig og vanligvis dødelig<br />

utfall. Man mener det kan spores tilbake<br />

til en populær hannhund på midten av<br />

1980-tallet, og det er utbredt i rasen over<br />

hele verden. Det er utvilsomt mange lignende<br />

eksempler jeg (forfatter Carol<br />

Beauchat) ikke kjenner til eller som ikke<br />

har blitt dokumentert.<br />

Leroy (2011) har identifisert populære<br />

hannhunder som den viktigste bidrags-


yteren til spredning av genetisk sykdom<br />

hos renrasede hunder. I lys av dette sier<br />

FCI i sine anbefalinger at ingen hannhunder<br />

skal ha flere avkom (fortrinnsvis i<br />

dens levetid) enn tilsvarende 5 % av antallet<br />

valper registrert i rasen i en 5-års<br />

periode, og en rekke nasjonale kennelklubber<br />

har fulgt etter, bl.a. Finland. Men<br />

uten støtte fra raseklubbene, eller i fravær<br />

av myndigheter som overvåker registreringene<br />

og som er i en posisjon til å<br />

sette avlsrestriksjoner, så er det vanskelig<br />

å se for seg at en slik anbefaling skal<br />

ha noen som helst effekt på nåværende<br />

avlspraksis. Hvilken 5-årsperiode? Hvilke<br />

hundepopulasjoner – rasen over hele<br />

verden, eller kun i det enkelte landet?<br />

Hvem skal holdet tellingen – eier av hannen,<br />

eier av tispen, raseklubben, kennelklubben?<br />

De eneste menneskene som drar nytte<br />

av eksplosjonen av genetiske sykdommer,<br />

er molekylær genetikerne, som har<br />

skjønt at hunder er ideelle forsøksdyr<br />

fordi mange av de samme sykdommene<br />

også inntreffer hos mennesker<br />

(Ostrander 2012). Men uansett hvor<br />

nyttig og fascinerende hunder kan være<br />

for forskningen deres, så ønsker nok alle<br />

heller å se hunder fri for genetiske sykdommer,<br />

for de har så mye mer å tilby i<br />

et familiehjem enn i et laboratorium.<br />

Referanser:<br />

https://<br />

www.instituteofcaninebiology.org/blog/<br />

the-pox-of-popular-sires?<br />

fbclid=IwAR3UiohlIAuAsOIRhfXVReojZklH<br />

6ll99VzdBGNB77q9o42sArUMbPIlyWo#<br />

Ønsker du å lære mer om avl og oppdrett?<br />

NKK avholder jevnlig kynologikurs og oppdretteskolen del 1 og 2.<br />

Oppdretterskolen arrangeres av NKKs regioner, med forelesere fra NKKs<br />

helseavdeling. Målsetningen er at alle skal kunne lære mye på disse kursene,<br />

enten man er helt fersk og har et ønske om å begynne med oppdrett,<br />

om man er hannhundeier og ønsker å lære mer om genetikk og avl<br />

– eller om man har lang erfaring som oppdretter.<br />

https://www.nkk.no/kurs-og-utdanning/oppdretterskolen/<br />

39


Bichon havanais<br />

Øyelysingsresultater 2020–2023<br />

Utarbeidet av ASU<br />

Kilde: NKK Hundedatabase<br />

40


Bichon havanais<br />

Patellaresultater 2020–2023<br />

Utarbeidet av ASU<br />

Kilde NKK Hundedatabase<br />

41


www.hundensbutikk.no<br />

Hundens butikk holder til i Bergen, og eies av meg, Siren Næs, som<br />

også er oppdretter av havanais.<br />

I den spede begynnelse besto sortimentet bare av hårklemmer, og<br />

fikk så selskap av («verdens beste») hårbørster fra Madan og pelspleieprodukter<br />

fra Pure Paws. Etter hvert vokste butikken ut av leiligheten<br />

og jeg fikk leid et næringslokale i nærheten. Innen det var gått<br />

ett år var det på tide å utvide butikken, og jeg fikk tilslag på nabolokalet<br />

også, som var i direkte tilknytning med bare en dør mellom.<br />

I dag tilbyr jeg det aller meste til hund—ikke fôr, men det aller beste<br />

innenfor godbiter—og jeg sender til kunder over hele landet.<br />

Jeg har Norges største utvalg i vetbed («veterinary bedding»), som<br />

er fantastiske tepper som alle hunder elsker å ligge på. Mine ligger<br />

like gjerne på disse teppene som i sengene sine, og når de får gulrøtter,<br />

og annet godt, er de kjapt borte på teppet og knasker i vei.<br />

Innenfor pelspleie har jeg flere gode merker, og noen av dem har jeg<br />

agentur på: Pure Paws, Always Your Friend og Botaniqa. Jeg har som<br />

motto at jeg ikke skal ha produkter i butikken som jeg ikke ville brukt<br />

selv på mine egne hunder, uansett rase—så jeg kan gå god for alt jeg<br />

selger.<br />

Trenger du hjelp til å finne de rette produktene til din hund, enten<br />

det er sjampo eller børste, så ta kontakt på:<br />

post@hundensbutikk.no.<br />

Velkommen til en hyggelig handel :)<br />

42


Oppdrettere av bichon havanais<br />

Listen inneholder oppdrettere som har samtykket i kriteriene for å stå på klubbens oppdretterliste, og<br />

følger raseklubbens retningslinjer og anbefalinger for avl. ASU har fått 7 innmeldte kull fra 01.01.24 til<br />

18.03.24. Dette er innmeldte kull fra oppdretterlisten.<br />

Kristin N. Bakkland, Sørreisa – e-post – tlf. 980 04 365 (søkt om kennelnavn)<br />

Bravo Bravissimo, Torill Pedersen, Nøtterøy – e-post – tlf. 918 72 508<br />

Cubana Star, Elisabeth Bolsgård, Ålesund – e-post – tlf. 413 21 911<br />

Diltedotten, Bente Bjørneset, Ålesund – e-post<br />

Habana Finesse, Marina Rognli, Drammen – e-post<br />

Hava-Hopp-Sa-Sa, May-Britt Lyngholt, Notodden – e-post – tlf. 900 44 077<br />

Havana Luxe, Margarita A. Sørensen, Grimstad – e-post – tlf. 957 09 654<br />

Havanna Harmony, Else Marit Frøyland, Sandnes—e-post—tlf. 922 28 929<br />

Havanna Saga, Erika og Freddy Nygård – e-post – tlf. 412 45 572<br />

Holmsaasen, Berit Isebakke, Sande – e-post – tlf. 922 35 839<br />

Lekkerbisken, Frøydis Monsen, Sotra – e-post – tlf. 472 74 850<br />

Rogell, Ellen Lind, Lundamo – e-post<br />

Silkehavana, Jane Stockmann Aune, Aurskog – e-post – tlf. 991 27 435<br />

Silketrollet, Marie Kåsen, Tau – e-post – tlf. 916 69 229<br />

Skystar, Hege Sky Mokkelbost, Kristiansund – e-post – tlf. 932 21 596<br />

Småttis, Gro Løge, Moss – e-post<br />

Spark To A flame, Christin Å. Duesund, Askøy – e-post<br />

Sun-li-shine, Liv Inger Eidså, Kristiansand – e-post<br />

Sørbakken, Anne Klepp Tørresvold, Inderøy – e-post – tlf. 951 79 655<br />

Teigestova, Birgitte Espeseth, Ålesund – www.teigestova.no – e-post – tlf. 417 61 492<br />

Tuwheata, Åse Coward, Kristiansand – e-post – tlf. 918 83 751<br />

Xuxa, Siren Næs, Bergen – e-post<br />

43


44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!