Faktuelt juni 2010 - Danske Kloakmestre

danskekloakmestre.dk

Faktuelt juni 2010 - Danske Kloakmestre

– to i det første tilknytningsår og derefter en gang årligt.

Certificeringsordningen er baseret på egenkontrol i lighed

med den normale kvalitetskontrol som autoriserede kloakfirmaer

i forvejen kender. Endelig er firmaerne samt deres

tv-operatører underlagt tredjepartskontrol også i lighed

med det der er almindelig kendt fra driften af en autoriseret

kloakmestervirksomhed.

Kloakmestrenes TV-Inspektion er dannet af - og drives i samarbejde

mellem de tre største foreninger på kloak området.

Det drejer sig om Danske Kloakmestre, Danske Maskinstationer

og Entreprenører, samt Dansk Byggeris Kloaksektion.

Disse tre foreninger repræsenterer tilsammen mere end

1.000 autoriserede kloakmestervirksomheder fordelt over

hele landet. Vi forvente at ca. 80 tv-operatører vil blive uddannet

i 2010

De første ca 30 - 35 kursister har gennemgået de første to

basisuddannelsesforløb af 4-dages varighed der har været

afholdt på VIA UC i Horsens. Og de næste ca. 15 kursister er

klar til det første kursus på Selandia i Slagelse. Efter sommer-

KLOAKMESTRENES TV-INSPEKTION

ferien forventes der yderligere at starte basisuddannelsesforløb

op. Det forventes at ske på VIA UC Horsens, Selandia

I Slagelse og AMU Nordjylland. På sigt er der håb om, at

der også på AMU Glostrup vil ske oprettelse af basisuddannelsen.

De første 11 tv-operatører er blevet certificerede og

inden længe vil de første firmaer tillige blive certificeret. De

fire største kontrolinstanser på kloakområdet, er endvidere

blevet adviseret om ordningen og har tilkendegivet at de

gerne vil medvirke til ordningens mål. Disse fire kontrolinstanser

er LDM Kvalitet- miljørådgivning ApS, Teknologisk

Instituts Kontrolinstans, AMU Kontrolinstans samt Byggeriets

Kvalitetskontrol A/S (tidligere Kloakmestrenes Kvalitetskontrol

A/S).

Yderligere information kan rekvireres ved henvendelse til

sammenslutningens sekretariat.

Kontakt:

Kloakmestrenes TV-Inspektion, Hans Henrik Kristensen

Agerbæksvej 17, 8240 Risskov, Tlf.: 72 16 02 89 / 72 16 02 92

E-mail: info@kloakmestrenestvinspektion.dk

Brdr. Dahl løb med titlen

Danmarks bedste Kloakmesterleverandør 2010

Brdr.Dahl blev ved medlemmernes afstemning valgt, som

Danmarks bedste kloakmester leverandør i marts 2010.

Det blev de fordi alle taler om service og Brdr.Dahl gør noget

ved det. Det vil alle som handler hos dem kunne nikke

genkendende til. Servicen er helt i top hos Brdr. Dahl.

Afstemningens kriterier:

1) Logistik 3) Rådgivning

2) Viden om produktet 4) Service/garanti

FAKTUELT NR. 1 1 JUNI 2010

19

More magazines by this user
Similar magazines