solitex wa solitex wa solitex wa solitex wa solitex mento ... - Tiivistalo

tiivistalo.fi

solitex wa solitex wa solitex wa solitex wa solitex mento ... - Tiivistalo

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTO

Tiivistalojärjestelmä

Tiivistalojärjestelmässä höyrynsulun ja tuulitiiveyskankaan

välinen tila asennetaan täyteen eristettä. Yläpohja

tuulettuu aluskatteen yläpuolella ja seinärakenteet

tuulensuojan ulkopuolella. Rakenteen kosteustekninen

toimivuus varmistetaan pysyvästi ilmatiiviillä tiivistysteipeillä

ja liitoskankailla.

Tiivistalojärjestelmä säästää energiaa ja antaa turvaa

kosteus- ja homevaurioita vastaan kaikissa olosuhteissa.

SOLITEX WA

SOLITEX WA

KATTORAKENTEEN TUULETTUMINEN

Suomessa yläpohjan höyrynsulkuna ja

aluskatteena käytetään perinteisesti

muovia. Höyrynsulkumuoveilla ja aluskatteilla

on varsin korkea diffuusiovastus

ja käytännössä ne päästävät vesihöyryä

lävitseen vain erittäin pieniä määriä. Tästä

syystä kosteus tulee poistaa rakenteista

tuulettamalla. Yleensä tuuletus on toteutettu

niin, että eristeen ja aluskatteen väliin

jätetään erillinen tuuletusrako, missä

ylös päin kulkeva ilmavirta kuljettaa kosteuden

pois rakenteista. Eristeen pinnan

tuulettuessa siitä poistuu kuitenkin myös

lämpöä. Lisäksi tuuletusrako paksuntaa

rakennetta. Näistä syistä johtuen yläpohjan

tuuletus kannattaa siirtää aluskatteen

ulkopuolelle.

Yläpohjan tuuletus voidaan siirtää ulkopuoliseksi,

jos yläpohjan aluskatteena

käytetään diffuusioavoimia kankaita ja

sisäpuolella sellaisia kosteutta tasaavia

kankaita, joissa on ilmankosteuden

mukaan muuttuva diffuusiovastus. Jos

eristetilan kosteuspitoisuus kasvaa, tällaiset

materiaalit päästävät liian kosteuden

lävitseen joko sisään tai ulos.

SEINÄRAKENTEEN TUULETTUMINEN

Tuulensuojana käytetyt puukuitulevyt toimivat

lämmön eristeenä ja jäykistävät rakenteita,

mutta niiden diffuusiovastus on

levyjen paksuudesta johtuen korkeampi

kuin tuulensuojakankaiden. Ulkoseinien

eristepaksuus kasvaa vuoden 2012 alusta

voimaan tulevien energiamääräysten

jälkeen noin 30 cm:iin. Eristepaksuuden

kasvaessa seinärakenteen tuulettuminen

hidastuu. Sitä voidaan kuitenkin tehostaa

sellaisilla materiaaleilla, joilla on pieni

vesihöyryn diffuusiovastus.

SOLITEX ALUSKATE JA TUULENSUOJA

SOLITEX aluskatteella on muuttuva

vesihöyryn diffuusiovastus. Sen diffuusiovastus

muuttuu ilman suhteellisen

kosteuden mukaan. Kun suhteellinen

kosteus lähestyy 100 %:a, diffuusiovastus

pienenee arvoon alle 0,02 m, jolloin aluskate

mahdollistaa äärimmäisen nopean

ja aktiivisen kosteuden siirron

eristeestä ulos päin.

SOLITEX WA tuulensuojakankaan

diffuusiovastus on 0,01 m.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka

SOLITEX on vesitiivis, se laskee

eristetilaan höyrystyneen kosteuden helposti

lävitseen. Kangas pidättää vesihöyryä

ainoastaan saman verran kuin 1 cm:n

paksuinen ilmakerros.

RAKENTEIDEN KUIVUMINEN ULOS PÄIN

Tiivistalojärjestelmässä aluskatteen

yläpuolinen tuuletus varmistetaan niin,

että alaräystäälle rakennetaan tuuletusrako,

jonka tulee olla vähintään 200 cm2

/ jm. Räystään alapuolista aluslaudoitusta

käytettäessä riittävä tuuletusrako

syntyy helposti aluslautojen väleihin eikä

räystään rakennetta tarvitse muuttaa. Jos

rakenteessa on avoräystäs, eli käytetään

räystään yläpuolista laudoitusta, riittävä

tuuletusrako sadaan otsalautojen välin

niin, että ylempi otsalauta asennetaan

vähintään 20 mm irti alemmasta otsalaudasta.

Näin toimitaan myös silloin, kun

aluskate on tuotu alemmalle otsalaudalle

saakka. Lisäksi alimman ruoteen päälle

asennetaan lintueste- tuuletusverkko.

Tarkoitukseen sopivia verkkoja myyvät

katevalmistajat.

Katon harjalla tuuletusraon tulee olla

vähintään 50 cm2 / jm. Katevalmistajilla

on erilaisia ilmaa läpäiseviä tiivisteitä ja

muita ratkaisuja tuulettuvan harjan rakentamiseen

niin, että aluskatteen ja vesikatteen

välinen tila saadaan tuuletettua.

Tiivistalojärjestelmässä ulkoseinän

tuuletus toteutetaan pystysuuntaisilla

tuuletusrimoilla tuulensuojan ulkopuolella.

Kankaan alhaisen diffuusiovastuksen

vuoksi kosteus poistuu eristeestä

tehokkaammin kuin puukuitulevyjä

käytettäessä.

INTELLO HÖYRYNSULKU

Tiivistalojärjestelmässä kostean huoneilman

pääseminen eristetilaan estetään

Intello höyrynsulkukankaalla. Intellolla on

SOLITEX WA

SOLITEX WA

ilman kosteuspitoisuuden mukaan muuttuva

diffuusiovastus. Tämä tarkoittaa

sitä, että tiiveydestään huolimatta kangas

päästää tarvittaessa liian kosteuden lävitseen

eristeestä sisätiloihin.

RAKENTEIDEN KUIVUMINEN SISÄÄN PÄIN

INTELLO:n diffuusiovastus vaihtelee

välillä 0,25 m - 10 m. Talvella, kun ilman

suhteellinen kosteus on pieni, INTELLO

höyrynsulkukankaan diffuusiovastus

voi olla yli 10 m. INTELLO toimii silloin

samalla tavalla kuin muovikalvo. Se estää

vesihöyryn pääsemisen rakenteisiin.

Kun ilman suhteellinen kosteus kesällä

nousee, INTELLO:n diffuusiovastus voi

laskea arvoon 0,25 m, jolloin rakenteeseen

kertynyt kosteus pääsee poistumaan

höyrynsulun läpi sisätiloihin.

INTELLO sopii käytettäväksi ilmantiivistys-

ja höyrynsulkukerroksena kaikkien

lämmöneristysmateriaalien kanssa.

ILMATIIVEYS

Tiivistalojärjestelmässä rakenteet suunnitellaan

tehtäväksi niin, ettei niihin jää

vuotavia kohtia lainkaan. Järjestelmässä

tiivistetään kaikki rakennuksen vuotokohdat:

höyrynsulut, ilmatiiveyskankaat,

läpiviennit, piippu ja ikkuna- ja oviaukot.

Lisäksi rakenteiden tiiveys varmistetaan

ilmatiiveysmittauksella.

Käyttämällä tiiviitä rakenteita vuotavien

sijaan vähenee lämmityksen energiankulutus

25 - 30 %. Lisäksi yläpohjan

tuuletuksen siirtämisellä ulkopuoliseksi

saavutetaan n. 4 %:n energiasäästöt.

Tiivistalojärjestelmä voidaan toteuttaa

vain läpäisevillä ja kosteutta tasaavilla

tuotteilla. Se voidaan toteuttaa myös

vuoden 2012 energiamääräysten mukaan

kaikilla eristetyypeillä.

More magazines by this user
Similar magazines