Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POR

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - POR

68 Nederlands 2 Maak het

68 Nederlands 2 Maak het hulpstuk schoon met een vochtige doek of spoel het af onder de kraan. Opmerking: Zorg ervoor dat het hulpstuk droog is voordat u het gebruikt of opbergt. - - 3 Maak het apparaat schoon met een droge doek. 4 Neem het luchtinlaatrooster van het apparaat om haar en stof te verwijderen. (fig. 12) Om het luchtinlaatrooster te verwijderen, drukt u tegelijkertijd op de duimsteunen aan de linkerkant en aan de rechterkant van het luchtinlaatrooster en trekt u het van het apparaat. Om het luchtinlaatrooster weer te bevestigen, drukt u tegelijkertijd op de duimsteunen aan de linkerkant en aan de rechterkant van het luchtinlaatrooster en drukt u het op het apparaat. Opbergen Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. 1 Leg het apparaat op een veilige plaats en laat het afkoelen. U kunt het apparaat opbergen door het aan het ophangoog te hangen. - Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 13). Garantie en service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in

uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Problemen oplossen Nederlands 69 Als u een probleem hebt met de haardroger en u er niet in slaagt dit probleem op te lossen met behulp van onderstaande informatie, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Philips-servicecentrum of met het Philips Customer Care Centre in uw land. Probleem Het apparaat doet het helemaal niet. Oplossing Misschien werkt het stopcontact waarop het apparaat aangesloten is niet. Controleer of het stopcontact werkt. Misschien is het apparaat oververhit geraakt en heeft het zichzelf daarom uitgeschakeld. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of het luchtrooster niet verstopt zit met pluizen, haar enz. Het apparaat is mogelijk niet geschikt voor de netspanning waarop het is aangesloten. Controleer of het voltage dat is aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Het netsnoer van het apparaat is mogelijk beschadigd. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.