Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - ITA

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - ITA

74 Norsk - - Du kan

74 Norsk - - Du kan frisere håret med den ledige hånden eller med en kam. Under tørkingen kan du også klemme hårlokker i hånden for å forme krøllene eller bølgene slik du vil ha dem. Dette forhindrer at krøllene faller sammen eller blir kruset. Langt hår 1 Hvis du skal tørke langt hår, kan du spre håret ut oppå volumdiffuseren (fig. 9). 2 Du kan også gre håret nedover med pinnene på diffuseren mens du tørker det (fig. 10). Friserkam (kun HP4984) Friserkammen er laget spesielt for å løfte, rette ut og jevne krøllete afrohår mens du tørker håret. 1 Fest friserkammen på apparatet (fig. 11). Når du vil ta av friserkammen, trekker du den av apparatet. Rengjøring Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet. Du må aldri senke apparatet ned i vann eller annen væske. Du må heller ikke skylle det under springen. 1 Fjern tilbehøret fra apparatet før du rengjør det. 2 Rengjør tilbehøret med en fuktig klut eller skyll det under springen. Merk: Kontroller at tilbehøret er tørt før du bruker eller oppbevarer det. 3 Rengjør apparatet med en tørr klut. 4 Ta luftinntaksgitteret av apparatet for å fjerne hår og støv. (fig. 12) - Når du vil fjerne luftinntaksgitteret, må du trykke på tommelstøttene på høyre og venstre side av luftinntaksgitteret samtidig og dra luftinntaksgitteret av apparatet. - Når du vil sette luftinntaksgitteret på igjen, må du trykke på tommelstøttene på høyre og venstre side av luftinntaksgitteret samtidig og trykke luftinntaksgitteret fast på apparatet.

Oppbevaring Koble alltid fra apparatet etter bruk. Ikke surr ledningen rundt apparatet. 1 Legg apparatet fra deg på et trygt sted, og la det avkjøles. Du kan oppbevare apparatet ved å henge det opp i hengeløkka. Norsk 75 - Miljø Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 13). Garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internettsider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Feilsøking Hvis det skulle oppstå problemer med hårføneren og du ikke kan løse dem ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter eller kundetjenesten for Philips der du bor. Problem Apparatet virker ikke i det hele tatt. Løsning Kanskje stikkontakten som apparatet er koblet til, ikke er strømførende. Kontroller at det er strøm i kontakten. Det kan hende at apparatet ble overopphetet og slo seg av. Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.