Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Norvégien

~ • Redusere

~ • Redusere strømforbruket – Hvis du reduserer lysstyrken i bakgrunnsbelysningen (skjermens lysstyrke), reduseres strømforbruket. – Med "Øko"-innstillingene (f.eks. "Strømsparing", "Tidsavbrudd for standby" ) kan du redusere strømforbruket og dermed spare penger ved å redusere strømregningen. – Hvis du slår av TV-en med ENERGY SAVING SWITCH-bryteren (kun bestemte modeller), er strømforbruket nesten null. Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Montere tilbehøret (veggmonteringskonsoll) Til kundene: Av hensyn til produktets og din egen sikkerhet, anbefaler Sony sterkt at du lar Sony-forhandleren eller godkjente installatører montere TV-en din. Ikke forsøk å montere den selv. Til Sony-forhandlere og -leverandører: Sørg for å vektlegge sikkerheten under montering, regelmessig vedlikehold og inspeksjon av dette produktet. TV-en kan monteres med veggmonteringskonsollen SU-WL500 (selges separat). • Se instruksjonene som fulgte med veggmonteringskonsollen for korrekt montering. • Se "Demontere bordstativet fra TV-en" (side 6). ~ • Plasser TV-en på bordstativet, mens du fester monteringskroken. • Oppbevar skruene som er fjernet på et sikkert sted, og utilgjengelig for barn. • Når bordstativet festes igjen, må de fjernede skruene monteres i de opprinnelige hullene bak på TV-en. Fjern skruene før montering* Firkantet hull Skrue (+PSW 6 × 16) * Unntatt KDL-46/40/32EX71x og KDL-40/32EX60x. Hakefeste Det kreves tilstrekkelig ekspertise til montering av dette produktet, spesielt for å vurdere styrken til veggen som skal bære vekten av TV-apparatet. Sørg for at du får en Sony-forhandler eller godkjent leverandør til å feste dette produktet til veggen, og for at sikkerheten tillegges tilstrekkelig vekt under monteringen. Sony kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for eventuelle materielle skader eller helseskader som er forårsaket av feilaktig håndtering av produktet eller av feilaktig montering. 12 NO

Tabell over TV-ens monteringsmål Unntatt KDL-32EX71x/ EX70x/EX60x Kun KDL-32EX71x/ EX70x/EX60x Skjermsenterpunkt Enhet: cm Lengde for hver monteringsvinkel Modellnavn Skjermmål Skjermsentermål Vinkel (0°) Vinkel (20°) KDL- A B C D E F G H 60EX70x 143,1 87,7 3,1 48,3 11,5 37,5 82,4 50,1 55EX71x 127,8 76,5 4,1 43,1 11,3 35,2 71,9 45,2 52EX70x 125,2 77,5 8,2 48,3 11,4 33,9 72,8 50,1 46EX71x 108,5 65,6 9,5 43,1 12,1 32,3 61,6 45,4 Tilleggsinformasjon 46EX70x 111,8 69,8 12,1 48,3 11,4 31,3 65,6 50,1 40EX71x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,1 29,7 54,6 45,4 40EX70x 98,5 62,3 15,8 48,3 11,4 28,7 58,5 50,1 40EX60x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,0 29,7 54,6 45,4 32EX71x 76,4 47,5 18,5 43,1 12,1 26,0 47,3 45,4 32EX70x 81,1 50,7 19,7 45,9 11,5 25,7 49,7 47,8 32EX60x 76,4 47,5 18,5 43,1 12,0 26,0 47,3 45,4 Tallene i ovenstående tabell kan variere noe, avhengig av installasjonen. ADVARSEL! Den veggen TV-en skal monteres på, bør kunne bære minst fire ganger TV-ens vekt. Se "Spesifikasjoner" (side 10) for informasjon om vekten. (Fortsatt) 13 NO