Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Italien

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Italien

Nazwa produktu: cyfrowy

Nazwa produktu: cyfrowy telewizor kolorowy LCD Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Wprowadzenie Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Informacje dotyczące funkcji Telewizji Cyfrowej • Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej ( ) dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) lub w miejscach, w których istnieje dostęp do kompatybilnych z urządzeniem sygnałów kablowych DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu Państwa zamieszkania można odbierać sygnały DVB-T lub zwrócić się do dostawcy usług kablowych o informacje, czy oferowane przez niego usługi DVB-C będą dostępne w zakupionym odbiorniku TV. • Państwa dostawca usług kablowych może doliczyć dodatkową opłatę za swoje usługi lub poprosić o podpisanie stosownej umowy. • Zakupiony model telewizora jest dostosowany do odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej DVB-C, nie można jednak zagwarantować jego kompatybilności z tworzonymi w przyszłości programami w formacie DVB-T lub DVB-C. • W niektórych krajach lub regionach pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub kablowej DVB-C mogą być niedostępne. Wykaz polecanych operatorów telewizji kablowej znajduje się na następującej stronie internetowej: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Wskazówki dotyczące „Instalacji ściennego uchwytu mocującego” znajdują się w instrukcji obsługi tego odbiornika TV. • Ilustracje użyte w tej instrukcji przedstawiają model serii KDL-40EX700, chyba że zaznaczono inaczej. • Symbol „x”, który pojawia się w nazwie modelu, odpowiada jednemu znakowi numerycznemu opisującemu projekt, kolor lub system transmitowania telewizji. Informacje dot. znaków towarowych jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu DVB. HDMI, logo HDMI i nazwa High- Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. DLNA®, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED® są znakami towarowymi, znakami usług lub znakami certyfikacji podmiotu Digital Living Network Alliance. DivX® to technologia kompresji plików wideo opracowana przez firmę DivX, Inc. DivX, DivX Certified i powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. użytymi na podstawie licencji. INFORMACJE NA TEMAT TECHNOLOGII DIVX VIDEO: DivX® to format cyfrowej zawartości wideo opracowany przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie z oficjalnym znakiem DivX Certified odtwarza zawartość w formacie DivX Video. Więcej danych i informacje na temat oprogramowania umożliwiającego konwersję plików do formatu DivX Video można znaleźć na stronie internetowej www.divx.com. INFORMACJE NA TEMAT USŁUGI DIVX VIDEO-ON- DEMAND: W celu odtwarzania zawartości DivX VOD (Video-on- Demand) niniejsze urządzenie ze znakiem DivX Certified® należy zarejestrować. Aby wygenerować kod rejestracji, należy zlokalizować sekcję DivX VOD w menu instalacyjnym urządzenia. Aby ukończyć proces instalacji, kod ten należy wpisać w witrynie vod.divx.com. Można tam również uzyskać dalsze informacje na temat technologii DivX VOD. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nazwa „Dolby” i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. „BRAVIA” i są znakami towarowymi Sony Corporation. „XMB” i „xross media bar” są znakami towarowymi Sony Corporation oraz Sony Computer Entertainment Inc. 2 PL

Spis treści Sprawdzanie akcesoriów...............................................................................................................3 Wkładanie baterii do pilota ............................................................................................................3 Instalacja Mocowanie podstawy (nie dotyczy modelu KDL-60EX70x)..........................................................4 Podłączanie anteny/urządzenia STB/nagrywarki (np. nagrywarki DVD)........................................4 Zabezpieczenie odbiornika TV przed przewróceniem...................................................................5 Formowanie wiązki przewodów.....................................................................................................5 Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej ........................................................................................6 Odkręcanie podstawy od odbiornika TV .......................................................................................6 Odbiór audycji telewizyjnych Oglądanie audycji telewizyjnych....................................................................................................7 Korzystanie z funkcji odbiornika TV...............................................................................................7 Korzystanie z trybu i-Manual .........................................................................................................8 Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów ...........................................................................................................9 Dane techniczne ..........................................................................................................................10 Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)............................................................13 Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora ................................................................................14 Schemat/tabela rozmieszczenia śrub i haków ............................................................................15 Informacje dotyczące bezpieczeństwa........................................................................................16 Środki ostrożności .......................................................................................................................17 • W odbiornik TV BRAVIA wbudowano instrukcję obsługi. Aby uzyskać informacje dotyczące określonych czynności, należy zapoznać się z rozdziałem „Korzystanie z trybu i-Manual” (strona 8). • Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika TV należy przeczytać rozdział „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” (strona 16). Należy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Sprawdzanie akcesoriów Przewód zasilający (1) Pilot (1) Baterie AAA (typu R3) (2) Uchwyt do kabli (1) Tylna obudowa podstawy (1)* 1 (tylko modele KDL-40/32EX71x, KDL-40/ 32EX70x i KDL-40/32EX60x) Podstawa (1)* 2 (nie dotyczy modelu KDL-60EX70x) Śruby mocujące do podstawy (M5 × 16) (4) (nie dotyczy modelu KDL-60EX70x) Śruby montażowe do podstawy (M5 × 16) (4) (dotyczy tylko modeli KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x i KDL-40/32EX60x) * 1 W wypadku modeli KDL-55/46EX71x i KDL-60/ 52/46EX70x tylna obudowa podstawy jest fabrycznie zamocowana na podstawie. * 2 Stojaki KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x i KDL-40/32EX60x należy składać, używając wkrętów montażowych wchodzących w skład zestawu. Instrukcję montażu podstawy zawiera dołączona broszura. Wkładanie baterii do pilota 1 Zdejmij folię ochronną. 2 Dociśnij obudowę i przesuń ją do przodu. 3 PL PL