Views
1 year ago

Sony DSC-S750 - DSC-S750 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-S750 - DSC-S750 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-S750 - DSC-S750 Mode d'emploi

Cuprins Operaþii de bazã Camerã foto digitalã Manual de instrucþiuni DSC-S750 / S780 Înainte de a utiliza camera foto, vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest manual precum ºi “Manualul de instrucþiuni” în variantã scurtã ºi pe cel “Cyber-shot Step-up Guide”, dupã care sã pãstraþi documentaþia pentru a o putea consulta ulterior. Folosirea meniului Folosirea Interfeþei de reglaje Conectarea camerei la un televizor Utilizarea calculatorului Imprimarea fotografiilor Soluþionarea defecþiunilor Informaþii suplimentare Index © 2008 Sony Corporation 1