Views
11 months ago

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation

12 AUX VOL* 3

12 AUX VOL* 3 (AUX-volumeniveau) Past het volumeniveau aan voor aangesloten randapparatuur: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB". Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. *1 Als EQ3 is ingeschakeld (pagina 12). *2 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB- OUT" (pagina 13). "ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling en u kunt deze instelling in maximaal 21 stappen aanpassen. *3 Wanneer AUX-bron is ingeschakeld (pagina 13). De equalizercurve aanpassen — EQ3 Met "CUSTOM" bij EQ3 kunt u zelf equalizerinstellingen opgeven. 1 Druk tijdens ontvangst/weergave herhaaldelijk op om "CUSTOM" te selecteren en druk vervolgens op (BACK). 2 Druk op de selectietoets. 3 Verdraai de regelknop tot "EQ3 LOW", "EQ3 MID" of "EQ3 HIGH" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop. 4 Draai aan de regelknop om het geselecteerde item aan te passen, en druk vervolgens op de knop. Het volume kan worden aangepast in stappen van 1 dB, van –10 dB tot +10 dB. Herhaal stap 2 en 3 om de equalizercurve aan te passen. Als u de fabrieksinstelling voor de equalizercurve wilt herstellen, houdt u de selectietoets ingedrukt voordat het instellen is voltooid. 5 Druk op (BACK). Instelitems aanpassen 1 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 2 Verdraai de regelknop tot het gewenste item wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer de instelling door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop.* 4 Druk op (BACK). * Voor de CLOCK-ADJ- en BTM-instellingen is stap 4 niet nodig. De volgende items kunnen ingesteld worden, afhankelijk van de bron en de instelling: CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 5) CT (kloktijd) De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 10). BEEP De pieptoon inschakelen: "ON", "OFF". CAUT ALM* 1 (waarschuwingstoon) De waarschuwingstoon inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 5). AUX-A* 1 (AUX-audio) Het AUX-bronscherm inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 13). AUTO OFF Automatisch uitschakelen na de gewenste tijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld: "NO", "30S" (seconden), "30M" (minuten), "60M" (minuten).

REAR/SUB* 1 Een andere audio-uitvoer kiezen: "REAR-OUT" (versterker), "SUB-OUT" (subwoofer). DEMO (demonstratie) De demonstratie inschakelen: "ON", "OFF". DIMMER De helderheid van het scherm wijzigen: "ON", "OFF". M.DISPLAY (bewegingsdisplay) – "ON": bewegende patronen weergeven. – "OFF": het bewegingsdisplay uitschakelen. AUTO SCR (automatisch rollen) Lange items automatisch laten rollen: "ON", "OFF". REGIONAL* 2 De ontvangst beperken tot een specifieke regio: "ON", "OFF" (pagina 9). LPF* 3 (laagdoorlaatfilter) De kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz". Optionele apparaten gebruiken Randapparatuur voor audio Door een optioneel draagbaar audioapparaat aan te sluiten op de AUXingang (stereominiaansluiting) op het apparaat en vervolgens de bron te selecteren, kunt u het audioapparaat beluisteren via de autoluidsprekers. Een draagbaar audioapparaat aansluiten 1 Schakel het draagbare audioapparaat uit. 2 Verlaag het volume op het apparaat. 3 Sluit het draagbare audioapparaat aan op het apparaat via een verbindingskabel (niet bijgeleverd)*. * Gebruik een rechte stekker. SW PHASE* 3 (fase subwoofer) De fase van de subwoofer selecteren: "SUB NORM", "SUB REV". HPF (hoogdoorlaatfilter) De kantelfrequentie van de voor-/ achterluidspreker selecteren: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz". LOUDNESS Hoge en lage tonen versterken voor helder geluid bij lagere volumeniveaus: "ON", "OFF". BTM (pagina 7) *1 Wanneer het apparaat is uitgeschakeld. *2 Wanneer FM wordt ontvangen. *3 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB- OUT". Het volumeniveau aanpassen Pas het volume voor elk aangesloten audioapparaat aan voordat u het afspelen start. 1 Verlaag het volume op het apparaat. 2 Druk herhaaldelijk op tot "AUX" wordt weergegeven. 13