Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Estonien

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Estonien

Kujutiste kustutamine

Kujutiste kustutamine Valige [Image Quality/Size] [ File Format] kustutatavate kujutiste vorming. • Saadaolev vorming erineb olenevalt valiku [ File Format] seadistusest. Valige [Edit/Copy] [Delete] [Multiple Images] kustutatava kujutise tüüp. Puudutage kustutatavaid kujutisi, et nende juures kuvada märk , seejärel valige . EE 28

Kujutiste vaatamine teleris Piltide taasesitus Esitatavad kujutised võivad oleneda näiteks salvestamise hetkel valitud videorežiimist, ekraanil Event View valitud taasesitatavate kujutiste tüübist ja valiku HDMI väljundi seadistusest. 1 Ühendage videokaamera pistik HDMI OUT teleri pistikuga HDMI IN kaasas oleva HDMI-kaabli abil. Signaalivoog Salvestamine/taasesitus Taasesitatavate kujutiste seadistamine Videovorming Teler [HDMI Resolution] Visuaalne register (leht 27) Taasesituse pildikvaliteet XAVC S 4K 4K-teler [Auto], [2160p/ 1080p] [1080p], [1080i], [720p] MOVIE PHOTO MOVIE/ PHOTO MOVIE MOVIE/ PHOTO 4K pildikvaliteet Kõrglahutusega pildikvaliteet (HD) PHOTO 4K pildikvaliteet Kõrglahutusega teler [Auto], [1080p], [1080i], [720p] MOVIE PHOTO MOVIE/ PHOTO Kõrglahutusega pildikvaliteet (HD) EE 29