Views
10 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Serbe

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Serbe

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation

4-588-104-11(1) (SR) Blu-ray Disc / DVD plejer Uputstvo za upotrebu Softver ovog plejera može da bude ažuriran u budućnosti. Da biste preuzeli dostupne ispravke i najnovije uputstvo za upotrebu sa naprednim funkcijama, posetite sledeći veb-sajt: www.sony.eu/support 2 UPOZORENJE Početni koraci 6 Daljinski upravljač 8 Korak 1: Povezivanje plejera 10 Korak 2: Priprema za mrežnu vezu 10 Korak 3: Jednostavno podešavanje Reprodukcija 12 Reprodukcija diska 12 Reprodukcija sa USB uređaja 13 Reprodukcija putem mreže 14 Slušanje zvuka sa Bluetooth uređaja Dodatne informacije 15 Ažuriranje softvera 15 Podržani diskovi 16 Podržani tipovi datoteka 18 Specifikacije UHP-H1