Views
4 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Guide de mise en route Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Guide de mise en route Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Guide de mise en route

3 2-581-682-11(1) 1 2 Upozornění • Toto zařízení je určeno pouze pro stejnosměrné napájení 12 V s uzemněným záporným pólem. • Neveďte vodiče pod šrouby a zabraňte jejich zachycení 3 v pohyblivých dílech (například kolejnicích sedadel). • Před zapojováním vypněte klíč zapalování do polohy 9 OFF, aby nedošlo ke zkratu. • Propojovací napájecí kabel 3 připojte nejprve k přístroji a k reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru 7 4 napájení elektrického příslušenství ve vozidle. • Všechny uzemňovací vodiče přiveďte do společného uzemňovacího bodu. 5 • Nezapomeňte z bezpečnostních důvodů zaizolovat Multi Disc Player 8 6 veškeré volné nezapojené vodiče elektrikářskou izolační páskou. × 2 Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý) • Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími Přehrávání disků DVD/CD stereo komponenty, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší 2A elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných zařízení. • Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně FRONT VIDEO/ SUB OUT Přední AUDIO OUT (MONO) dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru monitor* vozidla. Instalace/Zapojení Seznam komponent (1) Zadní • Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v pokynech monitor* REAR VIDEO/ REAR Z!Z AUDIO OUT AUDIO OUT pro instalaci. • Konzola 1 a ochranný rámeček 7 jsou při dodání upevněny k přístroji. Před montáží přístroje použijte přiložené uvolňovací klíče 6 pro demontáž konzoly 1 a ochranného rámečku 7 z přístroje. Podrobnosti viz *není součást příslušenství část „Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (6)” na druhé straně obalu. • Uvolňovací klíče 6 si uschovejte pro případné Přední B použití v budoucnu, protože jsou rovněž monitor* nezbytné pro vyjmutí autorádia z vozidla. FRONT VIDEO/ BUS AUDIO IN AUDIO OUT Upozornění S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty. BUS CONTROL IN REAR VIDEO/ Z!Z AUDIO OUT Zadní monitor* *není součást příslušenství 1 Západka Poznámka Před instalací zkontrolujte, že úchytky po stranách konzoly 1 jsou ohnuty dovnitř 2 mm. V případě, že budou úchytky Přední narovnané nebo ohnuté na druhou stranu, zařízení nebude monitor* správně instalováno a může dojít k jeho nechtěnému vysunutí. BUS AUDIO IN FRONT VIDEO/ AUDIO OUT Přepínač zdroje Případ propojení (2) signálu* Poznámka (2-A) XA-C30 Před zapojením zesilovače nezapomeňte připojit uzemňovací REAR VIDEO/ BUS CONTROL IN Z!Z AUDIO OUT vodič. Zadní Tip (2-B- ) monitor* Pro připojení dvou nebo více CD/MD měničů budete *není součást příslušenství potřebovat přepínač zdroje signálu XA-C30 (doplňkové MEX-R1 příslušenství). © 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) Vybavení vyobrazené na obrázcích Přední monitor (není součástí příslušenství) Přední Zadní reproduktor reproduktor * 2 Monitor Aktivní subwoofer Výkonový Monitor zesilovač Rotační Propojovací skříňka dálkový REAR ovladač AUDIO OUT RM-X4S Měnič Zadní monitor * 2 CD/MD FRONT AUDIO OUT * 1 Poznámka pro připojení antény V případě, že je anténa v automobilu zakončena konektorem ISO, použijte pro připojení dodaný adaptér 2. Nejprve autoanténu připojte k přiloženému adaptéru a pak ji připojte do anténního konektoru na vlastním autorádiu. * 2 Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství). * 3 Jestliže budete připojovat doplňkový měnič CD/MD, Propojovací skříňka nemůžete použít konektor AUX IN. FRONT VIDEO OUT Je součástí příslušenství * 4 Zasuňte kabel směrem nahoru. s měničem CD/MD * 5 Podrobnosti o připojení ke spínači parkovací brzdy a připevnění svorky 5 naleznete v části „Připojení parkovací SUB OUT (MONO) brzdy (4)” na druhé straně. * 2 * 6 Informace o připojení optického kabelu a adaptéru naleznete Je součástí BUS AUDIO IN v části „V případě digitálního připojení (5)” na druhé straně. /AUX IN* 3 příslušenství * 7 Na tomto konektoru bude zvukový signál pouze v případě, s XA-C30 Z!Z AUDIO OUT* 7 že je aktivováno ZONE × ZONE. Na výstupním konektoru DIGITAL OUT 4 bude konstantní úroveň signálu bez ohledu na nastavení REMOTE úrovně hlasitosti na tomto zařízení. * 2 IN * 4 REAR VIDEO OUT Pojistka (10 A) BUS Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení z antény automobilu * 1 CONTROL IN od konektoru reproduktoru ve jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození vozidle přístroje. 2 B Ke kabelu rozhraní autotelefonu. 3 2 4 6 8 C Ke spínači parkovací brzdy. 5 7 Max. napájecí Optický kabel RC-104 (není součástí příslušenství) * 6 D K pomocnému zařízení, jako je přenosný přehrávač. proud 0,3 A E K digitálnímu zesilovači nebo audio zařízení. AMP REM Modrý/s bílým proužkem Optický kabel RC-104 (není součástí příslušenství) atd. od konektoru přívodu napájení připojte k digitálnímu zesilovači nebo audiozařízení, které ve vozidle je vybaveno dekodérem Dolby Digital. ATT Světle modrý 4 6 8 5* 5 Světle zelený Pozice 2, 4, 6 a 8 se zápornou polaritou jsou opatřeny vodiči s proužkem. Schéma zapojení (3) 1 3 5 7 A Do konektoru AMP REMOTE IN doplňkového výkonového zesilovače. 1 Přepínač zdroje signálu XA-C30 (není součástí příslušenství) Viz “Schéma zapojení napájení” na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti. 4 Žlutý kontinuální zdroj napájení 7 Červený spínaný zdroj napájení 1 2 Purpurový + – Reproduktor, zadní, pravý Reproduktor, zadní, pravý 5 6 Bílý + – Reproduktor, přední, levý Reproduktor, přední, levý 5 6 Modrá Oranžová/ Bílá ovládání motorové antény spínaný zdroj napájení pro osvětlení 8 Černý uzemnění Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny. 3 4 Šedý + – Reproduktor, přední, pravý Reproduktor, přední, pravý 7 8 Zelený + – Reproduktor, zadní, levý Reproduktor, zadní, levý