Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Grec

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Grec

Tabell över TV:ns

Tabell över TV:ns installationsmått Skärmens mittpunkt Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Djup vid skärmens mittpunkt Värdena i ovanstående tabell kan variera något beroende på installationen. Enhet: cm Mått vid olika monteringsvinklar Vinkel (0°) Vinkel (20°) A B C D E F G H 52HX90x 126,3 77,5 7,7 48,2 12,0 34,8 73,5 50,6 46HX90x 112,4 69,5 11,8 48,2 12,0 32,0 65,9 50,6 46HX80x 108,5 65,6 9,5 43,1 12,1 32,3 61,6 45,4 40HX80x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,0 29,7 54,6 45,4 VARNING Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra gånger TV-apparatens vikt. Se ”Specifikationer” (sidan 12) angående dess vikt. 14 SE

Figurer och tabeller över skruvarnas och hakens placering Modellnamn Skruvarnas placering Hakens placering KDL-52HX90x KDL-46HX90x/46HX80x KDL-40HX80x e, j b Skruvarnas placering När du monterar monteringshaken på TV:n. Hakens placering När du monterar TV:n på stativfästet. a* b c* Övrig information * Plats ”a” och ”c” för haken kan inte användas för modellerna. 15 SE