Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Portugais

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Portugais

Samling af kablerne

Samling af kablerne Udførelse af startopsætning 1 Slut tv'et til stikkontakten. 2 Kontroller, at indstillingen ENERGY SAVING SWITCH er aktiveret (z). 3 Tryk på 1 på tv'et. Første gang tv'et tændes, vises sprogmenuen på skærmen. 4 ~ • Du må ikke samle strømkablet med de øvrige tilslutningskabler. Følg vejledningen på skærmen. Aut. programindstilling: Hvis du vælger "Kabel TV", anbefaler vi, at du vælger "Hurtig scanning" for hurtig indstilling. Indstil "Frekvens" og "Netværks-ID" i overensstemmelse med oplysningerne fra din kabeludbyder. Hvis der ikke findes nogen kanal med "Hurtig scanning", kan du prøve "Fuld scanning" (selvom det kan tage lidt længere tid). ~ • "Fuld scanning" er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område/land. En liste over kompatible kabeludbydere findes på supportwebstedet: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ 6 DK

Programsortering: Ændrer rækkefølgen af analoge kanaler, som er gemt i tv'et. 1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil flytte til en ny placering, og tryk derefter på . 2 Tryk på F/f for at vælge den nye placering til kanalen, og tryk derefter på . ~ • Du kan også indstille kanalerne manuelt. Opsætning Afmontering af tv-foden fra tv'et ~ • Ved KDL-52/46HX90x og KDL-40HX80x skal du fjerne fodens beslag, før tv-foden afmonteres. • Fjern skruerne i pilenes retning fra tv'et. • Tv-foden må kun fjernes, hvis du installerer tilsvarende tilbehør på tv'et. • Du må ikke holde fast i bagdækslet til tv-foden, mens tv-foden bæres, da den kan falde af og forårsage personskade eller tingskade. 7 DK