Views
11 months ago

Sony CDX-G1001U - CDX-G1001U Consignes d’utilisation Anglais

Sony CDX-G1001U - CDX-G1001U Consignes d’utilisation Anglais

DISPLAY-instellingen

DISPLAY-instellingen DEMO (demonstratie) De demonstratie inschakelen: [ON], [OFF]. DIMMER De helderheid van het scherm wijzigen: [ON], [OFF]. AUTO SCR (automatisch rollen) Lange items automatisch laten rollen: [ON], [OFF]. M.DISPLAY (bewegingsdisplay) Bewegende patronen weergeven: [ON], [OFF]. Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen Laat het apparaat afkoelen als de auto geparkeerd heeft gestaan in de volle zon. Laat het voorpaneel of audioapparaten niet achter in de auto. Deze kunnen beschadigd raken door de hoge temperaturen van direct zonlicht. De elektrisch bediende antenne schuift automatisch uit. Condensvorming Als er vocht condenseert in het apparaat, verwijdert u de disc en wacht u ongeveer een uur tot het apparaat is gedroogd; anders kan de werking van het apparaat worden verstoord. Hoge geluidskwaliteit behouden Mors geen vloeistof op het apparaat of de discs. Opmerkingen over discs Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals die van de verwarming in de auto, en laat een disc niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd. Veeg een disc van het midden naar de buitenrand schoon met een doekje voordat u deze afspeelt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen. Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CDnorm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc) en kunnen daarom mogelijk niet worden afgespeeld met dit apparaat. 12NL

Discs die NIET kunnen worden afgespeeld met dit apparaat Discs waarop labels, stickers, tape of papier zijn geplakt. Hierdoor kan de werking worden verstoord of de disc worden beschadigd. Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart, vierkant, ster). Als u dit toch probeert, kan het apparaat worden beschadigd. 8 cm-discs. MP3/WMA Map (album) Afspeelvolgorde van MP3-/WMAbestanden MP3-/WMAbestand (track) Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's Het maximumaantal: (alleen CD-R/CD-RW) mappen (albums): 150 (inclusief hoofdmap) bestanden (tracks) en mappen: 300 (mogelijk minder dan 300 als de map-/ bestandsnaam veel tekens bevat) tekens die kunnen worden weergegeven voor de naam van een map/bestand: 32 (Joliet)/64 (Romeo) Als een disc met Multi Session (meerdere sessies) begint met een CD-DA-sessie, wordt deze herkend als een CD-DA-disc en worden andere sessies niet afgespeeld. Discs die NIET kunnen worden afgespeeld met dit apparaat CD-R's/CD-RW's met slechte opnamekwaliteit. CD-R's/CD-RW's die zijn opgenomen met een incompatibel opnameapparaat. CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn gefinaliseerd. CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de muziek-CD-indeling of MP3-indeling conform ISO9660 Level 1/ Level 2, Joliet/Romeo of Multi Session (meerdere sessies). Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit apparaat die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-handelaar. Onderhoud Aansluitingen schoonmaken De werking van het apparaat kan worden verstoord als de aansluitingen tussen het apparaat en het voorpaneel niet schoon zijn. U kunt dit voorkomen door het voorpaneel (pagina 5) los te maken en de aansluitingen te reinigen met een wattenstaafje. Gebruik hierbij niet te veel kracht. Anders kunnen de aansluitingen worden beschadigd. Opmerkingen Uit veiligheidsoverwegingen moet u de motor uitschakelen en de sleutel uit de contactschakelaar halen voordat u de aansluitingen reinigt. Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan met uw vingers of een metalen voorwerp. 13NL