Views
10 months ago

Sony SVE1512M1E - SVE1512M1E Documents de garantie Suédois

Sony SVE1512M1E - SVE1512M1E Documents de garantie Suédois

Innhold NO Veiledning om

Innhold NO Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse........ 71 Forskriftsveiledning for trådløs LAN............................... 78 Forskriftsveiledning for trådløs WAN ............................. 80 Forskriftsveiledning for BLUETOOTH............................... 81 Garanti............................................................................. 82 Sonys brukerstøtte.......................................................... 88 4

Information om säkerhet och bestämmelser Information om VAIO-datorn SE Säkerhetsinformation Varning! Apparaten måste vara jordad. (Förutom produkter med 2-stiftskontakt.) Vänta tills datorn har svalnat innan du lyfter upp den. Ytan runt utventilen kan vara mycket varm. Du rekommenderas att inte sitta med datorn direkt i knäet. Temperaturen på undersidan av enheten kan stiga under normal användning och över tid orsaka obehag eller brännskada. Placera inte nätadaptern mot huden. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar obehag. VAIO-datorer är utformade för att endast fungera med originalbatterier från Sony. För att en säker användning av VAIO-datorn ska kunna garanteras bör du följaktligen endast använda ett laddningsbart originalbatteri från Sony. Vi rekommenderar att du använder en äkta Sony-nätadapter från Sony för din produkt. Nätadaptern är endast avsedd att användas med IT-produkter. Använd inte för andra ändamål. Om strömsladden till nätadaptern som medföljer datorn har en 3-stiftskontakt bör du se till att eluttaget är ordentligt jordat. Nätadaptern är endast avsedd att användas inomhus. s s s s s Vissa modeller har flera landsspecifika strömsladdar som medföljer. Använd den strömsladd som passar eluttaget i ditt land. Datorn kopplas inte från huvudströmmen när du stänger av datorn med strömbrytaren. Dra ur nätadaptern eller strömkabeln från väggurtaget för att koppla från helt och hållet. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. Du bör under inga omständigheter öppna eller plocka isär huvudenheten eller något av tillbehören, eftersom det kan leda till skador som inte täcks av garantin. Öppna inte höljet om du vill undvika en elektrisk stöt. Låt endast kvalificerad personal utföra service. Utsätt inte datorn eller datorns tillbehör för regn eller fukt om du vill undvika brand- eller chockskada. 5