Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation

4-275-474-62(1) Digitální fotoaparát s výměnými objektivy Příručka k produktu α Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík © 2011 Sony Corporation CZ NEX-C3

 • Page 2 and 3: Poznámky k používání fotoapar
 • Page 4 and 5: Připojení k dalším zařízením
 • Page 6 and 7: Fotografování osob 29 59 Zaostře
 • Page 8 and 9: Fotografování krajin 36 51 Obloha
 • Page 10 and 11: Fotografování rychle se pohybují
 • Page 12 and 13: A Značka polohy snímače obrazu (
 • Page 14 and 15: Seznam ikon na displeji Ikony zobra
 • Page 16 and 17: Základní operace Použití řídi
 • Page 18 and 19: Použití funkcí v nabídce Hledá
 • Page 20 and 21: Jas/barva Umožní provádět nasta
 • Page 22 and 23: Režim demo Reset výchozí Nástro
 • Page 24 and 25: z Pořizujete-li fotografii objektu
 • Page 26 and 27: z Rozsah zvětšení Rozsah zvětš
 • Page 28 and 29: Kreativní fotografie Kreativní fo
 • Page 30 and 31: Obrazový efekt Ve funkci Kreativn
 • Page 32 and 33: Živost Ve funkci Kreativní fotogr
 • Page 34 and 35: Použití funkcí pomocí øídicí
 • Page 36 and 37: Komp.expozice Expozici lze nastavit
 • Page 38 and 39: Inteligentní automatika Fotoapará
 • Page 40 and 41: Volba scény Umožňuje fotografova
 • Page 42 and 43: Obrazový efekt Pro získání růz
 • Page 44 and 45: Reduk. rozm. pohybu Tento režim je
 • Page 46 and 47: z Tipy pro fotografování panorama
 • Page 48 and 49: - pohybujících se objektů; - obj
 • Page 50 and 51: BULB Pomocí dlouhé expozice lze f
 • Page 52 and 53:

  Priorita clony Rozmaže nebo zostř

 • Page 54 and 55:

  Režim pohonu Pohon lze nastavit na

 • Page 56 and 57:

  Sním.pr. Rychlosti Pořizuje sním

 • Page 58 and 59:

  Samospoušť(n.s.) Po deseti sekund

 • Page 60 and 61:

  Režim blesku Za špatných světel

 • Page 62 and 63:

  Přímé ruč.zaos. (Přímé ručn

 • Page 64 and 65:

  Režim aut.zaost. Volí metodu zaos

 • Page 66 and 67:

  Detekce obličejů Zjišťuje obli

 • Page 68 and 69:

  Detekce úsměvu Nastaví citlivost

 • Page 70 and 71:

  Sezn. tipů ke snímání Umožňuj

 • Page 72 and 73:

  z Tipy pro výběr velikosti snímk

 • Page 74 and 75:

  Kvalita Vybere kompresní formát s

 • Page 76 and 77:

  ISO Nastaví citlivost na světlo.

 • Page 78 and 79:

  Přednastavené vyvážení bílé

 • Page 80 and 81:

  Kompenz.blesku Nastaví množství

 • Page 82 and 83:

  Auto HDR Rozšiřuje rozsah (gradac

 • Page 84 and 85:

  Vymazat Umožňuje vybrat nechtěn

 • Page 86 and 87:

  Vybrat stat. sn./film Volí snímky

 • Page 88 and 89:

  Výběr složky Když je v paměťo

 • Page 90 and 91:

  Otočit Otočí fotografií proti s

 • Page 92 and 93:

  Zvětšit Zaostření lze zkontrolo

 • Page 94 and 95:

  Specifikace tisku Pro později pož

 • Page 96 and 97:

  Bez červ.očí Při použití bles

 • Page 98 and 99:

  R. Mřížky Nastaví, zda je zobra

 • Page 100 and 101:

  Barva obrysů Nastaví barvu použ

 • Page 102 and 103:

  Asistent MF Automaticky zvětšuje

 • Page 104 and 105:

  SteadyShot Nastaví, zda použít f

 • Page 106 and 107:

  RŠ u dl.exp. Nastavíte-li rychlos

 • Page 108 and 109:

  Záznam zvuku filmu Nastaví, zda n

 • Page 110 and 111:

  Nast. pravé klávesy Přiřadí fu

 • Page 112 and 113:

  Nast. prog. klávesy C Přiřadí f

 • Page 114 and 115:

  Start menu Umožňuje vybrat, zda v

 • Page 116 and 117:

  Jazyk Volí jazyk používaný k zo

 • Page 118 and 119:

  Nastavení oblasti Volí oblast, kd

 • Page 120 and 121:

  Úspor.režim Lze nastavit časové

 • Page 122 and 123:

  Zobrazení barvy Nastaví barvu dis

 • Page 124 and 125:

  Zobr.přehr. Volí orientaci při p

 • Page 126 and 127:

  Spojení USB Volí metodu pro spoje

 • Page 128 and 129:

  Verze Zobrazí verzi daného fotoap

 • Page 130 and 131:

  Reset výchozí Zinicializuje hodno

 • Page 132 and 133:

  Číslo souboru Volí metodu pro p

 • Page 134 and 135:

  Výběr složky snímání Je-li zv

 • Page 136 and 137:

  Obnovit DB snímků Když jsou v so

 • Page 138 and 139:

  Nastavení nahrátí Nastaví, zda

 • Page 140 and 141:

  Použití „BRAVIA“ Sync Po při

 • Page 142 and 143:

  Použití s počítačem Disk CD-RO

 • Page 144 and 145:

  Použití softwaru Instalace softwa

 • Page 146 and 147:

  Použití aplikace „Image Data Li

 • Page 148 and 149:

  Odstranění připojení USB Nejdř

 • Page 150 and 151:

  Odstraòování problémù Odstraň

 • Page 152 and 153:

  Trvá příliš dlouho, než se ble

 • Page 154 and 155:

  Obraz a zvuk jsou přerušovány š

 • Page 156 and 157:

  Varovná hlášení Zobrazí-li se

 • Page 158 and 159:

  Žádné snímky nebyly změněny.

 • Page 160 and 161:

  Paměťová karta S tímto fotoapar

 • Page 162 and 163:

  Blok akumulátorů „InfoLITHIUM

 • Page 164 and 165:

  Nabíječka akumulátoru • V nab

 • Page 166 and 167:

  Čištění Čištění fotoaparát

 • Page 168 and 169:

  Nast.data/času ...................

 • Page 170:

  Poznámky k licenci Ve fotoaparátu