Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation

4-275-474-92(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index © 2011 Sony Corporation SE NEX-C3

 • Page 2 and 3: Anmärkningar om användningen av k
 • Page 4 and 5: Ansluta med annan utrustning Felsö
 • Page 6 and 7: Ta bilder av människor 30 60 Endas
 • Page 8 and 9: Ta bilder av landskap 37 52 Himlen
 • Page 10 and 11: Ta bilder av snabbrörliga motiv 65
 • Page 12 and 13: Blixt A Markering för bildsensorpo
 • Page 14 and 15: Lista över ikoner på skärmen Iko
 • Page 16 and 17: Indikator Betydelse SteadyShot Visa
 • Page 18 and 19: Programknappar Programknapparna har
 • Page 20 and 21: Kamera Används till att ställa in
 • Page 22 and 23: Rutnät Konturframhävningsnivå Ko
 • Page 24 and 25: Bildtagning Här förklaras tagning
 • Page 26 and 27: Uppspelning av bilder Spelar upp in
 • Page 28 and 29: Radera bilder Du kan radera den vis
 • Page 30 and 31: z Använda inställningsalternative
 • Page 32 and 33: Försköningseffekt Du kan ställa
 • Page 34 and 35: Ljusstyrka Du kan justera ljusstyrk
 • Page 36 and 37: Under uppspelning Visa info. Visar
 • Page 38 and 39: Använda funktionerna i menyn Index
 • Page 40 and 41: z När du tar en stillbild av ett m
 • Page 42 and 43: (Handskymning) Tagning av nattscene
 • Page 44 and 45: Partiell färg (gult) High-key Hög
 • Page 46 and 47: Panorering Används för att skapa
 • Page 48 and 49: 3D-panorering Används för att ska
 • Page 50 and 51: Manuell exponering Du kan ta bilder
 • Page 52 and 53:

  Slutarprioritet Du kan uttrycka rö

 • Page 54 and 55:

  Autoprogram Medan exponeringen just

 • Page 56 and 57:

  Kontin. matning Tar bilder kontinue

 • Page 58 and 59:

  Självutlösare 1 [Meny] t [Kamera]

 • Page 60 and 61:

  Gaffling: Kont. Tar automatiskt tre

 • Page 62 and 63:

  AF/MF-val Väljer automatisk skärp

 • Page 64 and 65:

  Autofokusområde Väljer skärpeins

 • Page 66 and 67:

  Precision dig.zoom Du kan ta stillb

 • Page 68 and 69:

  Leendeavkänning När kameran känn

 • Page 70 and 71:

  Försköningseffekt Ställer in fö

 • Page 72 and 73:

  Bildstorlek Bildstorleken faststäl

 • Page 74 and 75:

  Aspekt Ställer in aspekten för st

 • Page 76 and 77:

  Panoramariktning Ställer in riktni

 • Page 78 and 79:

  Vitbalans Justerar färgtonerna enl

 • Page 80 and 81:

  Mätmetod Väljer mätmetoden som a

 • Page 82 and 83:

  DRO/Auto HDR Korrigerar ljusstyrkan

 • Page 84 and 85:

  Kreativa inst. Används till att v

 • Page 86 and 87:

  Bildspel Spela upp bilder automatis

 • Page 88 and 89:

  Indexvisning Väljer antalet bilder

 • Page 90 and 91:

  Välj datum Filmer lagras enligt da

 • Page 92 and 93:

  Skydda Skyddar inspelade bilder fr

 • Page 94 and 95:

  Volyminställning Ställer in ljudv

 • Page 96 and 97:

  AF-belysning AF-belysningen ger fyl

 • Page 98 and 99:

  Snabbgranskning Du kan kontrollera

 • Page 100 and 101:

  Konturframhävningsnivå Framhäver

 • Page 102 and 103:

  Histogram Ställer in om histogramm

 • Page 104 and 105:

  Färgrymd Hur färger visas med num

 • Page 106 and 107:

  Utl.utan obj. Ställer in om slutar

 • Page 108 and 109:

  Hög-ISO brusred Vid tagning med h

 • Page 110 and 111:

  Vänsterknappinst. Tilldelar en fun

 • Page 112 and 113:

  Programkn. B-inst. Tilldelar en fun

 • Page 114 and 115:

  Special Tilldelar en funktion till

 • Page 116 and 117:

  Pip Ställer in vilket ljud som avg

 • Page 118 and 119:

  Datum/klockinst Används för att s

 • Page 120 and 121:

  Visn. Hjälpguide Du kan välja om

 • Page 122 and 123:

  LCD-ljusstyrka LCD-skärmens ljusst

 • Page 124 and 125:

  Bred bild Väljer metoden som anvä

 • Page 126 and 127:

  KONTR. FÖR HDMI Om du ansluter kam

 • Page 128 and 129:

  Rengöringsläge Används för att

 • Page 130 and 131:

  Demoläge Funktionen [Demoläge] vi

 • Page 132 and 133:

  Formatera Formaterar minneskortet.

 • Page 134 and 135:

  Mappnamnsformat Stillbilder som du

 • Page 136 and 137:

  Ny mapp Skapar en mapp på minnesko

 • Page 138 and 139:

  Visa kortutrymme Visar återståend

 • Page 140 and 141:

  Ansluta med annan utrustning Visnin

 • Page 142 and 143:

  3D-visning För att visa 3D-panoram

 • Page 144 and 145:

  Rekommenderad datormiljö (Macintos

 • Page 146 and 147:

  Installation av mjukvaran (Macintos

 • Page 148 and 149:

  Anslutning av kameran till datorn 1

 • Page 150 and 151:

  Skriva ut stillbilder Du kan skriva

 • Page 152 and 153:

  någonting fel med batteripaketet.

 • Page 154 and 155:

  Radering/redigering av bilder Bilde

 • Page 156 and 157:

  Antalet lagringsbara bilder sjunker

 • Page 158 and 159:

  Innehåller inga stillbilder. Inneh

 • Page 160 and 161:

  Övrigt Använda kameran utomlands

 • Page 162 and 163:

  *1 Detta kort är utrustat med Magi

 • Page 164 and 165:

  Om batteriets livslängd • Batter

 • Page 166 and 167:

  Objektivadapter Genom att använda

 • Page 168 and 169:

  Index Numeriskt 2:a ridån ........

 • Page 170 and 171:

  Självutlösare ...................