Views
9 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Documents de garantie Roumain

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Documents de garantie Roumain

Sony,

Sony, VAIO i logo VAIO są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Sony, VAIO şi sigla VAIO sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale Sony Corporation. Toate celelalte mărci înregistrate sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale proprietarilor lor.

PL Spis tresc Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami .....................................................5 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...............13 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN..............15 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące interfejsu BLUETOOTH......................................................16 Gwarancja .........................................................................17 Usługi pomocy technicznej firmy Sony .............................23 RO Cuprins Ghid de reglementări privind siguranţa .............................27 Ghid de reglementări privind reţelele LAN fără fir .............34 Ghid de reglementări privind reţelele WAN fără fir ............36 Ghid de reglementări privind BLUETOOTH.......................37 Garanţie .............................................................................38 Servicii de asistenţă Sony .................................................44 3