Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Documents de garantie Slovaque

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Documents de garantie Slovaque

Sony,

Sony, VAIO a logo VAIO sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Obsah Sprievodca bezpečnosťou a predpismi ..............................5 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN .....................12 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN ....................14 Regulačná príručka k pripojeniu BLUETOOTH .................15 Záruka................................................................................16 Služby technickej podpory spoločnosti Sony ...................22 3