Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Letton

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Letton

Funkcijas izvēle,

Funkcijas izvēle, izmantojot pogu Fn (Funkcija) Šī poga tiek izmantota uzņemšanā bieži lietojamu funkciju iestatīšanai un izpildei, izņemot funkcijas ekrānā Quick Navi. 1 Nospiediet pogu DISP, lai iestatītu ekrāna režīmu, kas nav [For viewfinder]. 2 Nospiediet pogu Fn. 3 Izvēlieties nepieciešamo elementu, izmantojot v/V/b/B uz navigācijas taustiņa. Tiek atvērts iestatījumu ekrāns. 4 Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu, pagriežot priekšējo grozāmpogu, pēc tam uz navigācijas taustiņa nospiediet z. • Dažas iestatījumu vērtības var precīzi pielāgot, griežot aizmugures grozāmpogu. Lai atvēlētajā ekrānā iestatītu atsevišķos iestatījumus Veicot 3. darbību, izvēlieties iestatījuma elementu un nospiediet z uz navigācijas taustiņa, lai pārslēgtos uz šim iestatījuma elementam atvēlēto ekrānu. Iestatiet elementus atbilstoši darbības norādījumiem. Darbības norādījumi LV 18

Funkcijas, kuras var izvēlēties, izmantojot pogu MENU Varat iestatīt pašas kameras pamatiestatījumus vai izmantot tādas funkcijas kā uzņemšana, atskaņošana un citas darbības. 1 Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu izvēlnes ekrānu. 2 Atlasiet vajadzīgo iestatījuma elementu, izmantojot v/V/b/B uz navigācijas taustiņa, un pēc tam nospiediet z navigācijas taustiņa centrā. • Ekrāna augšdaļā izvēlieties ikonu un uz navigācijas taustiņa nospiediet b/B, lai pārvietotos uz citu MENU elementu. 3 Izvēlieties iestatījuma vērtību, pēc tam nospiediet z, lai apstiprinātu. Lai rādītu elementu izvēlni Varat izvēlēties, vai vienmēr rādīt izvēlnes pirmo ekrānu, kad nospiežat pogu MENU. MENU t (Setup) 2 t [Tile Menu] t [On] LV 19