Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Documents de garantie Slovaque

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Documents de garantie Slovaque

Informácie o

Informácie o medzinárodnom programe ENERGY STAR pre kancelársku techniku Informácie o medzinárodnom programe ENERGY STAR pre kancelársku techniku Nasledujúce informácie platia len pre výrobky, ktoré spĺňajú podmienky programu ENERGY STAR. SK Spoločnosť Sony ako partner programu ENERGY STAR určila, že tento výrobok spĺňa smernice programu ENERGY STAR pre energetickú účinnosť. Medzinárodný program ENERGY STAR pre kancelársku techniku je medzinárodným programom na podporu šetrenia energie prostredníctvom používania počítačov a kancelárskeho vybavenia. Program podporuje vývoj a šírenie výrobkov s funkciami, ktoré účinne znižujú spotrebu energie. Podrobné informácie o programe ENERGY STAR nájdete na týchto webových stránkach: ❑ ❑ http://www.energystar.gov (USA) http://www.eu-energystar.org (Európa) Tento počítač je skonštruovaný v súlade s normami programu ENERGY STAR a dodáva sa s nasledujúcimi nastaveniami na šetrenie energie (týkajú sa počítača napájaného zo siete): ❑ ❑ Podsvietenie monitora LCD sa automaticky vypne približne po 10 minútach nečinnosti. Počítač automaticky prejde do režimu spánku približne po 30 minútach nečinnosti. Stlačením ľubovoľného klávesu vrátite počítač do štandardného režimu. ENERGY STAR a označenie ENERGY STAR sú značky registrované v USA. 27