Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Documents de garantie Danois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Documents de garantie Danois

Reparationstjänster

Reparationstjänster för VAIO-maskinvara Gå till supportwebbplatsen för VAIO (http://support.vaio.sony.eu/) om du vill ha mer information om hur den här tjänsten tillhandahålls. Även om majoriteten av problemen löses via Internet eller per telefon kan det ibland krävas andra åtgärder eller reparation för att lösa problemet. Du bör vara uppmärksam på följande viktiga information innan vi hämtar din VAIO: ❑ ❑ ❑ ❑ Eftersom du ansvarar för att säkerhetskopiera dina data är det viktigt att du säkerhetskopierar dina filer från hårddisken eftersom Sony inte kan garantera integriteten för program eller data på datorn under reparationsprocessen. Inkludera inte några tillbehör i förpackningen av huvudenheten såvida inte du blir ombedd att göra det. Ett fast pris för reparationer som inte omfattas av garantin debiteras om du väljer att inte fullfölja reparationen. En adress, ett telefonnummer och en kontaktperson som är nåbar under kontorstid är obligatoriskt för att leveransbudet och kontorspersonalen ska kunna arbeta framgångsrikt. 24

Sonys supporttjänster Modellnamn och serienummer: SE Återförsäljare och stämpel: Inköpsdatum: Kundens namn och adress: 25