Views
8 months ago

Sony DSC-W330 - DSC-W330 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W330 - DSC-W330 Mode d'emploi Bulgare

Списък с

Списък с икони, изведени на екрана Когато снимате Дисплей Display Индикация Indication за вибрация DRO Индикатор за • В режим (Лесен режим) иконките са ограничени. Когато записвате видеоклип Zoom скала scaling Дисплей Display Индикация Indication z AE/AF lock A ISO400 ISO номер number Дисплей Display Indication Индикация 125 Shutter speed Оставащ Battery remaining заряд на батерията Предупреждение Low battery warning за нисък заряд на батерията +2.0EV Размер Image size на изображението на визьора indicator Избор Scene на Selection сцена Standby Диск Mode за dial избор (Intelligent на режим (Интелигентна видеоклип автоматична Auto Adjustment, настройка, Автоматично Program Auto, Sweep програмиране, Panorama, Movie Панорамен режим, Режим за запис на видеоклипове) Mode) Сцена Movie за shooting запис на видеоклип scene Икона Scene Recognition за разпознаване на сцена icon Баланс White balance на белия цвят Режим Metering на Mode измерване 22 BG Предупреждение Vibration warning Разпознаване Scene Recognition на сцена Smile Detection чувствителност при разпознаване Sensitivity indicator на усмивка AE/AF заключване NR бавен slow shutter затвор Скорост на затвора F3.5 Размер Aperture на value диафрагмата Стойност Exposure на Value експонацията Индикатор AF range finder за AF frame рамка Запис Recording на видеоклип/ a movie/ Готовност за запис на Standby a movie 0:12 Време Recording за запис time (m:s (m:s) - минути: секунди)

C Дисплей Display Индикация Indication Папка Recording за запис folder 96 Брой Number записани of recordable изображения images 100Min Време Recordable за запис time Носител Recording/Playback на запис/ Носител за възпроизвеждане Media (Memory card, (карта с internal памет, вградена memory) памет) Намаляване Red-eye reduction на ефекта на червените очи Режим Flash mode на светкавицата Зареждане Flash charging на светкавицата D Дисплей Display C:32:00 Индикация Indication Таймер Self-timer за автоматично включване Дисплей Self-diagnosis за display автодиагностика Предупреждение за Overheating прегряванеwarning Разпознаване Face Detection на лице Burst настройки Settings AF рамка range на finder визьора frame Кръстче Spot metering за прицелване cross hair 23 BG