Views
7 months ago

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-WX500 - DSC-WX500 Mode d'emploi Bulgare

x Карти с

x Карти с памет, които могат да се използват Карта с памет За снимки За видеоклипове MP4 AVCHD XAVC S Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo (само за Mark2) — — Memory Stick Micro (M2) (само за Mark2) SD карта с памет SDHC карта спамет SDXC карта *1 *1 *1 *1 — *2 спамет microSD карта спамет microSDHC *1 *1 — карта с памет microSDXC карта с памет *1 *1 *2 *1 SD с клас на скорост 4: или по-бърза или UHS с клас на скорост 1: или по-бърза *2 Карти с памет, които задоволяват всички условия по-долу. – Капацитет от 64 GB или повече – SD с клас на скорост 10: или UHS с клас на скорост 1: или по-бърза • За подробности относно броя записваеми снимки и записваемата продължителност на видеоклипове вижте страници 35 до 36. Вижте таблиците, за да изберете карта с памет с желания капацитет. — BG 18

Забележки • Не се гарантира правилната работа с всички карти с памет. За карти с памет, които не са произведени от Sony, се консултирайте със съответния производител на продукта. • При поставяне на носител Memory Stick Micro или microSD карти с памет в този фотоапарат се уверете, че използвате правилния адаптер. x Изваждане на картата с памет/батерията Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж, за да я извадите. Батерия: плъзнете лостчето за заключване на батерията. Внимавайте да не изпуснете батерията. Забележки • В никакъв случай не изваждайте картата с памет/батерията, когато индикаторът за достъп (стр. 8, 10) свети. Това може да предизвика повреждане на данните в картата с памет. BG 19