Views
8 months ago

Sony SVF1521L1E - SVF1521L1E Documents de garantie Croate

Sony SVF1521L1E - SVF1521L1E Documents de garantie Croate

Napišite naslednje

Napišite naslednje informacije o računalniku VAIO. Te informacije potrebujemo, ko bo računalnik potreboval popravilo. Model in serijska številka: Prodajalec in žig: Datum nakupa: Ime in naslov stranke: 70

Vodič o propisima i bezbednosti Informacije o VAIO računaru Za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/n (5 GHz) za bežične LAN mreže RS Za modele sa ugrađenom funkcijom za bežične LAN mreže koji ne podržavaju standard IEEE 802.11a/n (5 GHz) za bežične LAN mreže Informacije o bezbednosti Upozorenje: Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. (Osim proizvoda koji imaju utikač sa dva pina.) Kada držite računar, obavezno sačekajte da se ohladi. Površina oko izduvnog otvora može da bude izuzetno topla. Preporučuje se da ne držite računar direktno na krilu dok ga koristite. Temperatura donje strane jedinice može da poraste tokom uobičajenog rada, tako da vremenom može da izazove osećaj neprijatnosti ili opekotine. Nemojte da dozvolite da adapter za naizmeničnu struju bude u dodiru sa kožom. Sklonite adapter za naizmeničnu struju dalje od tela ako se zagreje i počne da izaziva osećaj neprijatnosti. VAIO računari su napravljeni tako da rade isključivo sa originalnim baterijama kompanije Sony. Zbog toga, kao i da biste imali garanciju bezbedne upotrebe VAIO računara, trebalo bi da koristite isključivo originalnu punjivu bateriju kompanije Sony. Posebno se preporučuje da koristite originalni adapter za naizmeničnu struju kompanije Sony koji Sony dostavlja uz proizvod. Ovaj adapter za naizmeničnu struju je namenjen isključivo za IT proizvode. Nemojte da ga koristite u bilo koje druge svrhe. Ukoliko kabl za napajanje adaptera za naizmeničnu struju koji ste dobili uz računar ima utikač sa tri pina, uverite se da će strujna veza biti ispravno uzemljena. Ovaj adapter za naizmeničnu struju je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. 71