Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Documents de garantie Finlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Documents de garantie Finlandais

SE Innehåll Information

SE Innehåll Information om säkerhet och bestämmelser .......................5 Information om modemet...................................................10 Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN ........................11 Handbok med föreskrifter för trådlöst WAN.......................13 Information om bestämmelser för Bluetooth® ...................14 Garanti...............................................................................15 Sonys supporttjänster........................................................20 FI Sisällys Turvallisuus- ja säännösopas ............................................25 Modeemin säännösopas ...................................................30 Langattoman LAN-verkon säännösopas ...........................31 Langattoman WAN-verkon säännösopas..........................33 Bluetooth®-säännösopas ..................................................34 Takuu.................................................................................35 Sonyn tukipalvelut .............................................................40 DK Indhold Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser..........................45 Bestemmelser for brug af modem .....................................50 Retningslinjer for trådløst LAN...........................................51 Retningslinjer for trådløst WAN .........................................53 Bestemmelser for brug af Bluetooth® ...............................54 Garanti...............................................................................55 Sony's supporttjenester .....................................................60 3