Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Finlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Finlandais

Snabbreferens Vad ska du

Snabbreferens Vad ska du göra om datorn inte fungerar som den ska Om Windows startar 1 Hämta och installera de senaste uppdateringarna. 2 Skapa återställningsskivor om du inte redan har gjort det (se sida 8). 3 Säkerhetskopiera dina viktiga filer (se sida 18). 4 Pröva med något av följande: ❑ Återställa systemfiler från den senaste återställningspunkten (se sida 23). ❑ Avinstallera program eller drivrutiner, om du har installerat sådana, som inte är kompatibla med datorn, eller återställ dem till fabriksinställningarna (se sida 25). ❑ Återställ systemavbildningen om du skapat en säkerhetskopia av systemavbildningen (se sida 19). 5 Om du fortfarande inte kan starta Windows måste du återställa datorsystemet. Se ”Återställa datorn när du kan starta Windows” på sidan 12. All information som har sparats på den inbyggda lagringsenheten kommer att tas bort när du återställer datorsystemet. Det går inte att återställa filer som har ändrats eller skapats efter säkerhetskopieringen. 32

Om Windows inte startar 1 Pröva med något av följande: ❑ Återställa systemfiler från den senaste återställningspunkten (se sida 23). ❑ Återställ systemavbildningen om du skapat en säkerhetskopia av systemavbildningen (se sida 20). SE 2 Gör säkerhetskopior av dina filer med programvaran Rescue Data (Säkerhetskopiera data) om du inte redan har gjort det (se sida 21). 3 Undersök datorns maskinvara (processor, minnesmodul, inbyggd lagringsenhet m.m.) med programvaran VAIO Hardware Diagnostics (VAIO maskinvarudiagnostik). Instruktioner om hur du använder programvaran finns i hjälpfilen till programvaran. 4 Om du fortfarande inte kan starta Windows måste du återställa datorsystemet. Se ”Återställa datorn när du inte kan starta Windows” på sidan 11. Du rekommenderas att uppdatera datorn efter att ha återställt systemet med programvaran VAIO Update. All information som har sparats på den inbyggda lagringsenheten kommer att tas bort när du återställer datorsystemet. Det går inte att återställa filer som har ändrats eller skapats efter säkerhetskopieringen. Om du har sådana filer och vill återställa dem bör du göra en säkerhetskopia av dem med programvaran Rescue Data (Säkerhetskopiera data). För instruktioner om hur du använder programvaran, se ”Alternativ B: Säkerhetskopiera och återställa information när du inte kan starta Windows” på sida 21. 33