Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Ukrainien

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Ukrainien

iPhone 1

iPhone 1 Виберіть [Settings] на смартфоні, потім [Wi-Fi] та SSID на відеокамері. Зміст 2 Введіть пароль відповідно до надрукованого на наклейці, що прикріплена до посібника з експлуатації (лише перший раз). 3 Підтвердьте підключення до SSID відповідно до надрукованого на наклейці, що прикріплена до посібника з експлуатації. 4 Поверніться на початковий екран і запустіть програму «PlayMemories Mobile». Пошук операції Пошук налаштувань Алфавітний покажчик 52 UA

Інтелектуальне дистанційне керування Дисплей налаштувань t Зміст Відеокамерою можна керувати за допомогою смартфону, підключивши їх через Wi-Fi. Щоб виконати ці налаштування, спершу виберіть [SETUP]. 1 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [SETUP], а потім натисніть кнопку ENTER. 2 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [Wi-Fi] (Wi-Fi), а потім натисніть кнопку ENTER. 3 Натисніть кнопку NEXT, щоб вибрати налаштування, а потім натисніть кнопку ENTER. Під керуванням смартфону. Пошук операції Пошук налаштувань Не під керуванням смартфону. Повернення в меню [Wi-Fi]. Алфавітний покажчик 4 Виберіть [MOVIE], [PHOTO] або [INTVL]. 5 Активуйте відповідну програму на смартфоні та підключіться до відеокамери через Wi-Fi. Докладно про налаштування смартфону див. у розділі «Налаштування Wi-Fi» на стор. 50. 6 Керуйте відеокамерою за допомогою смартфону. Продовження r 53 UA