Views
5 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Documents de garantie Tchèque

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Documents de garantie Tchèque

Obsah Průvodce

Obsah Průvodce předpisy a bezpečnostní informace....................5 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN .................12 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WWAN................14 Průvodce předpisy pro technologii BLUETOOTH.............15 Záruka................................................................................16 Odborná pomoc společnosti Sony....................................22 3