Views
8 months ago

Sony SVE1513O9E - SVE1513O9E Documents de garantie Serbe

Sony SVE1513O9E - SVE1513O9E Documents de garantie Serbe

Vodič s propisima za

Vodič s propisima za BLUETOOTH (samo za modele s funkcijama za ugrađeni BLUETOOTH) BLUETOOTH® bežična tehnologija – informacije o propisima Ugrađena BLUETOOTH tehnologija namijenjena je za bežičnu komunikaciju s drugim BLUETOOTH uređajima i radi u frekvencijskom pojasu 2,4 GHz (2,400 GHz - 2,4835 GHz). U nekim okolnostima ili okruženjima uporabu bežične tehnologije BLUETOOTH može zabraniti vlasnik zgrade ili odgovorni predstavnik organizacije, primjerice u zrakoplovu, u bolnicama ili drugim okruženjima gdje se opasnost od smetnji za druge uređaje ili usluge smatra ili je prepoznata kao štetna. Ako niste sigurni koja su pravila uporabe važeća u određenoj organizaciji ili okruženju, prije uključivanja bežične tehnologije BLUETOOTH zatražite odobrenje za njenu uporabu. Savjetujte se s liječnikom ili proizvođačem osobnih medicinskih uređaja (srčanih stimulatora, slušnih pomagala, itd.) u vezi s ograničenjima uporabe bežične tehnologije BLUETOOTH. 38

Jamstvo VAŽNO: Prije obavljanja servisa za proizvod i u slučaju da tvrtka Sony mora izbrisati podatke, vi morate izraditi sigurnosnu kopiju sadržaja tvrdog diska, uključujući podatke koje ste pohranili i softver koji ste instalirali na tvrdi disk. Tvrtka Sony nije odgovorna za oštećenje ili gubitak programa, podataka ili drugih informacija pohranjenih na bilo kojem mediju ili bilo kojem dijelu servisiranog proizvoda. HR Poštovani korisniče, zahvaljujemo na kupnji Sony proizvoda. Nadamo se da ćete ga upotrebljavati sa zadovoljstvom. U malo vjerojatnom slučaju da proizvod treba popravak u jamstvenom roku, kontaktirajte ovlašteni servis/centar za podršku tvrtke Sony (http://www.sony-europe.com/support/) ili prodavaču ili članu naše ovlaštene servisne mreže (ASN) u europskom gospodarskom području (EEA) ili drugim zemljama navedenim u ovom Jamstvu ili pratećim letcima. Da biste izbjegli nepotrebne neugodnosti, preporučujemo da prije traženja jamstvenog servisa pažljivo pročitate dokumentaciju. Vaše jamstvo Ovo se Jamstvo odnosi na Sony proizvod ako je to navedeno na letcima isporučenim s proizvodom pod uvjetom da je kupljen unutar jamstvenog područja. Ovim Jamstvom Sony jamči da je proizvod bez nedostataka i pogrešaka u pogledu materijala i izrade u trenutku prvotne kupnje u razdoblju koje nije kraće od JEDNE GODINE od tog datuma. Točno razdoblje trajanja jamstva pogledajte na str. p. 43 ovog dokumenta ili na webmjestu http://www.sony-europe.com/support/. Tvrtka Sony koja pruža i izvršava ovo Jamstvo navedena je na u ovom Jamstvu ili pratećim letcima u odjeljku zemlje u kojoj tražite jamstveni servis. Ako se tijekom trajanja jamstvenog razdoblja ustanovi da je proizvod neispravan (na datum prvotne kupnje) zbog nedostataka u materijalu ili izradi, Sony ili član ASN mreže u jamstvenom području bez naplate rada ili dijelova popravit će ili (prema nahođenju tvrtke Sony) zamijeniti proizvod ili njegove neisprane dijelove u skladu s dolje navedenim uvjetima i ograničenjima. Sony i članovi ASN mreže mogu zamijeniti neispravne proizvode ili dijelove novim ili obnovljenim proizvodima ili dijelovima. Svi zamijenjeni proizvodi i dijelovi postat će vlasništvo tvrtke Sony. Uvjeti 1 Jamstveni servis pruža se samo ako se uz neispravan proizvod predoči originalni račun ili potvrda o prodaji (na kojoj su navedeni datum kupnje, naziv modela i naziv prodavača) unutar jamstvenog razdoblja. Sony i članovi ASN mreže mogu odbiti besplatni jamstveni servis ako se ti dokumenti ne predoče ili ako su nepotpuni ili nečitljivi. Ovo Jamstvo nije primjenjivo ako je naziv modela ili serijski broj izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitljiv. 2 Da bi se izbjeglo oštećenje ili gubitak/brisanje podataka na prenosivim medijima ili priboru, iste trebate ukloniti prije predavanja proizvoda na jamstveni servis. 3 Ovo Jamstvo ne pokriva troškove i osiguranje prijevoza proizvoda do i od tvrtke Sony ili člana ASN mreže. 39