Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Documents de garantie Suédois

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Documents de garantie Suédois

Dina lagliga

Dina lagliga rättigheter Konsumenter har lagliga (lagstadgade) rättigheter enligt gällande nationella lagar, som hänför sig till köp av konsumentprodukter. Den här garantin påverkar inte eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha eller de rättigheter som det inte går att friskriva sig från eller begränsa, och inte heller rättigheter mot den person som du köpte produkten av. Du kan utöva alla rättigheter som du har efter eget gottfinnande. Sony Europe Limited, Verksam under namnet Sony Belgium, bijkantoor (avdelning) Sony Europe Limited. Ett registrerat företag i England och Wales. Registrerat kontor: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannien Registrerat företagsnummer: 2422874 Momsnummer: BE0452161045 Lokal adress: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgien Belgien Bulgarien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Kazakstan Luxemburg Nederländerna Norge Polen Portugal Rumänien Ryssland Schweiz Slovakien Spanien Sonys garantiperiod för nya VAIO-produkter Bärbara och stationära VAIO-datorer 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod (gäller endast för CEM-modellversioner) 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod Modeller med Windows 7 Professional eller Windows 7 Ultimate förinstallerat: 2 års garantiperiod Alla andra modeller: 1 års garantiperiod 2 års garantiperiod Modeller med Windows 7 Professional eller Windows 7 Ultimate förinstallerat: 2 års garantiperiod Alla andra modeller: 1 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 20

Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ukraina Ungern Österrike Sonys garantiperiod för nya VAIO-produkter Modeller med Windows 7 Professional eller Windows 7 Ultimate förinstallerat: 2 års garantiperiod Alla andra modeller: 1 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod (gäller endast för CEU-modellversioner) Modeller som köpts hos auktoriserade Sony-återförsäljare i Tyskland och registrerade på www.sony.de/Garantie : 2 års garantiperiod Alla andra modeller: 1 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod 2 års garantiperiod SE 21