Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi

4-187-045-12 (1) Digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom Priprema fotoaparata Prije uporabe Snimanje Upute za uporabu A-mount Uporaba funkcija snimanja Uporaba funkcija pregledavanja Promjene postavki Gledanje snimaka na računalu Ispis snimaka Ostalo SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

 • Page 2 and 3: Bilješka za korisnika Broj modela
 • Page 4 and 5: Za korisnike u Europi Ovime Sony Co
 • Page 6 and 7: Napomena za korisnike u Republici H
 • Page 8 and 9: Napomene o dužem snimanju 66 Ako d
 • Page 10 and 11: Uporaba funkcije snimanja Snimanje
 • Page 12 and 13: Uporaba funkcija pregledavanja Prom
 • Page 14 and 15: Pregled dijelova i indikatora sa za
 • Page 16 and 17: T Kontrolne tipke Dok je uključen
 • Page 18 and 19: Punjenje baterije Pri prvoj uporabi
 • Page 20 and 21: Umetanje baterije/memorijske kartic
 • Page 22 and 23: Za vađenje memorijske kartice Prov
 • Page 24 and 25: 66Savjetujemo pohranjivanje sigurno
 • Page 26 and 27: Montaža objektiva 1 Uklonite poklo
 • Page 28 and 29: Priprema fotoaparata Podešavanje d
 • Page 30 and 31: Uporaba isporučenog pribora Ovo po
 • Page 32 and 33: Provjera broja mogućih snimaka Kad
 • Page 34 and 35: --Kada je [Image: Quality] je pode
 • Page 36 and 37: Čišćenje slikovnog senzora Dospi
 • Page 38 and 39: 4 Puhaljkom očistite površinu sli
 • Page 40 and 41: Promjena informacija o snimanju (DI
 • Page 42 and 43: Prikaz informacija o snimanju (graf
 • Page 44 and 45: Prikaz informacija o snimanju (u tr
 • Page 46 and 47: Odabir funkcije/podešenja Jednom t
 • Page 48 and 49: Funkcije odabrane tipkom Fn (funkci
 • Page 50 and 51: Panorama: Size (142) Panorama: Dire
 • Page 52 and 53:

  Izbornik za reprodukciju Delete (13

 • Page 54 and 55:

  Izbornik podešenja LCD Brightness

 • Page 56 and 57:

  Snimanje bez potresanja fotoaparata

 • Page 58 and 59:

  Napomena 66 Funkcija SteadyShot mo

 • Page 60 and 61:

  5 Pritisnite okidač dopola kako bi

 • Page 62 and 63:

  Podešavanje snimanja u nizu Tipka

 • Page 64 and 65:

  ҳ (Portrait) ҹ (Sports Action) (

 • Page 66 and 67:

  & Snimanje panoramskih fotografija

 • Page 68 and 69:

  Savjeti za snimanje panoramske slik

 • Page 70 and 71:

  Snimanje slike na željeni način (

 • Page 72 and 73:

  A Snimanje uz upravljanje zamućenj

 • Page 74 and 75:

  Provjera zamućenja pozadine (tipka

 • Page 76 and 77:

  2 Odaberite brzinu zatvarača kontr

 • Page 78 and 79:

  3 Snimajte nakon što podesite eksp

 • Page 80 and 81:

  4 Pritisnite okidač dopola kako bi

 • Page 82 and 83:

  66 Ne snimajte snažan izvor svjetl

 • Page 84 and 85:

  Napomene o neprekidnom snimanju vid

 • Page 86 and 87:

  3 Pritisnite okidač dopola za prov

 • Page 88 and 89:

  Odabir načina izoštravanja u skla

 • Page 90 and 91:

  Ručno izoštravanje (MF) Kad je au

 • Page 92 and 93:

  5 Pritisnite okidač dokraja za sni

 • Page 94 and 95:

  66 Moguće je prepoznati do osam li

 • Page 96 and 97:

  Uporaba bljeskalice Na tamnom mjest

 • Page 98 and 99:

  Domet bljeskalice Domet ugrađene b

 • Page 100 and 101:

  Podešavanje svjetline slike (ekspo

 • Page 102 and 103:

  1 Pritisnite tipku . Tipka 2 Podes

 • Page 104 and 105:

  Tipka Fn h (Flash Compensation) o

 • Page 106 and 107:

  Podešavanje ISO osjetljivosti Osje

 • Page 108 and 109:

  Napomene 66 Postavka je uvijek [Off

 • Page 110 and 111:

  Obrada slike Odabir željene obrade

 • Page 112 and 113:

  Podešavanje tonova boje (White bal

 • Page 114 and 115:

  5500K* 1 (Color Temp.) Podešava ra

 • Page 116 and 117:

  5/6 Odabir načina okidanja Ovaj fo

 • Page 118 and 119:

  Za isključivanje samookidanja Prit

 • Page 120 and 121:

  Snimanje pomoću daljinskog upravlj

 • Page 122 and 123:

  Napomena 66 Pri reprodukciji slike

 • Page 124 and 125:

  Povećavanje slika Sliku možete po

 • Page 126 and 127:

  Reprodukcija videozapisa Fotografij

 • Page 128 and 129:

  B Zaslon N35° 37' 32" W139° 44' 3

 • Page 130 and 131:

  Zaslon 2010 1 1 10:37:00 AM Opis Da

 • Page 132 and 133:

  Brisanje snimaka (Delete) Kad jedno

 • Page 134 and 135:

  Gledanje snimaka na TV prijemniku Z

 • Page 136 and 137:

  Primjena funkcije "BRAVIA" Sync Spo

 • Page 138 and 139:

  GPS postavke (samo SLT-A55V) Ako je

 • Page 140 and 141:

  Automatsko korigiranje točnog vrem

 • Page 142 and 143:

  Podešavanje veličine panoramskih

 • Page 144 and 145:

  Napomena 66 Ta opcija ne može se p

 • Page 146 and 147:

  Kreiranje nove mape Možete kreirat

 • Page 148 and 149:

  Napomene 66 Prije korištenja Eye-F

 • Page 150 and 151:

  Promjena funkcije tipaka Promjena f

 • Page 152 and 153:

  Napomena 66 Točno očitanje ne mo

 • Page 154 and 155:

  Podešavanje trajanja prikaza slike

 • Page 156 and 157:

  Resetiranje na standardne postavke

 • Page 158 and 159:

  Opcije Resetiraju se na Specify Pri

 • Page 160 and 161:

  Preporučena konfiguracija računal

 • Page 162 and 163:

  66 Ako ste na računalo već prije

 • Page 164 and 165:

  Napomene 66 "PMB" nije kompatibilan

 • Page 166 and 167:

  Naziv datoteke Mapa Tip datoteke Na

 • Page 168 and 169:

  Kreiranje diska s videozapisima Mo

 • Page 170 and 171:

  Napomene 66 Prvo instalirajte "PMB"

 • Page 172 and 173:

  Podešavanje DPOF-a Pomoću fotoapa

 • Page 174 and 175:

  Tehnički podaci Fotoaparat [Sustav

 • Page 176 and 177:

  HDMI HDMI minipriključnica tipa C

 • Page 178 and 179:

  66 Intel, Intel Core, MMX i Pentium

 • Page 180 and 181:

  Fotoaparat se odjednom isključuje.

 • Page 182 and 183:

  Bljeskalica ne radi. 66 Bljeskalica

 • Page 184 and 185:

  GPS (samo SLT-A55V) Fotoaparat ne p

 • Page 186 and 187:

  Ne možete snimati na memorijsku ka

 • Page 188 and 189:

  Trepće pet stupaca SteadyShot skal

 • Page 190 and 191:

  Check the lens attachment. If the l

 • Page 192 and 193:

  Mjere opreza Nemojte fotoaparat kor

 • Page 194 and 195:

  66 Prije uporabe očistite površin

 • Page 196 and 197:

  GPS (samo SLT-A55V) Taj sustav omog

 • Page 198 and 199:

  3D snimaje Napomene o snimanju 66 F

 • Page 200:

  Dodatne informacije o ovom proizvod