Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Turc

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Turc

Öznenin yüzüne

Öznenin yüzüne odaklanma (Yüz Algılama) Fotoğraf makinesi öznenin yüzünü algılar ve ona odaklanır. Odaklanmada hangi özneye öncelik verileceğini seçebilirsiniz. MENU düğmesine basın. 1 MENU düğmesi Kontrol düğmesi üstünde v/V/ 2 b/B ile (Yüz Algılama) öğesini seçin ve şu adımları izleyin t istenilen mod t z. (Kapalı): Yüz Algılamayı kullanmaz. (Otomatik): Öncelikli bir yüzü otomatik olarak seçip, ona odaklanır. zÖncelikli yüzü kaydetme (Seçilmiş Yüz Hatırlama) 1 Yüz Algılama sırasında kontrol düğmesi üstünde z tuşuna basın. En soldaki yüz öncelikli yüz olarak kaydedilir ve çerçeve değişerek turuncu renkli olur. 2 z tuşuna her bastığınızda, yüz önceliği bir sağdaki yüze geçer. Turuncu çerçeve ( ) kaydetmek istediğiniz yüzün üstüne gelinceye kadar z tuşuna arka arkaya basın. 3 Yüz kaydını iptal etmek (Kapalı) için, turuncu çerçeveyi en sağdaki yüze getirin, sonra z tuşuna tekrar basın. 22 TR (Çocuk Önceliği): Bir çocuk yüzünü öncelikli olarak algılar ve çeker. (Yetişkin Önceliği): Bir yetişkin yüzünü öncelikli olarak algılar ve çeker.

Yakın plan çekimi (Makro) Böcekler veya çiçekler gibi küçük öznelerin güzel yakın plan görüntülerini çekebilirsiniz. 1 Kontrol düğmesi üstünde (Makro) simgesine basın, sonra b/B ile istenilen modu seçin t z. (Otomatik): Fotoğraf makinesi odağı otomatik olarak uzak öznelerden yakın çekime ayarlar. Normal olarak, fotoğraf makinesini bu modda bırakın. (Makro açık): Fotoğraf makinesi odağı öncelik yakın öznelerde olacak şekilde ayarlar. Yakın özneleri çekerken Makro özelliğini Açık olarak ayarlayın. Not •Fotoğraf makinesi Akıllı Otomatik Ayarlama veya Film Modundayken Makro modu [Otomatik] olarak belirlenir. Zamanlayıcıyı kullanma 1 2 Kontrol düğmesi üstünde (Zamanlayıcı) simgesine basın, sonra v/V ile istenilen modu seçin t z. (Zamanlayıcı Kapalı): Zamanlayıcıyı kullanmama. (Zamanlayıcı 10 sn): Çekim 10 saniyelik bir gecikmeden sonra başlar. Kendinizi görüntüye dahil etmek istiyorsanız bu ayarı kullanın. İptal etmek için, üstüne basın. (Zamanlayıcı 2 sn): Çekim iki saniyelik bir gecikmeden sonra başlar. Bu, deklanşöre basıldığındaki sarsılma nedeniyle oluşan bulanıklığı önlemek içindir. Deklanşöre basın. Deklanşör çalışıncaya kadar zamanlayıcı lambası yanıp söner ve bir bip sesi duyulur. Çekim işlevlerinin kullanımı 23 TR