Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Grec

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Grec

Eğer PictBridge uyumlu

Eğer PictBridge uyumlu bir yazıcınız varsa görüntüleri aşağıdaki prosedürü izleyerek bastırabilirsiniz. Önce, fotoğraf makinesini yazıcıyla arasında USB bağlantısına izin vermek için ayarlayın. Hareketsiz görüntüleri bastırma 1 Yazıcıyı açın. 2 Bağlantı yapıldıktan sonra, göstergesi gözükür. MENU düğmesine basın t 3 Kontrol düğmesi üstündeki v/V/ b/B ile (Bastır) öğesini seçin t istenilen mod t z. (Bu görüntü): Ekranda gösterilmekte olan görüntüyü bastırın (Birden çok görüntü): Görüntüyü ekrana getirmek için b/B tuşuna, sonra z düğmesine basın. 4 Görüntü bastırılır. Not •Eğer yazıcıya bağlamak mümkün olmazsa, [PictBridge] olarak ayarlandığından emin olun. zBir fotoğraf stüdyosunda bastırma 36 TR Fotoğraf makinesini çoklu kullanım terminali kablosuyla (ürünle verilir) yazıcıya bağlayın. MENU düğmesi İstediğiniz ayar öğesini seçin, ardından [Tamam] t z düğmesine basın. (Ana Ayarlar) altında [USB Bağlantı] öğesinin Dahili bellekte saklanan görüntüleri bir fotoğraf stüdyosunda doğrudan doğruya fotoğraf makinesinden bastıramazsınız. Görüntüleri bir “Memory Stick Duo” kartına kopyaladıktan sonra “Memory Stick Duo” kartını fotoğraf stüdyosuna götürün. Kopyalama şekli: Şu adımları izleyin MENU t (Ayarlar) t ("Memory Stick" Aracı) t [Kopya] t [Tamam]. Ayrıntılar için, fotoğraf bastırma hizmeti veren dükkana danışın.

zGörüntülerin üstüne tarih atma Bu fotoğraf makinesinde görüntü üstüne tarih atma işlevi yoktur. Bunun nedeni baskı sırasında görüntü üstünde çift tarih oluşmasını önlemektir Bir fotoğraf stüdyosunda bastırma: Görüntülerin üstlerine tarih atılarak bastırılmasını isteyebilirsiniz. Ayrıntılar için, fotoğraf bastırma hizmeti veren dükkana danışın. Evde bastırma: PictBridge-uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve MENU düğmesine basın, ardından [Bastır] t [Tarih] ayarını [Tarih] veya [Gün ve Saat] olarak yapın. Görüntülerin üstüne PMB kullanarak tarih atma: Ürünle birlikte verilen “PMB” yazılımı bir PC’ye kurulduğu zaman (sayfa 39), doğrudan doğruya bir görüntü üstüne tarih atabilirsiniz. Ancak, üstüne tarih atılmış görüntüler bastırıldığı zaman, bastırma ayarlarına bağlı olarak görüntülerde çift tarih olabileceğine dikkat edin. “PMB” konusundaki ayrıntılar için, bakınız “PMB Guide” (sayfa 40). Başka aygıtlara bağlanma 37 TR