Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Documents de garantie Finlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Documents de garantie Finlandais

SE Innehåll Information

SE Innehåll Information om säkerhet och bestämmelser .......................5 Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN ........................10 Handbok med föreskrifter för trådlöst WAN.......................12 Information om bestämmelser för Bluetooth® ...................13 Garanti...............................................................................14 Sonys supporttjänster........................................................20 FI Sisällys Turvallisuus- ja säännösopas ............................................25 Langattoman LAN-verkon säännösopas ...........................30 Langattoman WAN-verkon säännösopas..........................32 Bluetooth®-säännösopas ..................................................33 Takuu.................................................................................34 Sonyn tukipalvelut .............................................................40 DK Indhold Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser..........................45 Retningslinjer for trådløst LAN...........................................50 Retningslinjer for trådløst WAN .........................................52 Bestemmelser for brug af Bluetooth® ...............................53 Garanti...............................................................................54 Sony's supporttjenester .....................................................60 3