Views
7 months ago

Sony SVE1513E9E - SVE1513E9E Documents de garantie Bulgare

Sony SVE1513E9E - SVE1513E9E Documents de garantie Bulgare

Ръководство

Ръководство за безопасност/ разпоредби Информация за компютър VAIO За модели, поддържащи стандарта IEEE 802.11a/n (5 ГХц) за безжични LAN мрежи За модели с вградена функция за безжична LAN мрежа, която не поддържа стандарта IEEE 802.11a/n (5 ГХц) за безжични LAN мрежи Информация за безопасност Предупреждение! Този уред трябва да е заземен. (Без продуктите с 2-пинов щепсел.) Когато държите компютъра, се уверете, че сте изчакали, докато се охлади. Повърхността около изходния вентилационен отвор може да е изключително гореща. Препоръчва се да не използвате компютъра върху скута си. Температурата на основната на уреда може да се повиши при нормална работа и с времето може да доведе до неудобство или изгаряния. Избягвайте контакт на променливотоковия адаптер с кожата. Преместете променливотоковия адаптер далеч от тялото си, ако се затопли или предизвиква дискомфорт. Компютрите VAIO са създадени да работят само с оригинални батерии на Sony. Поради тази причина, а и за да се гарантира безопасното използване на компютъра VAIO, трябва да се използват само оригинални акумулаторни батерии на Sony. Препоръчително е да използвате оригинален променливотоков адаптер на Sony, предоставен от Sony за вашия продукт. Този променливотоков адаптер е предназначен за използване само с ИТ продукти. Не го използвайте за други цели. Ако захранващият кабел на променливотоковия адаптер на компютъра е с щепсел с 3 щифта, уверете се, че електрическата връзка е правилно заземена. Този адаптер за променлив ток е за ползване само на закрито. 5