Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Russe

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Russe

Biztonság Köszönjük,

Biztonság Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta meg. Vásárlóink figyelmébe A termék felszereléséhez megfelelő tapasztalat szükséges. A szerelést a Sony viszonteladója vagy szerződött alvállalkozója végezze, különös tekintettel a szerelés biztonságára. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelésből vagy a helytelen szerelésből, illetve a megadott terméktől eltérő termék felszereléséből adódó semmilyen anyagi kárért vagy személyi sérülésért. Az Ön törvényes jogait (ha vannak) ez nem érinti. Sony viszonteladók számára A termék felszereléséhez megfelelő tapasztalat szükséges. A biztonságos munkavégzés érdekében alaposan olvassa el ezt az útmutatót. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés és szerelés miatt bekövetkezett semmilyen kárért vagy sérülésért. Kérjük, a szerelés befejezése után ezt az útmutatót adja át a fogyasztónak. Ez a használati útmutató a termék helyes kezelését, illetve a fontos balesetvédelmi intézkedéseket mutatja be. Alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és használja megfelelően a terméket. A későbbi használat céljára őrizze meg ezt az útmutatót. A Sony termékeinek tervezése a biztonság szem előtt tartásával történik. A termékek helytelen használata azonban súlyos égési sérülést, áramütést okozhat, a termék feldőlhet vagy leeshet. Az ilyen balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat. VIGYÁZAT Meghatározott termékek Ez a fali konzol a megadott tv-készülékekhez használható. Tv-készülékek esetében a használható fali konzol típusát a készülék Kezelési útmutatója tartalmazza. Vásárlóink figyelmébe FIGYELMEZTETÉS A következő biztonsági előírások be nem tartása súlyos égési sérülést, halált, áramütést okozhat, a termék pedig leeshet. A szerelést erre felhatalmazott vállalkozó végezze, és a gyerekeket tartsa távol a szerelés helyszínétől. A fali konzol vagy a tv-készülék helytelen felszerelése esetén a következő balesetek következhetnek be. A szerelést felhatalmazott vállalkozónak kell végeznie. A tv-készülék leeshet, és súlyos sérülést, zúzódást vagy törést okozhat. Ha a fal, amelyre a fali konzolt felszerelik, nem stabil, egyenetlen, vagy nem merőleges a padlózatra, akkor a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A falnak legalább a tv-készülék súlyának négyszeresét kell elbírnia. (A tv-készülék súlyát lásd a készülék Kezelési útmutatója.) Ha a fali konzol felerősítése nem eléggé erős, akkor a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A tv-készülék szállítását és levételét erre felhatalmazott vállalkozó végezze. Ha a tv-készülék szállítását vagy levételét nem felhatalmazott vállalkozó végzi, a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A tv-készülék szállítását és levételét két vagy több személy végezze. A tv-készülék felerősítése után ne távolítsa el a csavarokat stb. Ellenkező esetben a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A fali konzolt ne szerelje szét, és az alkatrészeit ne változtassa meg. Ekkor a fali konzol leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A fali konzolra csak a megadott készüléket erősítse fel. Ez a fali konzol csak a megadott készülékekhez használható. Más készülék felerősítése esetén a készülék leeshet, eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A fali konzolra csak a tv-készüléket erősítse fel. E Ne rázza a tv-t jobbra/ balra, felfelé/lefelé. llenkező esetben a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ne támaszkodjon a tv-készülékre, és ne kapaszkodjon bele. Ne támaszkodjon a tv-készülékre, és ne kapaszkodjon bele, mert a tv-készülék Önre eshet, és súlyos sérülést okozhat. VIGYÁZAT Az alábbi biztonsági előírások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A készülék tisztítása vagy karbantartása során ne alkalmazzon túl nagy erőt. Ne nyomja meg nagy erővel a tv-készülék felső részét. Ellenkező esetben a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Biztonsági előírások Ha a fali konzolra erősített tv-készüléket hosszú ideig használja, akkor a fal anyagától függően a tv-készülék mögött vagy felett elszíneződhet a falfelület, a tapéta leválhat. Ha a fali konzolt leszereli, a csavarfuratok megmaradnak. Ne használja a fali konzolt olyan helyen, ahol mechanikai rezgésnek lehet kitéve. A fali konzol felszerelése Sony viszonteladók számára FIGYELMEZTETÉS A következő útmutatások csak a Sony viszonteladók számára szólnak. Feltétlenül olvassa el a fenti biztonsági előírásokat, és a készülék felszerelése, karbantartása és ellenőrzése során fokozottan ügyeljen a biztonságra. HU − 3 (HU) −

A fali konzolt ne szerelje fel olyan helyen, ahol a tv-készülék sarkai vagy oldalai kilóghatnak a fal síkjából. A falra függesztő konzolt ne szerelje fel olyan falfelületre, például oszlopra, ahol a tv-készülék sarkai vagy oldalai kilóghatnak a fal síkjából. Ha egy személy vagy tárgy a tv-készülék kiálló sarkába vagy oldalába ütközik, az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A tv-készüléket ne szerelje légkondicionáló alá vagy fölé. Ha a tv-készüléket hosszú ideig éri a légkondicionálóból csepegő víz vagy a levegőáram, az áramütést okozhat, vagy a tv-készülék helytelenül működhet. Ügyeljen a fali konzol ennek a használati útmutatónak megfelelő, biztonságos falra rögzítésére. Ha bármelyik csavar laza, vagy kiesik, akkor a fali konzol leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A fal anyagának megfelelő csavart használja, és az egységet négy vagy több 8 mm átmérőjű (vagy azzal egyenértékű) csavarral biztonságosan rögzítse a falra. A mellékelt csavarokat és csatlakozóelemeket használja, és tartsa be a használati útmutató utasításait. Ha más alkatrészeket használ, akkor a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy a tv-készülék megsérülhet. A fali konzolt a használati útmutató utasításainak szigorú betartásával, helyesen szerelje össze. Ha valamelyik csavar laza, vagy kiesik, akkor a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy megsérülhet. A megfelelő pozíciókban erősen húzza meg a csavarokat. Ennek elmulasztása esetén a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy felszerelés közben ne érje ütés a tv-készüléket. Ha a tv-készüléket ütés éri, akkor leeshet vagy eltörhet. Ez személyi sérülést okozhat. A tv-készüléket olyan sík falra szerelje fel, amely merőleges a padlózatra. Ellenkező esetben a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat. A tv-készülék helyes felerősítése után megfelelően rögzítse a kábeleket. Ha a kábelek emberbe vagy tárgyakba gabalyodnak, az személyi sérülést okozhat, és a tv-készülék megrongálódhat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy a csatlakozókábelek ne csípődjenek be. Ha a hálózati kábel vagy az összekötő kábelek a készülék és a fal közé csípődnek, illetve erőszakosan meghajlítják vagy megcsavarják őket, akkor a belső vezetékek szabaddá válhatnak, és rövidzárlat vagy szakadás következhet be. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A fali konzol falra erősítéséhez szükséges csavarok nincsenek mellékelve. A fali konzol falra erősítéséhez használja a fal anyagának és szerkezetének megfelelő csavarokat. − 4 (HU) −