Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Ukrainien

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Ukrainien

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche f h1 h2 g d b a c e Dimensioni: (Circa) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (caso 2-b) h2 : 60 (caso 2-a) Peso (solo base): (Circa) [kg] 0,8 Design e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. − 12 (IT) −

Installationsinformation för användning av Sony Väggfäste (SU-WL450) Modeller som stöds: KDL-49WD75 / 43WD75 / 32WD75 * I aktuella modellnamn anger ”” siffror och/eller tecken som är specifika för varje modell. Till kunder För att skydda produkten och av säkerhetsskäl rekommenderar Sony starkt att TV:n installeras av Sony-återförsäljare eller licensierade installatörer. Försök inte att installera den själv. Till Sony-återförsäljare och installatörer Ägna full uppmärksamhet åt säkerheten under installation, periodiskt underhåll och undersökning av denna produkt. Tillräcklig expertis krävs för att installera denna produkt, speciellt för att fastställa väggens styrka när det gäller att hålla upp TV:ns vikt. Anlita alltid en Sony-återförsäljare eller en licensierad installatör och ägna vederbörlig uppmärksamhet åt säkerhet under installationen. Sony är inte ansvarsskyldiga för materiella skador eller personskador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation. För säker och korrekt installation ska du följa väggfästets bruksanvisning, TV:ns startguide och anvisningarna i denna handbok. − 2 (SE) −