Views
4 months ago

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Slovaque

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Slovaque

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation

4-595-966-11(1) (SK) FM/MW/LW Prehrávač kompaktných diskov Návod na použitie SK Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (DEMO), pozrite si str. 11. Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na str. 23. CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U