Views
8 months ago

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Polonais

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Polonais

Spis treści Opis

Spis treści Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wprowadzenie Zdejmowanie panelu przedniego . . . . . . . . 6 Resetowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ustawianie zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Podłączanie urządzenia USB . . . . . . . . . . . . 7 Podłączanie innych przenośnych urządzeń audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Słuchanie audycji radiowych Słuchanie audycji radiowych . . . . . . . . . . . . 8 Korzystanie z systemu RDS . . . . . . . . . . . . . 9 Odtwarzanie Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . 10 Wyszukiwanie i odtwarzanie utworów . . . . 11 Ustawienia Anulowanie trybu DEMO . . . . . . . . . . . . . . 12 Podstawowa procedura wybierania ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ustawienia ogólne (GENERAL) . . . . . . . . . 12 Konfiguracja dźwięku (SOUND) . . . . . . . . . 14 Ustawienia wyświetlacza (DISPLAY) . . . . . 15 Dodatkowe informacje Aktualizacja oprogramowania wbudowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Rozwiązywanie problemów. . . . . . . . . . . . 20 Wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Schemat połączeń/Instalacja Przestrogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lista części do instalacji . . . . . . . . . . . . . . . 24 Podłączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4PL

Opis elementów i przycisków sterujących Jednostka centralna Przycisk zdejmowania panelu przedniego SRC (źródło) Włącza urządzenie. Zmienia źródło dźwięku. OFF Naciśnij na 1 sekundę, aby wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar. Naciśnij na co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i wyświetlacz. Pokrętło sterujące Obracaj je, aby ustawić poziom głośności. PUSH ENTER Wybiera wskazany element. MENU Otwiera menu konfiguracji. Szczelina na płytę Okno wyświetlacza / (SEEK –/+) Automatycznie wybiera stacje radiowe. Naciśnij i przytrzymaj, aby ręcznie wybrać stację. / (poprzednia/następna) / (szybkie przewijanie do tyłu/ do przodu) (wysuwanie płyty) PTY (typ programu) Wybierz wartość PTY w trybie RDS. (przeglądanie) (str. 11) Włącza tryb przeglądania w czasie odtwarzania. (Niedostępne, gdy podłączone jest urządzenie USB w trybie Android). EQ (korektor) Wybierz krzywą korektora. (wstecz) Powrót do poprzedniego wskazania wyświetlacza. MODE (str. 8) Odbiornik pilota 5PL