Views
7 months ago

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Bulgare

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation Bulgare

Sony CDX-G1201U - CDX-G1201U Consignes d’utilisation

4-595-966-11(1) (BG) FM/MW/LW Компактдиск плейър Инструкции за експлоатация BG За да отмените показването на демонстрацията (DEMO), вижте стр. 12. Относно свързването/инсталирането вижте стр. 24. CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U